Vårmötet flyttas till tidpunkt som meddelas senare

Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund SRAL konstaterar att ett laglighetsproblem har uppstått vid sammankallandet av vårmötet den 20 maj 2023. Problemet är relaterat till förhandsregistrering till fjärrmötet, vilket inte nämns i SRAL:s stadgar. Den gällande föreningslagen kräver dock detta, varför mötet inte är stadgeenligt sammankallat.

Vårmötet 2023 kommer att hållas på plats och tid som meddelas senare.

Finlands Radioamatörförbunds styrelse

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media