Klubbinfo 3/23

Innehåll

  • Vårmöte 30 september i Jyväskylä
  • Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats
  • Repeaterstationer
  • Informationsverksamet
  • Presentationsmaterial för klubbar
  • Ungdomsverksamhet
  • Gemensamma beställningar

Vårmöte 30 september i Jyväskylä

Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 30 september 2023 kl 13.00. Mötesplatsen är Jyväskylä universitets byggnad Agora på adressen Mattilanniemi 2, Jyväskylä. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, dvs. kl 12.00.

Man kan även delta i vårmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (dator, mobiltelefon eller ipad) som har webbläsare och som stödjer Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet. Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, inloggningen till mötet öppnar kl 12.00. Mer detaljerade instruktioner för distansmötet publiceras på förbundets hemsida i god tid före mötet.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden och styrelsens förslag, vilka omfattar:

1. Höjning av medlemsavgiften till 74 euro samt fem euros pdf-tidningsrabatt för dem avstår från papperstidningen.

2. Beviljande av OT-rabatt om 25 procent av medlemsavgifter till dem som är berättigade att ansöka om OT-rabatt.

Därtill behandlas de petitioner som understötts av minst tio medlemmar och som inkommit till styrelsen senast två månader före mötet. Dessa är:

1. Förslag om att avskeda styrelsemedlem Jari Jussila OH2BU från Förbundets styrelse.

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan till mötet. Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Instruktioner för mötesdeltagare

Deltagare på distans

Cirka 1-2 dagar innan mötet kommer en deltagandelänk upp på denna sida som gör att du kan logga in till mötet. Du kan komma till mötet via länken med start kl 12:00. Länken leder dig till sidan där du kan beställa en engångskod för att delta i mötet till den mailadress som finns lagrad i föreningens medlemsregister. Alternativt kan du beställa koden som sms till din telefon om du har ett telefonnummer lagrat i föreningens medlemsregister. Vi rekommenderar att gå med i mötet i god tid, så att vi slipper trängseln i sista minuten och mötet kan börja i tid.

Om du har en fullmakt från en radioklubb som hör till förbundet, skicka den skannad innan du ansluter till mötet per e-post till toimisto@nullsral.fi och laura.rosten@nullsral.fi (båda adresserna). Vi kontrollerar den fullmakt du skickat och markerar den mot ditt namn i mötessystemet.

Deltagare på mötesplatsen

Mötesrummet är beläget i Delta-salen (2:a våningen) i Jyväskylä universitets Agora-byggnad. Vid dörren till salen, anmäl dig till kanslipersonalen, som kontrollerar betalningsstatus för medlemsavgiften. Uppvisa eventuell klubbfullmakt vid anmälan. Registreringen startar kl 12:00.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Klubbarnas fullmakter kan skickas till toimisto@nullsral.fi

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli. Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Repeaterstationer

Kom ihåg att uppdatera repeaterstationerna och beacons på automatic.sral.fi.

SRAL erbjuder radioamatörerna en centraliserad automatisk stationsinformationstjänst (https://automatic.sral.fi), där man kan hitta realtidsinformation om repeaterstationer, repeaternätverk, beacons och andra automatiska stationer som är verksamma i Finland. Tjänsten ger också information om användning och underhåll av automatiska stationer och licensiering i Finland.

Informationsverksamet

Deadline för material till RA-tidningen och nyhetsbrevet

Förbundet uppmanar sina medlemsklubbar och -föreningar att informera om sina evenemang och aktiviteter i RA-tidningen och nyhetsbrevet. Artikelförslag och innehåll kan också erbjudas till RA-tidningen.

Radioamatööri-tidningen är Finlands Radioamatörförbunds medlemstidning, som skickas till alla medlemmar i (exklusive familjemedlemmar). Tidningen kan även beställas separat. Under 2023 kommer 6 nummer av tidningen att publiceras, och materialdatumen för kommande publikationer är:

Nummer Material Postning

RA 6/2023 31.10.2023 5.12.2023

Klubbarnas evenemang i förbundets infokanaler

Förutom nyhetsbrevet och RA-tidningen har förbundet även andra informationskanaler, såsom sociala medier och evenemangskalendern på förbundets hemsida. Du kan be föreningens kansli om ytterligare hjälp med information. Bilder och texter kan skickas till kansliets mejl: toimisto@nullsral.fi

Vi kan dela till exempel postningar om klubbevenemang, projekt och klubbkvällar.

Förbundets evenemangskalender:

https://www.sral.fi/tapahtumat/

Förbundets FB-sidor:

https://www.facebook.com/SralToimisto/

Förbundets Instagramkonto:

https://www.instagram.com/suomenradioamatooriliitto/

Material för presentationer på klubbarna

Från kansliet kan du beställa Radioamatööri-tidningar och andra aktivitetsbroschyrer till klubben. De kan även efterfrågas för evenemang och presentationer.

I klubbinformationsbanken på förbundets hemsida hittar du även färdiga bildmallar för presentation av hobbyn. Presentationsmallar finns från en fem minuters presentation till en timslång. Vid behov kan du även be kansliet om filer i powerpoint-format. Presentationsmallarna har en färdig ram som kan användas som de är eller modifieras för att passa dina behov.

Presentation av ungdomsverksamheten i klubbarna

Visste du att du kan be ungdomsteamet komma till en klubbträff och presentera ungdomsverksamheten i Finland och internationellt. Vi kan till exempel delta på distans i klubbkvällar eller skolpresentationer för att presentera ungdomsverksamhet och amatörradioaktiviteter för ungdomar.

Med ungdomsverksamhet avses aktiviteter som anordnas av Förbundet för radioamatörer under 29 år och hobbyintresserade.

Gemensamma beställningar

Genom att beställa produkter tillsammans för klubbmedlemmar från Förbundets webbutik sparar du porto- och fraktkostnader. Förbundets webbutik erbjuder böcker, SRAL t-shirts, QSL-kort, muggar och andra hobbyrelaterade saker.

Adress till förbundets webbutik: https://www.sral.fi/verkkokauppa

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media