Avgifterna för radioamatörexamina höjs från 1.7.2023

Aalto.

Avgifterna för radioamatörexamen kommer att höjas. Från och med den 1 juli 2023 är examensavgiften 26 €/modul. Förbundet stödjer examinander som på examensdagen är under 18 år med 50 % rabatt på examensavgifterna.

En fullskalig amatörradiohobby kräver avläggande av behörighetsexamen. Genomförandet av examensprov följs upp och examensbevis utfärdas av Kommunikationsverket. Du hittar mer information om träning för examensproven på förbundets webbplats.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media