Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 36/2023, 23.9.2023

Denna bulletin läses lördagen den 23 september 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K

INNEHÅLL

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga vårmöte 2023

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023

Keski-Uudenmaan Radioamatöörits OH2AP Höstläger den 16 september

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

POLAR-lägret hålls 29.9-1.10

Kommunikationsövning 24–25 november

Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga vårmöte 2023

Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till ordinarie vårmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 30 september 2023 kl 13.00.

Mötesplatsen är Jyväskylä universitets byggnad Agora på adressen Mattilanniemi 2, Jyväskylä. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, dvs. kl 12.00.

Du kan även delta i vårmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (dator, mobiltelefon eller ipad) som har webbläsare och som stödjer Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, inloggningen till mötet öppnar kl 12.00.

Mer detaljerade instruktioner för distansmötet publiceras på förbundets hemsida i god tid före mötet. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden och styrelsens förslag, vilka omfattar:

1. Höjning av medlemsavgiften till 74 euro samt fem euros pdf-tidningsrabatt för dem avstår från papperstidningen.

2. Beviljande av OT-rabatt om 25 procent av medlemsavgifter till dem som är berättigade att ansöka om OT-rabatt.

Därtill behandlas de petitioner som understötts av minst tio medlemmar och som inkommit till styrelsen senast två månader före mötet. Dessa är:

1. Förslag om att avskeda styrelsemedlem Jari Jussila OH2BU från Förbundets styrelse.

Klubbarnas representanter och befullmäktigade ska uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan till mötet. Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Mötesmaterialet och instruktioner för distansdeltagande finns inför mötet på förbundets hemsida www.sral.fi/kevatkokous2023.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023

Vid Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år.

Följande styrelsemedlemmar är i tur att avgå: Dimi Doukas, OH2DD, och Jari Jussila, OH2BU. Därtill har förbundets ordförande Jarmo Malinen, OH2UBM, och styrelsemedlem Mikael Nousiainen, OH3BHX, avgått från sina poster under perioden. Därvid väljs enligt förbundets stadgar ny ordförande för hela perioden på två år och ny styrelsemedlem för den återstående perioden.

Varje medlem i förbundet kan be valnämnden att ta med sin kandidat på kandidatlistan. Det skriftliga förslaget ska innehålla kandidatens fullständiga namn, d.v.s. efternamn och alla förnamn, samt innehålla en samtyckesförklaring att vara kandidat undertecknad av kandidaten. Förslagen begärs inkomma senast den 6 oktober 2023 klockan 16.00 till förbundets kansli skriftligen eller per e-post till vvk@nullsral.fi.

Kandidatpresentationerna kommer att publiceras på Förbundets valsida.

Metoderna för att rösta är elektronisk röstning mellan den 2 och 15 november 2023 och röstning på höstens mötesplats den 18 november 2023. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta Förbundets kansli.

Vallistan över de röstberättigade kan kontrolleras på Förbundets kansli efter den 25 september 2023. Listan omfattar alla medlemmar i förbundet godkända senast den 23 september 2023, som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Mer information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

OH2AP anordnar en kurs för elementär klass under hösten

Keski-Uudenmaan radioamatöörit OH2AP anordnar en kurs för avläggande av examen för elementärklass 5.9-17.10. Kursen går som hybridkurs varje tisdag kl. 18.00-20.00. Mera information och anmälan: oh3fr@nullsral.fi

Keski-Uudenmaan Radioamatöörits OH2AP Höstläger den 16 september

Keski-Uudenmaan Radioamatöörits OH2AP Höstläger anordnas lördagen den 16 september kl. 10-17 på Rusutjärvis strand, adress Hämeentie 44, Tusby.

Klubbmedlemmarnas höst innehåller förutom vanliga hobbyverksamheter deltagande i en beredskapsövning. Den här gången fokuserar höstlägrets program på träning, förberedelser och erhållna erfarenheter. Välkommen att träffa bekanta, lyssna på aktuella presentationer och planera våra aktiviteter tillsammans Mer information på klubbens hemsida

POLAR-lägret anordnas igen 29 september till 1 oktober

I år anordnar Finlands Radioamatörförbunds ungdomsteam ett POLAR-läger för ungdomar från 29 september till 1 oktober i Kekäleniemi, Kouvola. Den här gången är lägrets tema digimoderna! På lägret kommer du att lära känna olika digimoder, varefter du kan testa dem utförligt på radiofrekvenserna.

Deltagaravgiften är för förbundets medlemmar 30 €, inklusive boende, måltider och program. Betalning sker kontant till arrangörerna på plats. Lägret vänder sig i första hand till SRAL:s ungdomsmedlemmar i åldern 15-28 år, men även andra är välkomna om det finns plats. Lägeravgiften för icke-medlemmar är 40 €. Till exempel kan högskolestuderande vid behov få hjälp med resekostnaderna.

Du får all behövlig information om lägret efter anmälan cirka ett par veckor innan lägret.

Anmäl dig nu till lägret på ungdomsteamets blogg

Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Kursen passar alla vuxna finska medborgare som är intresserade av HF/VHF-radio och radiotrafik.

Vid behov får de som kommer till ledarstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik. Slutligen får du operera i en guidad kommunikationsövning.

Personer med radioamatörexamen kan delta i kursen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 10 november 2023.

Mer information från MPK:s hemsida och Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Tävlings- och DX-nyheter

Helgens viktigaste internationella tävling är RTTY-delen av CQ Worldwide DX-tävlingen. Världsmästerskapet för RTTY för också med sig möjligheter att köra DX-stationer, eftersom tävlingen inkluderar deltagare från åtminstone Lord Howe och Chatham Islands, samt från Afrika och flera DXCC-länder i Karibiska havet.

Den här veckan började förväntade VK9LAA från Lord Howe Island och T22T från Tuvalu sin verksamhet. Båda stationerna har kunnat köras från Finland. ZD9W från ön Tristan da Cunha förväntas höras fr.o.m nästa vecka.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördag en den 30 september 2023 kl 15 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Svensk översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media