Arrangemangen för vårmötet börjar på nytt

Styrelsen beslutade på sitt möte den 7 juni att vårmötet anordnas under kommande höst. Möteskallelsen publiceras i RA-tidningen nummer 4/2023, då mötesdatum och mötesplats kommer att ha fastställts.

Att kalla till mötet tidigare skulle kräva att möteskallelsen skickades till medlemmarna per brev, vilket skulle medföra extra kostnader på flera tusen euro för förbundet. Det finns inte heller några ärenden på vårmötets agenda som skulle kräva brådskande beslutsfattande eller som vid försening skulle orsaka ekonomisk skada för förbundet.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media