Val av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar 2023

På höstmötet väljs ny ordförande och tre styrelsemedlemmar

På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två (2) medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en (1) medlem till styrelsen för en period på två år.

Följande styrelsemedlemmar är i tur att avgå: Dimi Doukas, OH2DD, och Jari Jussila, OH2BU. Därtill har förbundets ordförande Jarmo Malinen, OH2UBM, och styrelsemedlem Mikael Nousiainen, OH3BHX, avgått från sina poster under perioden. Därvid väljs enligt förbundets stadgar ny ordförande för hela perioden på två år och ny styrelsemedlem för den återstående perioden.

Röstningssätten

Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen. Förbundets valordning finns på förbundets internetsidor på adressen www.sral.fi/sral/vaalit/, i OH-katalogen från och med år 2016 samt på förbundets kansli.

Elekronisk röstning sker via internetsidan. För identifiering för den elektroniska röstningen måste det finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer i förbundets medlemsregister. Man kan kontrollera sina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli antingen per e-post toimisto@nullsral.fi eller per telefon 09 562 5973.

Instruktionerna för elektronisk röstning publiceras på förbundets internetsidor på addressen www.sral.fi/sral/vaalit/. Enligt stadgarna är det möjligt att rösta också på höstmötesplatsen under de närmaste fyra timmarna innan höstmötets början.

Kandidatlistan

Varje medlem av förbundet har rätt att hos valnämnden skriftligen anhålla om att få sin kandidat införd på den kandidatlista som uppgörs för valet. Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater i valen, bedes vara insända senast 6.10.2023 klockan 16.00 på adress Finlands Radioamatörförbund / Valnämnden, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS eller per e-post vvk@nullsral.fi. Inkomna förslag bekräftas till avsändaren. Avsändaren ansvarar för att förslaget kommit fram inom utsatt tid, så se till att du får en bekräftelse på ditt meddelande.   

I det skriftliga förslaget ska nämnas kandidatens tillnamn och samtliga förnamn samt huruvida kandidaten ställer upp i ordförande- eller i styrelsemedlemsvalet eller i vardera valen. Dessutom måste det ingå en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till kandidaturen.

Kandidaterna kan för kandidatpresentationen sända en bild (i digitalt format) samt en fritt formulerad text. Detta material bör skickas senast 12.10.2023. Kandidatpresentationerna publiceras endast på webbsidorna. Vallängden över röstberättigade finns till påseende hos valnämndens sekreterare i Finlands Radioamatörförbunds kansli under dess öppettider efter 27.9.2023. I vallängden ingår alla personmedlemmar och klubbar som styrelsen har godkänt per 23.9.2023 och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Vaalivaliokunta/Valnämnd 2023

Pj./Ordf. Mika Mäkinen, OH3LIP, oh3lip@nullsral.fi.
Varapj./V.ordf. Markku Toijala, OH2BQZ, oh2bqz@nullsral.fi
Mari Rantalainen, OH2FPK, oh2fpk@nullsral.fi
Pekka Pussinen, OH8HBG, oh8hbg@nullsral.fi
Tiiti Kellomäki, OH3HNY, oh3hny@nullsral.fi
Pauli Vesalainen, OH5BQ, oh5bq@nullsral.fi
Sihteeri/Sekr. toimisto@nullsral.fi, 09 562 5973
Vaalivaliokunnan sähköposti: vvk@nullsral.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media