Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 22/2022 4.6.2022


Denna bulletin blir läst söndagen 5.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM

INNEHÅLL
Anmälningar till sommarlägrets evenemang – OT-träff och Ham dinner
Apparatutställning på sommarlägret
HamiGolf i Ypäjä i juli
Klubbuppgiftsenkät utskickad
OI-stationer QRV detta veckoslut
Traditionsradioevenemang och söndagsaktivitet
Museifartyg QRV
Hämta de medlemsprodukter du köpt från vårmötet eller sommarlägret
Tävlings- och DX-nyheter
Bulletinredaktören ändras

Anmälningar till sommarlägrets evenemang – OT-träff och Ham dinner

Det går att delta i sommarlägret även utan anmälning, men två av evenemangen kräver förhandsanmälan – OT-träffen och Ham Dinner.

OT-träffen ordnas torsdagen 14.7 kl. 14.00. SRAL bjuder in alla som varit medlemmar i förbundet i minst 50 år. Evenemanget hålls i allaktivitetshallen. Det är fråga om ett fritt format cocktailevenemang där fri samvaro står i fokus. OT-träffen är avgiftsfri. Mer specifika uppgifter om evenemanget hittas i kommande nummer av tidningen Radioamatööri och på förbundets webbsidor. Det går att anmäla sig till OT-träffen fram till den 17 juni på förbundets webbsidor eller genom att ringa förbundets kansli på nummer (09) 562 5973.

Ham Dinner ordnas lördagen den 16.7. Dess arrangemang kräver att mängden deltagare känns till i god tid på förhand. Till Ham Dinner går det att anmäla sig på normalt sätt i samband med lägeranmälan. Länkar finns på förbundets och OH3AD:s webbsidor.

Apparatutställning på sommarlägret

Under förbundets sommarläger ordnas lördagen den 16.7 en apparatutsällning med namnet ”Radioamatörutrustning genom tiderna”. Utställningen är en del av förbundets 100 års jubileumsprogram. Tanken med utställningen är att visa en intressant och mångsidig överblick för nutidens radioamatörer om hurdan utrustning som använts tidigare.

Var och en har nu möjlighet att göra utställningen intressant. Men kommer du genom att ta med apparaturen till utställningsplatsen, allaktivitetshallen, på lördag morgon. Ifall du önskar ta med apparater till utställningen, meddela detta till Heikki Lempola per e-post oh2bgx@nullsral.fi. De som har utrustning med sig får ett deltagardiplom som minne.

HamiGolf i Ypäjä i juli

Hami Golf 2022 spelas på Loimijoki Golfbana i Ypäjä fredagen den 15.7. Start klockan 13. Spelformer och priser: tre bästa poängbogeyresultat belönas och vandringspris till bästa utjämningsspelsresultat.

Anmälningar t.o.m. 6.7 till Matti Manninen, OH2MGJ, per telefon 050 362 7724 eller per e-post matti.manninen@nullgwlnetworks.com. Nämn namn, anrop, klubb, exakt utjämning, telefonnummer, behov till golfbil samt amdra specialönskemål.

Klubbuppgiftsenkät utskickad

Klubbarna har blivit tillsända den årliga klubbuppgiftsenkäten. De lokala radioklubbarna är viktiga aktörer i radioamatörernas samverksamhet och med tanke på hobbyaktiveringen. Syftet med enkäten är att kartlägga klubbarnas verksamhetsmöjligheter inom hobbyns delområden och för eventuella behov i fråga om förbundet. Ifall er klubb inte fått enkäten ta kontakt med förbundets kansli på toimisto@nullsral.fi-. Deltagande i enkäten befriar klubben från medlemsavgift under det pågående året.

OI-stationer QRV detta veckoslut

Militärradioamatörerena har fyra årliga aktivitetsdagar, varav en infaller detta veckoslut, dvs. lördagen 4.6. OI-stationerna är QRV främst på HF-banden på olika sändarslag från fredag till söndag. OI4NV fungerar även som Winlink Gateway station under veckoslutet på 160 och 80m banden. Håll kontakt med tio olika OI-stationer och skaffa dig ett fint OI-diplom. Mer information om diplomet från adressen sirad.fi.

Traditionsradioevenemang och söndagsaktivitet

Denna lördag 4.6 ordnas traditionsradioevenemang PRT34. Det är inte fråga om en tävling, utan att visa respekt till gamla, över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt utrustnigen. Evenemanget är fritt format och har ingen ledarstation. Evenemangstiderna och sändarslagen kan kontrolleras från förbundets webbsidor.

Söndagen 5.6 ordnar Hannu OH1LWZ söndagsaktivitet på 40m som motsvarar fredagkvällens aktivitet på 160m. Aktiviteten inleds kl 10.30 finsk tid på 7060 kHz +- QRM. Sändarslag SSB och CW. Mer information fås av Hannu, hannu.suosalmi@nullgmail.com

Museifartyg QRV

I detta veckoslut rymms även aktiveringsevenemanget i fråga om internationella museifartyg. 89 museifartyg runtom världen deltar i detta evenemang 4-5 juni. Fartygen är främst gamla krigsfartyg, från ubåtar till flygvapnets fartyg. De som kontaktat 15 olika fartyg kan ansöka om ett museifartygsdiplom. Italienska fartyget Elettra (IY4ELE) deltar, och detta fartyg fungerade som laboatoriu, för Guglielmo Marconis flytande radioexperiment. En lista över deltagande fartyg och annan information om evenemanget hittas på adressen nj2bb.org/museum.

Hämta de medlemsprodukter du köpt från vårmötet eller sommarlägret

Postavgifterna har ökat kraftigt under denna vår. Nu är det möjligt att spara postkostnader och istället be att varorna levereras till vårmötet 11.6 eller sommarlägret i medlet av juli. Nämn i samband med beställningen ifall du önskar använda dig av detta alternativ.

Tävlings- och DX-nyheter

WPX-tävlingen förra veckoslutet plågades i början av veckoslutet av aurora och inte heller i övrigt var konditionerna vidare bra. Enligt förhandsuppgifter i denna stund samlade Pusulan radistit OH9W mest QSOn i Finland med en pott på över 3000 kontakter i multi-2 kategorin. Timo OH1TM höll över 2500 QSOn och Pertti OH2PM aningen över 2000 QSO:n.

Deta veckoslut finns flera internationella tävlingar och här är ett litet urval: ARRL International Digital Contest. Tävlingen ordnas för första gången och alla digitala sändarslag förutom RTTY är tillåtna. nu kan du t.ex. tävla genom att använda FT4 eller FT8. ARRL Digital Contest erbjuder även möjligheten att utöka kontaktade DXCC-länder. Enligt preliminära uppgifter deltar flera DXCC-länder på enbart FT-sändarslag.

Av DX-peditionerna är åtminstone 3D2RRR Rotuma, 9X2AW Rwanda och TO2AZ Guadeloupe aktiva under kommande vecka.

Bulletinredaktören byts

Timo OH5LLR som sammanställt bulletinen fr.o.m. början av året stiger åt sidan och överlåter bulletinredaktörskapet till förbundets kansli. Vilma OH2VT och Laura sammanställer bulletinen fr.o.m. 11.6 åtminstone under sommartiden. Bulletinidéer kan sändas till kansliet på toimisto@nullsral.fi

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 12.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Bulletinen sammanställdes av Timo OH5LLR och översattes av Patrik OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media