Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet 20-21.8.2022


Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW, anordnas årligen det tredje veckoslutet i augusti. I år hålls evenemanget 20-21 augusti. Evenemanget börjar lördag kl. 0001 UTC och pågår till söndag kl. 2400 UTC. Det är inte fråga om en tävling utan en aktivering av fyrarna och fyrskeppen.

Varje år deltar flera hundra fyrstationer. I år har 321 stationer anmält sig. Förteckningen över anmälda finns på adressen https://illw.net/index.php/entrants-list-2022

Från Finland deltar åtminstone

 OH1AH Utö
OH1AM Kylmäpihlaja
OH2YLS Tankar fyr
OH5B Luovukkaluoto

Man behöver inte anmäla sig till ILLW-evenemanget. Det rekommenderas ändå att man anmäler sig via blanketten på evenemangets webbsida då en deltagarlista publiceras på sidan. På det sättet vet också andra att fyren är aktiverad under veckoslutet. Man kan även ge QSL-information mm. på blanketten.


Varje deltagare kan fritt bestämma hur länge man är i gång och vilka band och moder man använder. Arrangörerna önskar att deltagarna också håller kontakter med andra fyrstationer och att man tar i beaktande långsamma operatörer, nybörjare och QRP-stationer. Huvudregeln är att det lönar sig att vara i gång så länge det känns roligt.


Stationen behöver inte befinna sig inne i fyren. Det är tillåtet att köra utomhus invid fyren eller från en annan byggnad bredvid fyren. Stationen ska emellertid befinna sig nära fyren på ett sådant ställe att eventuella besökare lägger märke till den. Man bör ha tillstånd till att upprätta och använda stationen.


Arrangörerna önskar att stationerna till anropet fogar ett kännetecken för fyr. På CW använder stationerna LT (fyr) eller LS (fyrskepp), andra använder ”LIGHT”, ”LGT”, ”LIGHTHOUSE” eller ”LIGHTSHIP”. Kännetecknet berättar för andra att det är fråga om en fyr- eller fyrskeppsstation.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media