Vårmötet närmar sig

Vårmötet anordnas i år i Helsingfors den 11 juni 2022. Liksom ifjol är det möjligt att delta på ort och plats eller via nätförbindelse. Möteskallelsen publiceras i Radioamatööri nr 3/2022.

Medlemmarnas framställningar till vårmötet 2022

Enligt stadgarna bör de av medlemmarna gjorda skriftliga framställningarna till vårmötet, försedda med motiveringar och underskrifter, inlämnas till styrelsen senast två månader före mötet, dvs. senast 11.4. Framställningen ska vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Framställningarna sänds på adressen SRAL rf, styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS eller som inskannat dokument till hallitus@nullsral.fi

Medlemmarna ombeds föreslå mottagare av hederspris

På förbundets vårmöte utdelas hederspris. Förslag till mottagare av pris beds sändas till förbundets styrelse senast 11.5.2022. Det räcker med en kort motivering av personens meriter. Förslagen sänds till toimisto@nullsral.fi eller SRAL rf, Krämarbackavägen 9, 00440 HELSINGFORS.

Se närmare om de olika hedersprisen här.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media