Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 29/2023, 5.8.2023

Denna bulletin läses lördagen den 5 augusti 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Åbo med anropet OH1T.

INNEHÅLL

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Medlemsklubbar: kom ni ihåg att svara på klubbinformationsenkäten?

Protokoll från SRAL:s styrelsemöten från sommaren 2023 finns att ladda ner

Du kan skicka meddelanden till alla SRAL e-postadresser som vanligt och egetanropsadresserna fungerar igen

Kuopion Seitosets OH7AA sommardag 12.8.

Turun Radioamatöörits OH1AA sommarläger 18.-20.8.

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg 27.8.

Tävlings- och DX-nyheter

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Förbundets vårmöte hålls lördagen den 30 september. i Jyväskylä. Det är även möjligt att delta i mötet på distans utan föranmälan. Kallelsen till mötet publiceras i RA-tidningen 4/2023.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Medlemsklubbar: kom ni ihåg att svara på klubbinformationsenkäten?

Syftet med SRAL:s klubbinformationsenkät är att samla information om medlemsklubbarna i Finlands Radioamatörförbund och deras verksamhet. Utifrån resultatet av undersökningen kommer förbundet att uppdatera sitt medlemsregister och webbinformation om medlemsföreningarna samt vidarebefordra relevant och intressant information om medlemsföreningarnas verksamhet till sina kommittéer och utskott. Förbundets hemsida uppdateras som bäst utifrån svaren på klubbinformationsenkäten.

Genom att besvara klubbinformationsenkäten och skicka enkätsvaren till Finlands Radioamatörförbund befrias medlemsföreningen genom styrelsens beslut från 2023 års medlemsavgift . Nästa styrelsemöte är den 24 augusti, då ska enkäten vara besvarad, helst så snart som möjligt. Du kan kontakta kansliet via e-post (toimisto@nullsral.fi) om du behöver hjälp med enkäten.

Protokoll från SRAL:s styrelsemöten från sommaren 2023 finns att ladda ner

SRAL:s styrelseprotokoll publiceras för SRAL-medlemmarna när protokollet har justerats. Vi siktar på att publicera styrelsens protokoll inom ca 2 veckor efter styrelsemötena. Nu kan protokollen 5, 6 och 7/2023 laddas ner. Även protokoll från medlemsmöten (d.v.s. vår- och höstmöten) publiceras efter justeringen.

Protokollen finns i medlemssidornas arkiv https://members.sral.fi/ (Arkisto >Yhdistysdokumentit). Arkivet innehåller även elektroniska versioner av tidningen Radioamatööri och de övriga nordiska radioamatörförbundens tidningar.

För att ladda ner dokumenten behöver du en giltig e-postadress som du har tillställt Finlands Radioamatörförbunds kansli. Du kan meddela kansliet din mejladress genom att skicka ett mejl till toimisto@nullsral.fi

Man kan igen skicka meddelanden till alla SRAL e-postadresser som vanligt och egetanropssadresserna fungerar igen

I SRAL:s e-postadresser som slutar på @sral.fi uppmärksammades meddelandeleveransproblem i slutet av juni. Problemet var relaterat till Elisas (inklusive Saunalahti) e-postsystem, där deras system avvisade e-postmeddelanden från SRAL. Efter utredning uppgav Elisa att felet nu är åtgärdat och att avvisningen var obefogad.

Kuopion Seitosets OH7AA sommardag den 12 augusti

Kuopion Seitosets OH7AA sommardag hålls på Tikkalansaari den 12 augusti. från kl 12. Adressen är Tikkalantie 6 Kuopio. Heimo OH7TY har lovat hålla en presentation om Pohjois-Karjalan Radiokerhos OH7AB:fjärrstationsprojekt.

På programmet står även loppis, korvgrillning och fri samvaro

.Turun Radioamatöörit ry. OH1AA:s sommarläger 18-20 augusti

Turun Radioamatöörit OH1AA arrangerar sitt traditionella sommarläger i Tövsala (Taivassalo), Tippsund den 18-20 augusti.

För information om inkvartering:

Jouni Anttila OH1CO 040 7710420

oh1co@nulloh1aa.net

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg den 27 augusti

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, anordnar återigen det populära pryltorget i klubbhuset på Hakapellontie i Tavastehus söndagen den 27 augusti 2023 mellan kl. 09.00 och 15.00. Beroende på vädret kan en stratosfärisk ballongflygning anordnas.

Det finns ett fåtal platser för husbilar/husvagnar på klubbhusets gård så det är möjligt att bo där från fredag ​​25.8 efter särskild överenskommelse. För boende, vänligen kontakta klubbens funktionärer exempelvis per e-post oh3aa@nullsral.fi

Mer information om evenemanget finns på klubbens hemsida

Tävlings- och DX-nyheter

Söndag 6.8 är det dags för traditionella Kesäkisa (Sommartävlingen), som också är en del av FM-serien. Tävlingsinbjudan och regler för sommartävlingen finns på förbundets tävlingssidor. Loggar skickas direkt till förbundets nya loggportal. Du hittar instruktioner för att skicka loggen i tävlingsinbjudan.

På den internationella tävlingsfronten står lördagen den 5 augusti Europamästerskapen i HF i tur, där man kör CW- och SSB. På FT8-mode körs Batavia Contest som anordnas av Indonesian Radio Amateur Association i helgen.

Bland den kommande veckans DX-peditioner nämns Grönland denna gång, där OX3LX fokuserar särskilt på 6-metersbandet och QO-100 satellitkontakter.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 12 augusti 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Åbo med anropet OH1T.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Svensk översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media