Bulletin 23/2022, 12.6.2022

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 12.6.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM

INNEHÅLL
Anmälningar till sommarlägrets evenemang – OT-träff och Ham dinner
Apparatutställning på sommarlägret
Scouter QRV från Ärjänsaari detta veckoslut
Internationell YL-träff i Åbo
Inspelning av OI-webbinariet finns att ses
Sändande av utgående QSL-kort
Hämta de medlemsprodukter du köpt från vårmötet eller sommarlägret
Tävlings- och DX-nyheter

Anmälningar till sommarlägrets evenemang – OT-träff och Ham dinner

Det går att delta i sommarlägret även utan anmälning, men två av evenemangen kräver förhandsanmälan – OT-träffen och Ham Dinner.

OT-träffen ordnas torsdagen 14.7 kl. 14.00. SRAL bjuder in alla som varit medlemmar i förbundet i minst 50 år. Evenemanget hålls i allaktivitetshallen. Det är fråga om ett fritt format cocktailevenemang där fri samvaro står i fokus. OT-träffen är avgiftsfri. Mer specifika uppgifter om evenemanget hittas i kommande nummer av tidningen Radioamatööri och på förbundets webbsidor. Det går att anmäla sig till OT-träffen fram till den 17 juni på förbundets webbsidor eller genom att ringa förbundets kansli på nummer (09) 562 5973.

Ham Dinner ordnas lördagen den 16.7. Dess arrangemang kräver att mängden deltagare känns till i god tid på förhand. Till Ham Dinner går det att anmäla sig på normalt sätt i samband med lägeranmälan. Länkar finns på förbundets och OH3AD:s webbsidor.

Apparatutställning på sommarlägret

Under förbundets sommarläger ordnas lördagen den 16.7 en apparatutställning med namnet ”Radioamatörutrustning genom tiderna”. Utställningen är en del av förbundets 100 års jubileumsprogram. Tanken med utställningen är att visa en intressant och mångsidig överblick för nutidens radioamatörer om hurdan utrustning som använts tidigare.

Var och en har nu möjlighet att göra utställningen intressant. Men kommer du genom att ta med apparaturen till utställningsplatsen, allaktivitetshallen, på lördag morgon. Ifall du önskar ta med apparater till utställningen, meddela detta till Heikki Lempola per e-post oh2bgx@nullsral.fi. De som har utrustning med sig får ett deltagardiplom som minne.

Scouter QRV från Ärjänsaari detta veckoslut

Scouter är QRV från scoutkåren Kajaanin Korvenpojat ry:s läger Ärjä 2022. Lägret ordnas i Ärjänsaari, Oulujärvi. Under lägret används OH8AK, som innehas av kårens egna radioklubb. Kontakter hålls från ca kl. 12 på lördag till söndag ca kl. 12.00. I synnerhet saknas motstationer under söndagen kl. 9-12, då scouterna bekantar sig med radioamatörverksamheten genom uppgifter. För inhemska QSO:n använder vi oss av 80 och 40 meters banden.

Internationell YL-träff i Åbo

SYLRA dvs. Scandinavian YL Radio Amareurs ordnas en YL-träff i Åbo 18-21 augusti 2022. Evenemanget är öppet för alla YL-amatörer och deras följeslagare. Turism och kulinarism i Åbo utlovas och därtill trevligt umgänge, radioaktiviteter. Efter den egentliga träffen går det även att delta i YL-expeditionen till Katanpää slottö. Hoppeligen kommer många OH-YL stationer med. Mer information och anmälningar via oh.sylra.is.

Inspelning av OI-webbinariet finns att ses

Inspelningen av OI-verksamhetswebbinarierna som ordnades tisdagen 31.5, finns nu att ses på Förbundets Youtubekanal. Därifrån hittar du även de tidigare webbinarieinspelningarna.

Sändande av utgående QSL-kort

Utgående QSL-kort kan du själv sända till QSL-byrån eller också föra dem till den egna klubben, byrån eller Förbundets evenemang.

Till förbundets kansli kan kort föras inom ramarna för öppethållning eller också kan de droppas in i postluckan i ett kuvert. Kansliets öppethållningstider ser då på förbundets webbsidor.

Hämta de medlemsprodukter du köpt från vårmötet eller sommarlägret

Postavgifterna har ökat kraftigt under denna vår. Nu är det möjligt att spara postkostnader och istället be att varorna levereras till vårmötet 11.6 eller sommarlägret i medlet av juli. Nämn i samband med beställningen ifall du önskar använda dig av detta alternativ.

Tävlings- och och DX-nyheter

Förra veckoslutet tävlades ARRL Digital Contest för första gången. Det var fråga om en tävling fär kontakter kan hållas på alla andra digitala sändarslag förutom RTTY. I praktiken skedde en stor del av kontakterna med FT4 eller FT8. Ungefär 1300 stationer skickade in loggar till arrangören. Av dessa var ett tiotal från OH-stationer. Tävlingen fick genast ett entusiastiskt mottagande och har goda möjligheter att få ställningen som årets tävling bland internationella FT-tävlingar.

IARU HF World Championship tävlingen hålls om en månad. Kim OH6KZP har åter samlat en representativ grupp OH-stationer för att vara QRV med förbundets anrop OH2HQ och OH0HQ. Alla OH-stationer uppmanas hålla kontakt med förbundets stationer under tävlingens gång. Detta år aktiveras OH-stationerna till att hålla QSO:n genom en ”Jahtimestarikampanj” som vinns av den OH-station som hållit flest kontakter med förbundets stationer. OH2HQ-sammansättningen samt reglerna för Jahtimestarikampanjen kan du läsa i nästa nummer av tidningen Radioamatööri som utkommer snart.

Av tävlingarna detta veckoslut finns ett par som är ett dygn långa. Australienarna ordnar VK Shires och portugiserna Portugal day på SSB och CW. Argentinarna ordnar WWSA som är en CW-tävling och franska DDFM fokuserar på sex meter, där aktivitet förekommer på CW, SSB och FM.  

Veckans DX-front domineras av 9X2AW Rwanda, C5C Gambia samt JD1BLY och JD1BOW från ön Ogawasara.

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 19 juni 2022 kl. 15.00 finsk ti på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Vilma OH2VT och översattes av Patrik OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media