Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 14/2022 9.4.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 10.4.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL


Petitioner till vårmötet fram till 11.4
Sommarlägrets program publiceras på måndag
Laura Rosten började arbeta på förbundets kansli
Världens radioamatördag 18.4
Nordiska VUSHF-hobbyisternas träff i Säkylä i maj
Lutikoiden tuuletus i maj
Ungdomsteamets Zoomträff och YOTA-tävlingen
Vill du ha din information i OH-katalogen i fortsättningen?
Bulletinläsare söks till höstperioden
Tävlingsnyheter – nu även elementär klass i FM-serien

Petitioner till vårmötet fram till 11.4

Vårmötet ordnas i år 11.6.2022 i Helsingfors. Likt förra året är det möjligt att delta såväl på plats som på distans. Möteskallelsen kommer att publiceras i nummer 3/2022 av tidningen Radioamatööri. Enligt stadgarna ska de av medlemmarna gjorda skriftliga petitionerna sändas jämte motivationer och underteckningar till styrelsen senast två månader före vårmötet dvs. 11.4. Petitionen ska vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Petitionerna sänds till adressen SRAL ry, Styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS eller ett elektroniskt inscannat dokument till adressen hallitus@nullsral.fi. Till denna adress sänds även dokumentet som innehåller tio underteckningar från medlemmar.  

Under förbundets vårmöte delas även erkännanden ut. Förslag till mottagare av dessa bes sändas till Förbundets styrelse t.o.m. 11.5.2022. Som förslag räcker en kort motivering över personens meriter. Förslagen sänds till förbundets kansli antingen i pappers- eller epostformat. Ett sammandrag över förbundets erkännanden och reglerna för dessa finns att läsas på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/2022/03/31/kevatkokous-lahestyy/.

Sommarlägrets program publiceras på måndag

Sommarlägrets program publiceras måndagen 11.4 på förbundets webbsidor, sociala medier och även i följande nummer av tidningen Radioamatööri. Sommarlägret SRAL 101 år ordnas 14-17.7 i Eerikkilän Sport & Resort i Tammela. Som arrangör fungerar Riihimäen Kolmoset, OH3AD.

Lägret öppnas på torsdagen klockan 12 och avslutas på söndag. Programmet kommer att innehålla intressanta presentationer, forum, lopptorg och fritt formad radioamatörverksamhet bland vänner.

Uppgifterna om Eerikkilän Urheiluopistos täckande inkvarterings- och restaurangservice samt motionsmöjligheter finns att fås på institutets webbsidor www.eerikkila.fi. Hotellrum av olika klass erbjuds, liksom även utrymmen för grupper och därtill finns även stugor. Det finns rikligt med inkvarteringsutrymme. Därtill går det att boka elstolpsplatser för husbilar. Även platser utan elstolpar finns. Området är dock inte det bästa för tältande, men även detta kan arrangeras.

Anmälningar till lägret på adressen https://eerikkila.fi/ilmoittautuminen-sral-kesatapahtuma/. På sidorna görs anmälningar till lägret dagsvis och samtidigt görs de bokningar och reservationer som önskas och behövs i fråga om Eerikkiläs boende och övriga tjänster. Det är önskvärt att anmäla sig till lägret, eftersom detta underlättar de praktiska arrangemangen för anordnaren. Det går dock att komma till lägret även utan förhandsanmälan.

Laura Rosten började arbeta på förbundets kansli

Måndagen 4.4 fick förbundets kansli förstärkning, då Laura Rosten började arbetet som organisationsassistent. Laura arbetar på deltid tre dagar i veckan med visstidsavtal fram till slutet av augusti 2022. Laura är inte radioamatör ännu, men hon har flera års erfarenhet av organisationsarbete, främst i fråga om kommunikation och ekonomiförvaltning. Kansliet drivs i denna stund av Vilma OH2VT och Laura, med Timo OH5LLR som bakgrundsstöd. Vi önskar Laura välkommen i gänget!

Världens radioamatördag 18.4

Världens radioamatördag firas måndagen den 18.4. Dagen är samtidigt årsdagen för det Internationella Radioamatörförbundet IARU. IARU grundades 18.4.1925, och fyller således 97 år. Ursprungligen bestod IARU av 25 medlemsländer, men i dagens läge hör 160 länder till IARU. Genom de nationella radioamatörförbunden omfattas alltså ca tre miljoner radioamatörer av IARU. Världens radioamatördag firas med flertalet specialanrop och evenemang som ordnas av förbunden i de olika länderna. Mer information om världens radioamatördag hittas på IARU:s webbsidor på adressen https://www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day/.

Nordiska VUSHF-hobbyisternas träff i Säkylä i maj

Radioamatööritekniikan seura RATS (OH2NXX) ordnar den 42 träffen för de nordiska VHF-/UHF-/SHF-hobbyisterna 26-29.5.2022 i Säkylän Kristalliranta. Reservationer för inkvartering ska göras t.o.m. 17.4. Mer information på adressen rats.fi/vushf2022.

Lutikoiden tuuletus i maj

Salon Radiokerhon, OH1AD, ordnar i traditionell anda Lutikoiden tuuletus i klubbutrymmena i Muurla under morsdagsafton lördagen den 7 maj klockan 10-17. Klubbens adress är Pihkavuorentie 15, Muurla. Klubben säljer komponenter, mätapparatur, radioapparatur, bonk osv. Därtill erbjuds likt tidigare år kaffe med dopp, smörgåsar, stenhällsplättar, grillkorv och annat tilltugg. I programmet finns även ett roligt lotteri.

Evenemangsplatsen är i huvudsak klubbens gårdsområde. För gästande försäljare erbjuds torgplatser på maståkern till priset 10 euro. Försäljningsplatsen ska bokas på förhand. Förhandsbokningar och förfrågningar via e-post oh1eg@nullsral.fi.

Hos oss fungerar endast kontanter! Kom alltså ihåg att ta med dig pengar. I samband med evenemanget håller klubben bonkläger under hela veckoslutet. Det går att komma till platsen fr.o.m. kl. 14 på fredagen. Anmäl din lägernärvaro till Memma på förhand.

I programmet finns bastubadande, samvaro och öppningserbjudanden från bonkbutiken. Kvällsfirandet fortsätter på lördagen efter försäljningsaktiviteterna. På maståkern finns plats för tält och husvagnar. Genom att på förhand komma överens om saken, finns några övernattningsplatser även inomhus.

Välkommen till vädringen! OH1AD – ”Vädring redan från år 1991”

Ungdomsteamets Zoomträff och YOTA-tävlingen

Ungdomsteamet ordnar tisdagen 12.4. med start kl. 18.00 en ungdomsträff via Zoom. Evenemanget riktar sig till alla som är intresserade av radioamatörverksamheten och hobbyutövandet. Under träffen stiftas bekantskap med Förbundets ungdomsteam och dess verksamhet både i Finland och internationellt. Alla är välkomna till träffen, i synnerhet unga under 28 åringar. Mer information och en länk till evenemanget finns på förbundets webbsidor på adressen: https://www.sral.fi/2022/03/28/nuorisotapaaminen/.

Intresserad att delta i YOTA-tävlingen i större grupp?

Nu finns möjlighet att delta i YOTA Contest den 21.5 från OH5C i Kouvola. Vi samlar ett tävlingsteam på 4-8 personer som deltar i YOTA Contest i Multi Operator Single Transmitter kategorin. Vid sidan om tävlandet spenderas tid även i bastu och badbalja och därtill finns biljard. Mer information och anmälning per e-post till nuoriso@nullsral.fi. Anmälningen ska innehålla namn, anrop, behov till övernattning. Anmäl dig till teamet nu!

Vill du ha dina uppgifter i OH-katalogen i fortsättningen?

OH-katalogen för år 2022 postades förra veckan till medlemmarna. I OH-katalogen finns uppgifter bara om de av Förbundets medlemmar, som separat efter maj 2018 gett tillstånd att publicera uppgifterna. I katalogen framgår medlemmens namn, anrop, postadress och uppgift om egenanropsservicen. Ifall du önskar att dina uppgifter finns i nästa OH-katalog eller webb-OH-katalogen, meddela Förbundet om detta med att fylla i blanketten på Förbundets webbsidor. OH-katalogen kan nu även beställas av icke-medlemmar från Förbundets webbsidor sral.fi/verkkokauppa.  

Bulletinläsare söks till höstperioden

Finskspråkiga bulletinens lästurer för höstperioden 2022 delas ut inom en nära framtid. Förbundets kansli ber om kontakttagningar från klubbarna som inte under senaste tiden läst bulletiner, men som skulle vara villiga att göra det. Kontakt bes tagas per e-post: toimisto@nullsral.fi under loppet av april, efter vilket höstens lästurer slås fast. För läsande av bulletinen betalas ett arvode åt klubben.

Tävlingsnyheter – nu även elementär klass i FM-serien

De inhemska HF-tävlingarna i FM-serien startar med Kalakukko under påskmåndagen 18.4. Reglerna finns såväl på förbundets webbsidor som på Pohjois-Karjalan Radiokerhos OH7AB webbsidor. Mindre ändringar och specifikationer har gjorts i reglerna. Tävlingstiderna som påminnelse:
SSB: 07:00-09:00 UTC
CW:  10:00-12:00 UTC
RTTY: 13:00-14:00 UTC

De nya reglerna för hela FM-serien hittas på förbundets webbsidor. En betydande ändring är att även i elementär klass utdelas Finländskt Mästerskap. Trots att det i FM-serien redan finns en 100 W kategori har toppplaceringarna redan flera år traditionellt delats bland personer i allmän klass, som använt 100 W effekt. Genom eget Finländskt Mästerskap för elementär klass önskar man sporra nya radioamatörer i elementärklass samt personer med mindre apparatur delta i de inhemska tävlingarna.

Rädd för inhemska tävlingar? Kom och följ med tävlingen på nätet!

Inhemska tävlingar är inte raketvetenskap eller schack. Det går att klara sig även med billigare utrustning. Men vill du höra hur pile-upen låter i andra ändan? Likt förra året kan du nu via Teamskontakt se och höra då Jari, OH2BU deltar i tävlingen och håller pile-up. En överenskommelse har gjorts med tävlingsarrangören att Teamssändningen kan förverkligas inom ramarna för tävlingen, bara frekvensen eller loggen inte syns i rutan. En Teamslänk kommer att publiceras dagen före tävlingen i ”Radioamatöörit” gruppen på Facebook samt på Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC:s webbsidor.

I förra veckoslutets EA RTTY Contest körde Kari EA8DED/OH2BP över tusen QSOn i SOAB-kategorin och enligt förhandsuppgifter håller han på att placera sig i den absoluta toppen i sin kategori. Gratulationer till Kari!

Detta veckoslut går det att på digitala sändarslag tävla i t.ex. FT8 DX Contest. För CW-aktiva erbjuds Japan International DX Contest och på foni OK-OM DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A efter påsk, söndagen den 1.5. kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Timo OH5LLR och översattes av Patrik OH6GDX.

VastaaLähetä edelleen
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media