Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 17/2023, 6.5.2023

Denna bulletin läses lördagen den 6 maj 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

INNEHÅLL

Inbjudan till Förbundets vårmöte den 20 maj

Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj

PäijätHami: Kvällsfest med program. Husbilar. Shoppinggata.

Silent key

Avgiftshöjning för radioamatörexamina

Den nya anropssignalen för SRAL:s fjärrstation i Padasjoki är OH3N

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till Förbundets vårmöte den 20 maj

Vårmötet sammankallas till lördagen den 20 maj klockan 12.00. Till mötet ordnas distansdeltagar- och distansomröstningsmöjlighet. Mötesplatsen är VALO Hotel & Work i Brunakärr, Helsingfors på adressen Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen börjar en timme före mötet, dvs. klockan 11.00.

Det går att delta i vårmötet antingen på mötesplatsen eller på distans. Om du deltar på distans, bör du anmäla dig t.o.m. den 12 maj.

Vårmöteskallelsen, mötesmaterial och en länk för anmälan finns på Förbundets webbsidor

Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena samt motioner från förbundets styrelse, vilka är
– förslag om ändring av Förbundets stadgar och valordning för att övergå till systemet med ett årsmöte,
– höjning av medlemsavgiften till 74 euro samt fem euros rabatt för dem som inte vill få en papperstidning fr.o.m. 1.1.2024 och
– beviljande av OT-rabatt om 25 procent av medlemsavgifter till dem som är berättigade att ansöka om OT-rabatt fr.o.m. 1.6.2023.

Därtill behandlas de petitioner som understötts av minst tio medlemmar och som inkommit inom den utsatta tiden för inlämning av dessa, vilka är:
– förslag om att avsätta styrelsemedlem Jari Jussila OH2BU från Förbundets styrelse

Under mötet beviljas erkännanden till meriterade medlemmar i Förbundet.

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan till mötet. Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat medlemsavgiften för år 2023 i sin helhet.

Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj

Förbundets styrelse sammanträder den 16 maj och protokoll 4/2023 kommer kunna läsas på medlemssidorna.

Följande frågetimmar för styrelsen hålls lördagarna den 10 juni och 12 augusti kl. 14:00 på frekvensen 3685 kHz. Om det finns trafik på frekvensen 3685 kHz i början av frågetimmen kan den flyttas till närliggande frekvens 3680-3695 kHz.

I fortsättningen kan du skicka frågor och feedback till styrelsen med hjälp av ett onlineformulär som styrelsen kommer att försöka besvara under frågestunderna. Blanketten finns på förbundets hemsida.

PäijätHami: Kvällsfest med program. Husbilar. Shoppinggata.

Alla finländska radioamatörer och radiointresserade med sina familjer och vänner är inbjudna till PäijätHami sommarläger 12-16 juli 2023 i Vierumäki!

Kvällsfest med program fredag ​​14.7

Kvällsfesten för PäijätHami sommarläger startar fredagen den 14 juli kl. 20:00. Middagen börjar med korta hälsningar från SRAL, IARU och arrangörsstäderna och fortsätter med en festlig presentation av Crozet FT8WW DX-expeditionen i vintras. Trollkarlen Al Dante aka Heikki Kulju, OH6ZS, står för underhållningen i slutet av kvällen. Priset på middagsbiljetten är 35 euro och du kan boka plats för middagen genom föranmälan eller eventuellt på plats.

Justering av priserna för husbils- och tältplatser

Vierumäki har kommit till mötes gällande betalningar för plats för husbilar och tält. Du hittar kartor och nya, överkomliga priser på sommarlägersidan. Sidan kan också nås via sommarlägrets logo på sidan www.oh3ac.fi.

Förhandsanmälan på kommande

Förhandsanmälan till lägret öppnar i slutet av maj. Anmälan är givetvis inte obligatorisk, men framför allt hjälper den anmälaren själv att påskynda mottagningsprocessen och att få ett utskrivet lägerkort till sig själv och sitt sällskap. Länken finns på både SRAL:s och lägrets hemsidor. Och – observera – en högkvalitativ HF-transceiver kommer att lottas ut bland alla anmälda till lägret.

Full rulle på shoppinggatan

Alla betydande återförsäljare av radioutrustning och komponenter har redan anmält sig till shoppinggatan som börjar från lobbyn på Country Club. I slutet av shoppinggatan finns även en lopp- och skrotmarknad och en central plats för trailerförsäljning.

Lägeröppning och OT-träff torsdag 13.7

Öppningen av evenemanget kommer att hållas vid middagstid torsdagen den 13 juli. Efter det samlas alla som har haft radioamatörlicens i mer än 50 år till ett oldtimer-möte. Mötet har också ett särskilt program.

Lägerprogrammet i juninumret av Radioamatööri-tidningen

Lägrets fyra dagar långa, mer detaljerade, men ännu inte slutgiltiga, program kommer att annonseras i tidningen Radioamatööri som kommer ut i mitten av juni. I SRAL:s nyhetsbrev, som publicerades i söndags, tar vi redan en titt på programmets teman. Du kan beställa nyhetsbrevet via SRAL:s hemsida.

Välkommen till PäijätHami sommarläger ons-sön 12-16 juli 2023 i Vierumäki!

Silent key

Vi har underrättats om vår radioamatörkollega Pauli Lammelas OH1MS bortgång. Vi hedrar Paulis minne med en tyst stund.

Avgiftshöjning för radioamatörexamina

En höjning kommer i avgifterna för radioamatörexamena. Från och med 1 juli 2023 är examensavgiften 26 euro per modul, och Förbundet stöder de examinander som är under 18 år under den dag examen utförs med en 50 procents rabatt i examensavgifterna.

Att i full skala idka radioamatörverksamhet kräver att behörighetsexamen utförs. Utförandet av behörighetsexamina övervakas och behörighetsintygen beviljas av Trafik- och Kommunikationsverket. Mer uppgifter om kurser hittar du på Förbundets webbsidor.

Den nya anropssignalen för SRAL:s fjärrstation i Padasjoki är OH3N

Den nya anropssignalen för SRAL:s fjärrstation i Padasjoki är OH3N. Det nya anropet kan användas omedelbart. Kom ihåg att uppdatera den nya anropssignalen även för digitala program, såsom WSJT-X och JTDX.

Anropssignalen ändrades så att OH2A, som ansågs vara ”huvudanropssignalen” för SRAL, kan användas för andra särskilda ändamål. Dessutom motsvarar distriktnummer 3 i den nya anropssignalen stationens placering i Tavastland.

I samband med ändringen ändrades även stationens webbadress. Ett e-postmeddelande om ändringen har skickats till alla användare av fjärrstationen.

Vad är en fjärrstation och hur används den? Skulle du vilja hålla amatörradiokontakter men saknar egen radioamatörstation? Som medlem i Finlands Radioamatörförbund får du tillgång till stationsutrustning som kan användas på distans via en webbläsare. Läs mer detaljerad information om hur du använder en fjärrstation på sidan Fjärrstationer (på finska).

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Vill du lära känna elektronik och radioteknik? Vill du lära känna människor som bor på andra sidan jordklotet genom en direkt telefonikontakt utan internet, eller delta i tävlingar där målet är att kontakta så många stationer som möjligt med telefoni, morsekod eller digitala sändningar? Eller vill du hellre göra olika tekniska experiment med till exempel mjukvaruradio eller trådlös dataöverföring?

Allt det ovanstående är möjligt genom att avlägga en radioamatörexamen. Polyteknikernas radioklubb anordnar en radioamatörkurs för att förbereda för examen med start 2.5 på tisdag- och torsdagskvällar kl. 18-21 i AS3-föreläsningssalen i TUAS-byggnaden på Marvägen 8 i Esbo. Kursen varar i fyra veckor och i slutet av den anordnas en tentamen. Till exempel gymnasiestudierna i ellära räcker väl som förkunskapskrav för kursen. Nykomlingar oavsett bakgrund är välkomna! Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Polyteknikernas Radioklubb. Kursen kostar 10€ för AYY-medlemmar och 20€ för övriga. Vid slutet av kursen debiterar Trafik- och kommunikationsverket totalt 115,45 € för amatörradioexamen, som kan tas i slutet av kursen (prov 53,56 €, examensbevis 43,75 € och en årsavgift för stationslicens på 18,14 €). Genom att anmäla dig till kursen förbinder du dig ännu inte att avlägga amatörradioexamen i slutet av kursen, du kan besluta om att avlägga examen senare. Anmälan till kursen och ytterligare information om kursen finns på klubbens hemsida.

Tävlings- och DX-nyheter

Nästa onsdag 10.5 är det dags för den tredje deltävlingen i FT8 FM-tävlingen. Tävlingen är en timme lång mellan kl. 18.00 och 19.00 finsk tid. Tävlingens regler och mer information, samt resultat från tidigare tävlingar, hittar du på förbundets hemsida. Helgens viktigaste internationella HF-tävling är ARI International DX Contest som anordnas av Italian Radio Amateur Association, där tävlingssätten är CW, SSB och RTTY.

Av DX-stationerna kommer DX0NE från Spratly Island att vara i gång i några dagar till. V63WJR har stannat på Mikronesien längre än väntat och kan ibland höras även i Finland. Den italienska fallskärmsjägaren Giorgio, IU5HWS, kommer att operera från Niger som 5UA99WS på SSB och FT8 åtminstone till slutet av maj.


Nästa bulletin läses lördagen den 13 maj 2023 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten

Svensk översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media