Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 33/2023, 2.9.2023

Denna bulletin läses lördagen den 2 september 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Åbo med anropet OH1T.

INNEHÅLL

Förbundets vårmöte hålls den 30 september.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Kansliets öppettider efter sommaren

Tidningen Radioamatööri postas den 5 september

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

POLAR-lägret hålls från 29 september till 1 oktober.

Tävlings- och DX-nyheter

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Förbundets vårmöte hålls lördagen den 30 september. i Jyväskylä. Det är även möjligt att delta i mötet på distans utan föranmälan. Kallelsen till mötet publiceras i RA-tidningen 4/2023.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Kansliets öppettider efter sommaren

Kansli- och telefontiderna är huvudsakligen mån-tis klockan 9-15 och tors-fre ​​klockan 9-15. På onsdagar och helger är kansliet stängt och genom att ringa i förväg kan du säkerställa att en kontorsanställd finns på plats. Du når kontorsanställda via e-post på toimisto@nullsral.fi.

Tidningen Radioamatööri postas den 5 september

Radioamatööri nummer 4/2023 publiceras den 5 september. online och via post till prenumeranter. Tidningen innehåller information om bland annat kommande val, möteskallelse till vårmötet och historier från sommarlägret, OHFF-aktiviteter, tävlingar och teknik.

Det går att läsa tidningen på SRAL:s medlemssidor utöver den traditionella tryckta tidningen. Om du vill byta helt till en digital tidning, kontakta toimisto@nullsral.fi.

Deadline för material till Radioamatööri nr 5/2023 närmar sig. Om du vill skicka in material till tidningen, kom ihåg att kontakta kansliet via mejl senast den 13 september. RA-tidningens adress är ra-lehti@nullsral.fi. Bekanta dig med tidningen närmare på SRAL:s hemsida.

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AP anordnar en kurs för avläggande av examen för elementärklass 5.9-17.10. Kursen går som hybridkurs varje tisdag kl. 18.00-20.00. Mera information och anmälan: oh3fr@nullsral.fi

POLAR-lägret anordnas igen 29 september till 1 oktober

I år anordnar Finlands Radioamatörförbunds ungdomsteam ett POLAR-läger för ungdomar från 29 september till 1 oktober i Kekäleniemi, Kouvola. Den här gången är lägrets tema digimoderna! På lägret kommer du att lära känna olika digimoder, varefter du kan testa dem utförligt på radiofrekvenserna.

Deltagaravgiften är för förbundets medlemmar 30 €, inklusive boende, måltider och program. Betalning sker kontant till arrangörerna på plats. Lägret vänder sig i första hand till SRAL:s ungdomsmedlemmar i åldern 15-28 år, men även andra är välkomna om det finns plats. Lägeravgiften för icke-medlemmar är 40 €. Till exempel kan högskolestuderande vid behov få hjälp med resekostnaderna.

Du får all behövlig information om lägret efter anmälan cirka ett par veckor innan lägret.

Anmäl dig nu till lägret på ungdomsteamets blogg

Tävlings- och DX-nyheter

Efter ett års uppehåll är SAC-tävlingen tillbaka i tävlingskalendern. CW-delen kommer att anordnas om två veckor, 16-17 september, och SSB-delen i mitten av oktober. Låt oss tillsammans se till att SAC, som en av de bästa regionala tävlingarna, återgår till den nivå den var på före uppehållet 2022. Detta är endast möjligt om så många OH-stationer som möjligt deltar i SAC-tävlingen. Du hittar de uppdaterade reglerna för tävlingen på SAC:s hemsida.

I helgen kommer det att tävlas i synnerhet på SSB. Du kan välja mellan All Asian DX Contest, IARU Region 1 Field Day och RSGB Field Day, i alla tre tävlas alltså på SSB.

Av DX-stationerna väntas T32AZ komma igång från östra Kiribati. Operationen är tänkt att pågå till mitten av oktober.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 9 september 2023 kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Åbo med anropet OH1T

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Svensk översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media