Klubbinfo 2/23

Innehåll

Klubbinformationsenkäten
Vårmöte 30.9 i Jyväskylä
Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats
Repeaterstationerna
Deadline för material till RA-tidningen och nyhetsbrevet

Klubbarnas evemang i förbundets infokanaler
Material för presentationer på klubbarna
Presentation avngdomsverksamhet i klubbarna
Gemensamma beställningar

Klubbinformationsenkäten

Syftet med SRAL:s klubbinformationsenkät är att samla information om medlemsklubbarna i Finlands Radioamatörförbund och deras verksamhet. Utifrån resultatet av undersökningen kommer förbundet att uppdatera sitt medlemsregister och webbinformation om medlemsföreningarna samt vidarebefordra relevant och intressant information om medlemsföreningarnas verksamhet till sina kommittéer och utskott. Förbundets hemsida uppdateras som bäst utifrån svaren på klubbinformationsenkäten.

Genom att besvara klubbinformationsenkäten och skicka enkätsvaren till Finlands Radioamatörförbund befrias medlemsföreningen genom styrelsens beslut från 2023 års medlemsavgift . Nästa styrelsemöte är den 24 augusti, då ska enkäten vara besvarad, helst så snart som möjligt. Du kan kontakta kansliet via e-post (toimisto@nullsral.fi) om du behöver hjälp med enkäten.

Vårmöte 30.9 i Jyväskylä

Förbundets vårmöte hålls lördagen den 30 september. i Jyväskylä. Det är även möjligt att delta i mötet på distans utan föranmälan. Kallelsen till mötet publiceras i RA-tidningen 4/2023.

Eventuella nya medlemsframställningar ska vara inlämnade till förbundets styrelse per e-post senast den 30 juli 2023 (se §14 i Förbundets stadgar) per adress hallitus@nullsral.fi

Röstning på mötet

Klubbrepresentanter och befullmäktigade ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i Förbundet som har betalat 2023 års medlemsavgift i sin helhet.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s Styrelse och personal

Klubbarnas fullmakter kan skickas till toimisto@nullsral.fi.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli. Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Repeaterstationerna

Kom ihåg att uppdatera repeaterstationerna och beacons på automatic.sral.fi.

SRAL erbjuder radioamatörerna en centraliserad automatisk stationsinformationstjänst (https://automatic.sral.fi), där man kan hitta realtidsinformation om repeaterstationer, repeaternätverk, beacons och andra automatiska stationer som är verksamma i Finland. Tjänsten ger också information om användning och underhåll av automatiska stationer och licensiering i Finland.

Deadline för material till RA-tidningen och nyhetsbrevet

Förbundet uppmanar sina medlemsklubbar och -föreningar att informera om sina evenemang och aktiviteter i RA-tidningen och nyhetsbrevet. Artikelförslag och innehåll kan också erbjudas till RA-tidningen.

Radioamatööri-tidningen är Finlands Radioamatörförbunds medlemstidning, som skickas till alla medlemmar i (exklusive familjemedlemmar). Tidningen kan även beställas separat. Under 2023 kommer 6 nummer av tidningen att publiceras, och materialdatumen för kommande publikationer är:

Nummer Material Postning

RA 5/2023 13.9.2023 24.10.2023

RA 6/2023 31.10.2023 5.12.2023

Klubbarnas evemang i förbundets infokanaler

Förutom nyhetsbrevet och RA-tidningen har förbundet även andra informationskanaler, såsom sociala medier och evenemangskalendern på förbundets hemsida. Du kan be föreningens kansli om ytterligare hjälp med information. Bilder och texter kan skickas till kansliets mejl: toimisto@nullsral.fi

Vi kan dela till exempel postningar om klubbevenemang, projekt och klubbkvällar.

Förbundets evenemangskalender:

https://www.sral.fi/tapahtumat/

Förbundets FB-sidor:

https://www.facebook.com/SralToimisto/

Förbundets Instagramkonto:

https://www.instagram.com/suomenradioamatooriliitto/

Material för presentationer på klubbarna

Från kansliet kan du beställa Radioamatööri-tidningar och andra aktivitetsbroschyrer till klubben. De kan även efterfrågas för evenemang och presentationer.

I klubbinformationsbanken på förbundets hemsida hittar du även färdiga bildmallar för presentation av hobbyn. Presentationsmallar finns från en fem minuters presentation till en timslång. Vid behov kan du även be kansliet om filer i powerpoint-format. Presentationsmallarna har en färdig ram som kan användas som de är eller modifieras för att passa dina behov.

Presentation av ungdomsverksamheten i klubbar

Visste du att du kan be ungdomsteamet komma till en klubbträff och presentera ungdomsverksamheten i Finland och internationellt. Vi kan till exempel delta på distans i klubbkvällar eller skolpresentationer för att presentera ungdomsverksamhet och amatörradioaktiviteter för ungdomar.

Med ungdomsverksamhet avses aktiviteter som anordnas av Förbundet för radioamatörer under 29 år och hobbyintresserade.

Gemensamma beställningar

Genom att beställa produkter tillsammans för klubbmedlemmar från Förbundets webbutik sparar du porto- och fraktkostnader. Förbundets webbutik erbjuder böcker, SRAL t-shirts, QSL-kort, muggar och andra hobbyrelaterade saker.

Adress till förbundets webbutik: https://www.sral.fi/verkkokauppa

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media