Kevätkokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Suomen Radioamatööriliitto SRAL:in hallitus toteaa, että kevätkokouksen 20.5.2023 koollekutsumisessa on ilmennyt laillisuusongelma. Ongelma liittyy etäkokouksen etukäteisilmoittautumiseen, josta ei ole SRAL:in säännöissä mainintaa. Voimassaoleva Yhdistyslaki kuitenkin edellyttää tätä, minkä johdosta kokous ei ole laillisesti kokoonkutsuttu.

Vuoden 2023 kevätkokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ajankohtana.

Suomen Radioamatööriliiton hallitus

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media