Anvisningarna för QSL-servicen har uppdaterats

QSL-kortteja

QSL-byrån informerar

Anvisningarna för QSL-servicen, som hör till medlemskapet, har uppdaterats. Varje medlem bör meddela de anrop hen innehar till förbundets kansli (toimisto@nullsral.fi) genast anropet tas i bruk. Annars vet QSL-byrån inte vem anropet tillhör och korten kan då inte skickas till rätt mottagare.

För tillfället utgör OG-anropen ett problem. En stor hög QSL-kort till OG-stationer ligger på QSL-byrån eftersom det inte är känt vem som innehar anropen. Meddela alltså ditt anrop till SRAL:s kansli om du är osäker på ifall QSL-byrån har dina kontaktuppgifter. Anvisningarna har uppdaterats på sidan för QSL-service.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media