Klubbinfo 4/23

Innehåll

  • Höstmöte den 18 november i Lahtis
  • Fakturering av medlemsklubbar 2023
  • Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats
  • Repeaterstationer
  • Informationsverksamhet
  • Presentationsmaterial för klubbar
  • Ungdomsverksamhet
  • Gemensamma beställningar

Höstmöte den 18 november i Lahtis

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023

Finlands Radioamatörförbund. kallar sina medlemmar till ordinarie höstmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 18 november 2023 kl 13:00. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Mötesplatsen är Lahtis radio- och tv-museum Mastola på Radiomäenkatu 37, Lahtis. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Man kan även delta i höstmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller ipad) med webbläsare som stöder Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, incheckning till mötet öppnar kl 12:00. Mer detaljerade instruktioner för distansmötet kommer att i god tid före mötet publiceras på förbundets hemsida: https://www.sral.fi/2023/10/02/vaalit2023/

Klubbarnas röstning

Klubbarna kan rösta genom elektronisk omröstning eller på höstens mötesplats. En person med rätt att teckna klubbens namn eller en person som klubben befullmäktigat vid dess möte kan rösta. Den som röstar på mötesplatsen ska ha en kopia av mötesprotokollet. Vid omröstning används för identifiering den e-postadress som klubben har angett i förbundets medlemsregister.

Mötesmaterialet och anvisningarna för deltagande på distans finns att läsa innan mötet på förbundets hemsida www.sral.fi/syyskokous2023

Välkommen!
Styrelsen och personalen för Finlands Radioamatörförbund rf

Fakturering av medlemsklubbar 2023

Genom att besvara klubbinformationsenkäten och skicka enkätsvaren till Finlands Radioamatörförbund befrias medlemsföreningen från 2023 års medlemsavgift genom styrelsens beslut. Medlemsklubbar som inte har svarat på undersökningarna 2022-2023 har fakturerats à 64 euro Se till att kontaktuppgifterna är uppdaterade om det sker förändringar av administratörer i klubben, till exempel i styrelsen vid årsskiftet.

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli. Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Repeaterstationerna

Kom ihåg att uppdatera repeaterstationerna och beacons på automatic.sral.fi.

SRAL erbjuder radioamatörerna en centraliserad automatisk stationsinformationstjänst (https://automatic.sral.fi), där man kan hitta realtidsinformation om repeaterstationer, repeaternätverk, beacons och andra automatiska stationer som är verksamma i Finland. Tjänsten ger också information om användning och underhåll av automatiska stationer och licensiering i Finland.

Materialdatum för RA tidningen och nyhetsbrevet

Förbundet uppmanar sina medlemsklubbar och -föreningar att informera om sina evenemang och aktiviteter i RA-tidningen och nyhetsbrevet. Artikelförslag och innehåll kan också erbjudas till amatörradiotidningen.

Radioamatööri-tidningen är Finlands Radioamatörförbunds medlemstidning, som skickas till alla medlemmar i förbundet (exklusive familjemedlemmar). Tidningen kan även beställas separat. Under 2023 kommer 6 nummer av tidningen att publiceras, och materialdatumen för framtida publikationer är:

Nummer: RA 6/2023

Material: 31/10/2023

Postning: 5/12/2023

Klubbarnas evenmang i förbundets infokanaler

Förutom nyhetsbrevet och RA-tidningen har förbundet andra informationskanaler, såsom sociala medier och evenemangskalendern på förbundets hemsida. Du kan be förbundets kansli om ytterligare hjälp med information. Bilder och texter kan skickas till kansliets mejl: toimisto@nullsral.fi

Vi kan dela till exempel inlägg om klubbevenemang, projekt och klubbkvällar.

Förbundets evenemangskalender:

https://www.sral.fi/tapahtumat/

Förbundets FB-sidor:

https://www.facebook.com/SralToimisto/

Förbundets Instagramkonto:

https://www.instagram.com/suomenradioamatooriliitto/

Presentationsmaterial för klubbar

Från kansliet kan du beställa Radioamatööri-tidningar och andra aktivitetsbroschyrer till klubben. De kan även efterfrågas för evenemang och presentationer.

I klubbinformationsbanken på förbundets hemsida hittar du även färdiga bildmallar för presentation av hobbyn. Presentationsmallar finns från en fem minuters presentation till en timslång. Vid behov kan du även be kansliet om filer i powerpoint-format. Presentationsmallarna har en färdig ram som kan användas som de är eller modifieras för att passa dina behov.

Presentation av ungdomsverksamheten i klubbarna

Visste du att du kan be ungdomsteamet komma till en klubbträff och presentera ungdomsverksamheten i Finland och internationellt. Vi kan till exempel delta på distans i klubbkvällar eller skolpresentationer för att presentera ungdomsverksamhet och amatörradioaktiviteter för ungdomar.

Med ungdomsverksamhet avses aktiviteter som anordnas av Förbundet för radioamatörer under 29 år och hobbyintresserade.

Gemensamma beställningar

Genom att beställa produkter tillsammans för klubbmedlemmar från Förbundets webbutik sparar du porto- och fraktkostnader. Förbundets webbutik erbjuder böcker, SRAL t-shirts, QSL-kort, muggar och andra hobbyrelaterade saker.

Adress till förbundets webbutik: https://www.sral.fi/verkkokauppa

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media