Handlingarna för vårmötet 11.6.2022

Syyskokousyleisöä

Vårmötet anordnas detta år den 11 juni i Helsingfors. I likhet med förra året kan man delta antingen på plats eller på distans.

Mötesplatsen är i Hertonäs, Saltstensgatan 1, Auditoriet, 00810 Helsingfors. Man kan komma med metro eller buss. Anmälningen på plats börjar en timme före mötets början, dvs. kl. 10.00.

Ifall du deltar på distans bör du anmäla dig till mötet senast 5.6.2022. Anmälan sker via förbundets webbsida.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt styrelsens framställan om kompanjonmedlemskap med Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Därtill behandlas framställningar från medlemmarna som inkommit under stadgad tid och som understöds av minst 10 medlemmar:

  • Förbundet övergår från två möten till ett årsmöte
  • Startande av planeringen för nya kansliutrymmen för förbundet

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska i samband med anmälan förete fullmakt. Vid mötet har de medlemmar rösträtt som har betalat medelmsavgiften för år 2022 i sin helhet.

Möteshandlingarna kan nu laddas ner:

2021-Suomen-Radioamatooriliitto-ry-tilintarkastuskertomus Ladda ner

sral-tilinpaatos-2021-allekirjoitettu-1 Ladda ner

Kevatkokous-2022-esityslista Ladda ner

SRAL_MPK_yhteistoimintamuistio-2022-luonnos-4.5.22 Ladda ner

SRAL-kevatkokous-2022-yksi-vuosikokous-1 Ladda ner

SRAL-kevatkokous-2022-toimitilaehdotus-1 Ladda ner

Välkommen!

Finlands radioamatörförbunds styrele och personal

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media