Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 30/2023, 12.8.2023

Denna bulletin läses lördagen den 12 augusti 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

INNEHÅLL

Förbundets vårmöte hålls den 30 september.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Medlemsklubbar: kom ni ihåg att svara på klubbinformationsenkäten?

Turun Radioamatöörit OH1AA sommarläger 18-20.8.

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg den 27 augusti

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

Tävlings- och DX-nyheter

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Förbundets vårmöte hålls lördagen den 30 september. i Jyväskylä. Det är även möjligt att delta i mötet på distans utan föranmälan. Kallelsen till mötet publiceras i RA-tidningen 4/2023.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Medlemsklubbar: kom ni ihåg att svara på klubbinformationsenkäten?

Syftet med SRAL:s klubbinformationsenkät är att samla information om medlemsklubbarna i Finlands Radioamatörförbund och deras verksamhet. Utifrån resultatet av undersökningen kommer förbundet att uppdatera sitt medlemsregister och webbinformation om medlemsföreningarna samt vidarebefordra relevant och intressant information om medlemsföreningarnas verksamhet till sina kommittéer och utskott. Förbundets hemsida uppdateras som bäst utifrån svaren på klubbinformationsenkäten.

Genom att besvara klubbinformationsenkäten och skicka enkätsvaren till Finlands Radioamatörförbund befrias medlemsföreningen genom styrelsens beslut från 2023 års medlemsavgift . Nästa styrelsemöte är den 24 augusti, då ska enkäten vara besvarad, helst så snart som möjligt. Du kan kontakta kansliet via e-post (toimisto@nullsral.fi) om du behöver hjälp med enkäten.

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA:s sommarläger 18-20 augusti

Turun Radioamatöörit OH1AA arrangerar sitt traditionella sommarläger i Tövsala (Taivassalo), Tippsund den 18-20 augusti.

För information om inkvartering:

Jouni Anttila OH1CO 040 7710420

oh1co@nulloh1aa.net

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg den 27 augusti

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, anordnar återigen det populära pryltorget i klubbhuset på Hakapellontie i Tavastehus söndagen den 27 augusti 2023 mellan kl. 09.00 och 15.00. Beroende på vädret kan en stratosfärisk ballongflygning anordnas.

Det finns ett fåtal platser för husbilar/husvagnar på klubbhusets gård så det är möjligt att bo där från fredag ​​25.8 efter särskild överenskommelse. För boende, vänligen kontakta klubbens funktionärer exempelvis per e-post oh3aa@nullsral.fi

Mer information om evenemanget finns på klubbens hemsida

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AP anordnar en kurs för avläggande av examen för elementärklass 5.9-17.10. Kursen går som hybridkurs varje tisdag kl. 18.00-20.00. Mera information och anmälan: oh3fr@nullsral.fi

Tävlings- och DX-nyheter

I helgen äger en av årets mest krävande CW-tävlingar, Worked All Europe Contest, rum. Utöver de vanliga utbytet av rapporter kan en betydande del av poängen erhållas med hjälp av de meddelanden som sänds av stationerna. Denna tävling höjer kraven på telegrafifärdigheter till en helt annan nivå än de vanliga CW-tävlingarna.

På DX-fronten kommer tre olika stationer att fortsätta verksamheten från Grönland åtminstone under nästa vecka. C21TS har startat operationen från Nauruöarna, men hittills har det varit svårt att få kontakter från Finland. Efter en vecka kommer vi att igen höra en finländare på DX-pedition. Marko OH2LGW besöker Mali på TZ4AM-stationen söndagen den 20 augusti från klockan 12 finsk tid. Mer detaljerad information i nästa veckas bulletin.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 26 augusti 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Svensk översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media