23cm-frågan avancerade vid WRC-23 ITU International Radio Conference

På WRC-23-mötet i Dubai har en version av ITU:s rekommendation om verksamhetsförutsättningarna för radioamatörer på GNSS-bandet godkänts. Dokumentet i fråga har delats ut till SRAL:s bestämmelsearbetsgrupp, VUSHF-kommittén och repeaterstationskommittén.

I praktiken finns det förmodligen ingen där som kommer att utmana saken längre, men så länge mötet pågår, är det teoretiskt möjligt. Om ärendet informeras mer i detalj efter konferensen, när den slutliga texten är definitivt bekräftad.

Sammanfattningen av dokumentet beskriver hur rekommendationen ger möjligheter att fortsätta med amatörradioverksamhet på frekvensområdet 23cm och samtidigt får radionavigeringen skydd för att säkerställa dess funktionalitet.

Summary


This Recommendation responds to resolves 2 of WRC 19 Resolution 774 (WRC 19) and provides, based on studies, guidance on technical and operational measures for administrations authorizing stations operating in the amateur and amateur-satellite services to ensure the protection of radionavigation-satellite service (space-to-Earth) receivers in the frequency band 1 240-1 300 MHz. The technical and operational measures for amateur and amateur-satellite service include:
– recommendation of frequency sub-bands for amateur and amateur-satellite services applications identified to minimize the
potential for harmful interference to RNSS receivers,
– power and/or e.i.r.p. restrictions in the various sub-bands, and
– limitations on emission bandwidths of applications used by amateur
transmitters in the various sub-bands.

IARU har också förberett en färsk sammanfattande presentation, som finns på IARUs webbplats.

Redan från början har man förväntat sig strikta effektbegränsningar, som kräver att vi är ärliga i efterlevnaden av instruktionerna. På så sätt kan vi fortfarande fortsätta att använda 23 cm frekvensområdet. Ärlighet är hörnstenen, som vi måste iaktta hela tiden och i varje situation för att behålla vårt förtroende.

Så nu verkar det som att användningen av 23cm kommer att fortsätta, åtminstone i små steg. Även här i Finland.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media