Programmet för jubileumssommarlägret har publicerats

SRAL:s föregående sommarläger hölls år 2019 i Petäys. De två följande åren kunde lägren inte anordnas pga. coronapandemin. I fjol skulle förbundets 100-års jubileumsläger ha anordnats. I stället arrangeras i sommar SRAL 101-årsjubileumsläger. Platsen är Eerikkilä idrottsinstitut i Tammela.

Under lägret kan man besöka radioloppiset, hålla kontakter från lägerstationen och åhöra intressanta föredrag, bland annat om att resa radioamatörmaster, 160 m aktiviteter och magnetloopantenner, FT8 från början, cirkulär polarisation på HF, DXCC och LotW, WEB Radio Control, 4-square + SDR = RX-antenn för hela HF-området.

Se närmare uppgifter samt information om anmälan och inkvartering här.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media