Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 6/2022 12.2.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 13.2.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL:

Medlemsavgiftsfakturorna har sänts
OH-katalogen 2022

Sommarlägret 2022
Årsmöten
Silent key
Radioorienteringsnyheter
QSL-byrån meddelar
Världens radiodag
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemsavgiftsfakturorna har sänts

Medlemsavgiftsfakturorna för år 2022 har sänts. De kommer antingen per post eller som efaktura, ifall efaktura beställts. Förbundet rekommenderar att medlemmarna tar i bruk efakturering. Ifall efaktura ännu inte tagits ibruk är det lätt att göra samtidigt som årets medlemsavgift betalas via nätbanken. Mer information från den egna banken.

OH-katalogen 2022

OH-katalogen år 2022 publiceras denna vår. OH-katalogen innehåller enbart uppgifter om de av Förbundets medlemmar, som separat gett tillstånd till detta efter maj 2018. I boken meddelas medlemmens namn, anrop, postadress och uppgifter om egenanropstjänsten. Ifall du önskar få dina uppgifter i den nya OH-katalogen eller katalogen på webben, meddela detta genom att fylla i webbformuläret på Förbundets webbsidor.

Sommarlägret 2022

SRAL:s sommarläger ordnas i Eerikkilän liikuntakeskus i Tammela 14-17.7.2022. Riihimäen kolmoset fortsätter ordna sommarläger.

Årsmöten

Turun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i Sommelo torsdagen 24.2.2022 med start klockan 18.00.

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte 28.2.2022 kl. 18:00 i klubbrummet vid Pyynikin näkötorni på adressen Näkötornintie 20, Tammerfors.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte måndagen 24.3.2022 kl. 18.00 vid klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, Tavastehus.

Laivaston Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i Sommelo onsdagen 30.3.2022 med start klockan 18.00.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörkollegor Pehr Hending OH6IU och Carl-Heinz Ikäheimo OH6XY lämnat oss. Vi hedrar deras minne med en stunds tystnad.

Radioorienteringsnyheter

Årets mest betydande ARDF-evenemang ur finländskt perspektiv är NM-tävlingarna i Sverige och VM-tävlingarna i Serbien. NM-tävlingarna går av stapeln 22-24.7.2022 och VM-tävlingarna 28.8 – 3.9. Mer information av Kimmo OH2JKU samt från adressen ardf.fi. Anmälningar till Kimmo per e-post till oh2jku@nullsral.fi senast 27.3.2022.

QSL-byrån meddelar

Anvisningarna för QSL-servicen som ingår i Förbundets medlemsskap har specificerats. Alla medlemmar i förbundet ska meddela förbundet de ibrukvarande anropen till förbundets kansli (toimisto@nullsral.fi) direkt då anropet tas i bruk. Annars känner QSL-servicen inte till vilka anrop hör till vem, vilket leder till att inkommande kort inte kan sändas till korrekt mottagare. I denna stund är i synnerhet OG-anropen ett problem, då de oftast tagits som parallellanrop. En hel del OG-kort väntar på sina mottagare vid QSL-byrån, men QSL-byrån känner inte till vart de ska sändas då de inte vet vem som innehar anropet eller kontaktuppgifter till personen i fråga. Därför ska du alltså meddela dina anrop till kansliet, ifall du är osäker på huruvida QSL-servicen har dina kontaktuppgifter. Anvisningarna har uppdaterats på de webbsidor där förbundets QSL-service behandlas.

Världens radiodag dvs. World Radio Day

Söndagen 13.2 är Unescos världsomfattande radiodag, dvs. World Radio Day. Syftet med radiodagen är att jubilera radions betydelse som mest använda mediaredskap. Radioamatörerna i olika älnder firar världens radiodag med flera specialanrop, som är QRV enbart under jubileumsdagen.

Tävlingsnyheter

Resultaten för FM-serien i inhemska HF-tävlingar år 2021 har bekräftats. Nedanstående personer blev finska mästare, då de samlade in flest placeringspoäng från sex olika inhemska deltävlingar:

– SSB över 100w Timo OH1TM
– SSB 100w Jari OH8LQ
– SSB QRP Hannu OH6HLH
– CW över 100w Timo OH1TM
– CW 100w Jari OH8LQ
– CW QRP Markku OH8UV
– Digi över 100w Pasi OH2MZB
– Digi 100w Jouni OH4KZM
– Digi QRP Hannu OH6HLH

Gratulationer till de finska mästarna! Kompletta resultatlistor hittas på SRAL:s webbsidor. Pokaler för de tre bästa i respektive kategorier delas ut i samband med SRAL:s vårmöte 11.6.

Tidpunkterna för de inhemska HF-tävlingarna som ingår i FM-serien har bekräftats. De återstående tävlingarna år 2022 ordnas enligt följande:

– Kalakukko påskmåndagen 18.4, arrangör OH7AB
– K.S. Sainios minnestävling söndagen 22.5, arrangör OH2T
– Sommartävlingen söndagen 7.8, arrangör OH2T
– Femmornas höstkamp under allhelgona 5.11, arrangör OH5AE
– CCF Julsprint, annandag jul 26.12, arrangör CCF

Även reglerna har justerats för detta år. Detta år får samma operatör bara använda ett anrop i tävlingarna. Mer information om tävlingarna samt de uppdaterade reglerna hittas på SRAL:s webbsidor.

Tävlingskommitten har beslutat att tillsvidare pausa den traditionella Grundtävlingen. Orsaken är att intresset att delta under de senaste åren ständigt minskat och de utmaningar som uppstått i arrangerandet. Tävlingskommitten undersöker möjligheterna att återuppliva Grundtävlingen eller ersätta den med någon annan form av månatlig tävling. Ärendet behandlas senast i samband med SRAL:s sommarläger.

USA:s radioamatörförbund ARRL har lanserat en ny internationell tävling med digitala sändarslag. ARRL World Wide Digital Contest ordnas första veckoslutet i juni och sändarslaget kan vara vilket som helst digitalt sändarslag förutom RTTY. Mer information från ARRL:s webbsidor på adressen http://arrl.org/arrl-digital-contest.

Detta veckoslut tävlas exempelvis följande internationella tävlingar:

– CQWW RTTY WPX contest -> http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm
– Dutch PACC Contest -> http://pacc.veron.nl/

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 20.2.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Bulletinen sammanställdes av: Timo OH5LLR
Översättning: Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media