DE NORDISKA FLAGGORNA VAJAR IGEN – FINLANDS FLAGGA HÖGST?

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST IS BACK

CW-DELTÄVLINGEN 16-17 SEPTEMBER, SSB-DELTÄVLINGEN 14-15 OKTOBER

Efter ett års uppehåll är SAC-tävlingen tillbaka i tävlingskalendern. Låt oss med vårt deltagande se till att SAC, som en av de bästa regionala tävlingarna, återgår till den nivå som rådde före 2022 års uppehåll. Ansträngningar har gjorts för att säkerställa detta med vissa tillägg till reglerna och omfattande förhandsmarknadsföring. Målet är att få representanter för hundra (100!) DXCC-länder att delta i tävlingsrallyt. Du kan också delta i marknadsföringen genom att skicka en påminnelse om SAC-tävlingen till dina bästa ham-vänner.

Varför är SAC viktigt för oss? Tävlingen grundades av finländare (OH2YV och OH2XK) – så låt oss ta väl hand om saken. SAC är mångsidig och erbjuder alla en lämplig nivå för att tillfredsställa sina egna önskemål inom ramen för den egna kompetensen. Detta gäller både nybörjare och tävlingsrävar på nordisk nivå. SAC är också en bra testtävling för att testa stationens funktionsduglighet med tanke på CQWW-tävlingarna senare under hösten. SAC är den enda regionala tävlingen där du är målet för jakten och får uppleva spänningen i en pileup.

198 OH-stationer deltog i föregående SAC (2021). Sverige hade 173. Så vi var 25 fler. Det totala resultatet Finland 28 miljoner, Sverige 18 miljoner, visar att resultatnivån från Finland var betydligt högre. Låt oss sträva efter samma nivå eller ännu bättre i den kommande 2023-tävlingen.

https://www.sactest.net/blog/result/sac_cup.php

Det finns en reserv i vår grupp, och ett exempel på det var ”SAC-Ilmaveivi” 2011, då det var 408 OH-deltagare.

https://www.sactest.net/blog/result/sac_cup.php?year=2011

Mottot för grundarna av SAC är fortfarande giltigt: ”Man ur huse och två från de bästa” (*)

(*) Vid tiden för SAC:s grundande (1958) skötte männen SAC-striden. Nu 2023 kommer säkert Anne, OH2YL att leda YL SAC-truppen?


SAC 2023-regler bakom denna länk. https://www.sactest.net/blog/rules/

Martti, OH2BH

Du kan förmedla ovanstående engelskspråkiga kort till dina vänner genom att skicka denna länk

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media