Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 20/2023, 27.5.2023

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 28.5.2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Ändringar i Förbundets styrelse
PäijätHami: PäijätHami sommarlägersidorna har öppnats
Hamigolf 2023
Silent key
OI-aktivitetsdag den 4 juni
OH3NE:s sommarläger i Teisko den 9-11 juni
Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AAP ordnar en kurs i elementär klass
Höjning av avgifterna för radioamatörexamina
Tävlings- och DX-nyheter

Ändringar i Förbundets styrelse

Ordföranden för Finlands Radioamatörförbund rf Jarmo Malinen, OH2UBM har lämnat ordförandeskapet samt sin styrelseplats. Därtill har styrelsemedlem Mikael Nousiainen OH3BHX lämnat sin styrelseplats. Styrelsen har behandlat och godkänt avskedsansökningarna den 25 maj 2023.

Som styrelseordförande fungerar viceordförande Timo Rinne OH5LLR, fram tills en ny ordförande väljs åt förbundet. Styrelsen meddelar arrangemangen kring val av ny ordförande i ett senare skede.

Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund

PäijätHami: PäijätHami sommarlägersidorna har öppnats

Alla finländska radioamatörer och personer intresserade av radio är tillsammans med familjer och vänner välkomna på sommarlägret PäijätHami i Vierumäki den 12-16 juli.  

Sommarlägersidorna har öppnats

PäijätHami lägrets webbsidor har nu öppnats. De kan hittas på adressen kesaleiri.oh3ac.fi eller lättare genom att knappa in oh3ac.fi och följa PäijätHami lägerlänkarna.

På sidorna hittar du mycket information om lägret. De länkar som finns överst leder vidare till inkvartering och bokning av husfordons- och tältområden, lopp- och pryltorg och givetvis en program karta. Och därtill mycket annan information. Trots att programkartan publicerats i lätt utskrivbart format, slösa inte på papper, programmet lever, ändras och utvecklas ännu.

De bilder som finns på sommarlägersidorna är från Vierumäki och flera kartor hjälper dig att navigera dig på området. Du kommer inte att gå vilse.

Ifall du hittar något att korrigera eller funderar på något som kunde läggas till, kan du sända ett meddelande till kerhomestari ät oh3ac punkt fi.

Anmäl dig till lägrets WhatsAppgrupp

För de som kommer till lägret eller är intresserade av lägret har nu en egen WhatsAppgrupp ”PaijatHami2023-leiri” inrättats. I gruppen kan du genom lågtröskelprincipen fråga om vad som helst som berör lägret och du får ett snabbt svar, samtidigt som även alla andra får ta del av informationen. Till WhatsAppgruppen kan du anmäla dig antingen via kerhomestari at oh3ac punkt fi (lägg med ditt telefonnummer) eller per sms till 04007001599.

Examina varje dag

På lägret går det att utföra vilka som helst av K-, T1- eller T2-modulerna varje dag. Som avslutning på kurserna ordnas alltid kursexamen. Du kan anmäla dig till kurserna och examina via kerhomestari ät oh3ac punkt fi.

Förhandsanmälan börjar nästa vecka

En frivillig förhandsanmälan öppnas nästa vecka. Den har tyvärr försenats p.g.a. små tekniska problem. Genom förhandsanmälan kan du anmäla dig själv och eventuella medföljare till lägret samt dess evenemang osv.

Välkomna till sommarlägret PäijätHami i Vierumäki från onsdag till söndag, dvs. 12-16 juli 2023!

Hamigolf 2023

De radioamatörer som idkar golf är med sina familjer välkomna till den traditionella Hamigolftävlingen på Cookebanan i Vierumäki. Hamigolf går av stapeln i samband med SRAL:s sommarläger fredagen 14.7 med start klockan 12.30. Var på plats minst en halv timme före tävlingen inleds.

Tävlingsanvisningarna finns att ses en halv timme före evenemanget. Spelformen är pb/hcp. Vandringspriset fås av den radioamatör som har bäst resultat i parslag.
Greenfee för tävlingen är 66 euro. Tävlingsrundan betalas åt caddiemaster före tävlingen inleds.

Förhandsanmälningar till Juha OH2LQ, juhakotala1 är gmail punkt com eller per telefon 040 5089 698. Anmälningar t.o.m. 6.7.

Nämn namn, förening, exakt utjämning, telefonnummer, behov till golfbil samt andra specialönskemål.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörkollega Timo Vähimaa OH23901 lämnat oss. Vi hedrar Timos minne med en stunds tystnad.

Traditionsradioevenemang PRT36

Evenemanget PRT36 ordnas söndagen den 4 juni. Det är inte fråga om en tävling utan om att hedra gamla över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och har ingen ledarstation.

Tidpunkt och sändarslag: CW klockan 8-10 samt 12-14 finsk tid, AM: klockan 10-12 och 14-16 finsk tid.

Frekvensområden CW: 3510-3590 och 7020-7040 kHz samt AM 3610-3770 och 7060-7080 kHz.

Rekommendationen är att traditionsradiostationer med under fem watt i effekt placerar sig i lägre delen av frekvensområdet och de med högre effekt på den högre delen av frekvensområdet. Traditionsradiostationerna kan använda /S efter sitt anrop. Ifall apparaturtypen använts redan under andra världskriget kan tilläggsidentifieringen vara /SA.

Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, oberoende av apparatur och alla är välkomna att delta. Det önskas även att en riklig mängd OI-stationer deltar.

Historier om aktiviteten och bilder kan sändas till Kari, OH5YW, per e-post till kari punkt syrjanen at gmail.com. Sammandrag publiceras efter evenemanget på Putkiradiomuseos webbsidor.

OI-aktivitetsdag 4.6

Militärradioamatörerna firar dagen för försvarsmaktens fanfest genom att aktivera militärradioamatörstationerna. Välkomna på bandet!

OH3NE:s sommarläger i Teisko 9-11 juni

Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar sitt sommarläger 9-11 juni i Vähäsillan leirikeskus som finns i Teisko. Mer information om lägret, programmet och avgifterna hittar du på klubbens webbsidor.

Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AAP ordnar en kurs i elementär klass

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en hybridkurs för elementär klass i september och oktober 2023. Under kursen behandlas K- och T1-modulerna. Mer information per e-post via oh2ap ät sral punkt fi.

Höjning av avgifterna för radioamatörexamina

En höjning kommer i avgifterna för radioamatörexamena. Från och med 1 juli 2023 är examensavgiften 26 euro per modul, och Förbundet stöder de examinander som är under 18 år under den dag examen utförs med en 50 procents rabatt i examensavgifterna.

Att fullskaligt idka radioamatörverksamhet kräver att behörighetsexamen utförs. Utförandet av behörighetsexamina övervakas och behörighetsintygen beviljas av Trafik- och Kommunikationsverket. Mer uppgifter om skolningar hittar du på Förbundets webbsidor.

Tävlings- och DX-nyheter

Detta veckoslut infaller årliga CQWW WPX Contest CW-del. Denna tävling samlar årligen ca 6000 stationer och får många att röra på sig till nya DX-peditioner enbart för att delta i tävlingen. Nu är det även dags att höja på Finland-Sverige landskampsandan. Förra året skickade OH-stationerna sextiotvå loggar och SM-stationer femtionio. Låt oss alltså ta en större vinst över vår kära granne i år. De finskspråkiga reglerna för tävlingen hittas från tävlingens webbsidor.

Exempel på en DX-pedition som enbart åkt ut i världen för WPX-tävlingen är KH8W från American Samoa. Stationen är enbart aktiv på CW under tävlingen och därtill några dagar efter tävlingen. Därtill har flertalet operatörer åkt till öarna i Karibien för att aktivera dessa i tävlingen, som exempel VP2MDM från Montserrat och P40W på Aruba. Vid sidan om WPX-tävlingen lönar det sig även att följa med DX-konditionerna på 6 meter, som tidvis varit utmärkta på senare tid.

. . . _ . _

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen den 4 juni 2023 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av Laura Rosten och översattes av Patrik Willför OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media