Styrelsens spalt: Mot nya utmaningar

Det nya året har varit fartfyllt ur den nya styrelseledamotens synvinkel. Både styrelsen och kansliet är för närvarande underbemannade, så det finns mycket att göra. Som tur är har vi fått hjälp av aktiva medlemmar och utskott. Kontinuiteten i utgivningen av RA-tidningen säkrades när Tomi OH2ID tog över chefredaktörsposten nästan i farten. Även kansliets resurser kommer att förstärkas under våren.

Nya vindar blåser även i utskotten. Begreppet automatisk station har utvecklats under åren och de relaterade processerna samt amatörradiobestämmelserna har inte hållit jämna steg med utvecklingen. En ny arbetsgrupp ledd av Erik OH2LAK har tillsatts för att samordna och utveckla den nuvarande driften av de automatiska stationerna. Tävlingsutskottet vässar också klorna för att öka tävlingsaktiviteten, mer om detta i kommande RA-tidningar.

I skrivande stund har kriget i Ukraina pågått i mer än en vecka. Ett fullskaligt krig pågår närmare oss än någonsin efter andra världskriget. Krigets närhet och det faktum att den anfallande parten är vårt grannland, väcker säkert starka känslor hos alla finländare och även hos oss radioamatörer. Det är mänskligt att även radioamatörerna är oroliga över situationen och har medkänsla för de människor som drabbats av kriget.

Mitt i allt detta vill jag dock påminna om hur viktigt det är med ham-spirit och det faktum att radioamatörerna inte har startat kriget. Jag vill inte frysa ut medborgarna i något land på banden, utan bemöta varje radioamatör med samma öppenhet och vänlighet, oavsett nationalitet.

Bland svårigheterna kan man märka också positiva saker. Jag är särskilt nöjd med den utbildningsverksamhet som startade under början av året. Det pågår nu tre grundkurser med totalt över 200 deltagare. Jag har besökt alla kurser och har sett utbildarna göra ett utmärkt jobb. Förbundet kan se fram emot en imponerande skörd, som borde samlas ihopså bra som möjligt och förverkligas i form av nya medlemmar.

Samarbetet med viktiga partners fortskrider i god anda. Styrelsen har haft ett traditionellt vårmöte med Traficom. Man har kommit överens om att samarbetet ska intensifieras och möten ska hållas oftare. Dessutom har vi påbörjat utarbetandet av MPK-partnerskapsavtalet enligt höstmötets beslut. Förslaget till avtal är planerat att överlämnas till vårmötet för beslut.

Pandemin har också äntligen lättat på sitt grepp, vilket åter igen möjliggör olika verksamheter. Klubbkvällar har aktiverats och olika evenemang kan anordnas igen. De efterlängtade DX-peditionerna har aktiverats i flera olika länder. Förhoppningsvis kommer även de finländska världsresenärerna snart att ge sig ut för att aktivera DXCC-länder runt om i världen.

Även sommarlägret verkar kunna anordnas efter ett långt uppehåll. Riihimäen Kolmoset har påbörjat förberedelserna för lägret, och utvecklingen kommer att meddelas i vårens bulletiner och i RA. Jag hoppas få träffa så många av er som möjligt i Eerikkilä i juli.

Timo Rinne, OH5LLR

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media