Presentation av kandidaterna i styrelsevalet 2021

Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två styrelsemedlemmar för en treårs period i stället för dem som står i tur att avgå och därtill en medlem i stället för en medlem som avstått sin plats för den återstående mandatperioden två år.

Kandidaterna är:

2. Jussi Kekki OH5O / OH3LCH

3. Jarmo Malinen OH2UBM

4. Mika Mäkilä OH3LIP

5. Vili Peippo OH5GE

6. Timo Rinne OH5LLR

Läs kandidaternas presentationer här.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media