Vill du bekanta dig med digiversionen av Radioamatööri-tidningen?

Genom att besvara enkäten nedan kan du som medlem i Finlands Radioamatörförbund nu välja om du vill ha resten av Radioamatööri-tidningens nummer under år 2022 som digital tidning, som vanligt som papperstidning, eller om du vill ha både en digital tidning och en papperstidning.

Svara på enkäten via denna länk.

I en undersökning gällande förbundets medlemsförmåner, som gjordes förra året, uttryckte 37 % av medlemmarna önskemål om en digital version av tidningen. Radioamatööri-tidningen är inte bara en viktig medlemsförmån utan utgör även en av förbundets största utgiftsposter. Även om artiklarna i tidningen är producerade av frivilliga, är framförallt tryckning och utskick av tidningen en av de största enskilda kostnaderna i SRAL:s budget. I dagens värld är möjligheten till en digital tidning också motiverad av miljöskäl, eftersom skickande av papperstidning till någon som inte vill ha den är slöseri med både pengar och miljö.

Den tryckta versionen av Radioamatööri-tidningen skickas normalt till alla de medlemmar som inte uttrycker sin preferens för den digitala tidningen.

Den digitala tidningen skickas till mailadressen i medlemsregistret. Om du vill kan du även använda samma formulär för att ange din e-postadress till medlemsregistret.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media