Radioamatörkurs för elementär klass under våren

Finlands Radioamatörförbund anordnar tillsammans med Tampereen Radioamatöörit OH3NE, Riihimäen Kolmoset OH3AD, Päijät-Hämeen Viestikilta OI3PHV, Hämeen Radioharrastajat OH3ACA, Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD, Jyväskylän hacklab OH6DDR och Pohjois-Karjalan radiokerho OH7AB en kurs med sikte på examen för elementär klass. Kursen anordnas under sex veckolsut i mars-april. Kursen börjar lördag 12 mars och avslutas söndag 24 april.

Distansundervisningen gör det möjligt att delta oberoende av boningsort. Kursen hålls som distanskurs och delvis i de anordnande klubbarnas utrymmen. Kursavgiften är 15 euro.

På kursen bekantar vi oss med amatörradiohobbyn, radioamatörsamfundet i Finland och i världen samt med radioamatörklubbarna. Därtill går vi igenom de färdigheter som behövs för att avlägga examen för elementär klass. Undervisningsspråket är finska.

Anmälan till kursen senast 28.2.2022.

Efter kursen anordnas behörighetsexamen i samarbetsklubbarnas utrymmen samt på andra orter i landet av Finlands Radioamatörförbunds examinatorer.

Anmälan

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta kansliet toimisto@aida

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media