Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 45/2023, 2.12.2023

Denna bulletin läses lördagen den 2 december 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

INNEHÅLL

Valresultat på SRAL rf:s höstmöte

SRAL medlemsavgifter år 2024

Protokoll från styrelsemötena har publicerats

Silent key

23cm-frågan avancerade vid WRC-23 ITU International Radio Conference

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

Aktivering av OI#MPK-anropen på självständighetsdagen den 6 december

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Kommunikationsövning 24-25 november.

Tävlings- och DX-nyheter

Valresultat på SRAL rf:s höstmöte

Vid Finlands Radioamatörförbund rfs höstmöte lördagen den 18 november 2023 behandlades de stadgeenliga ärendena och valresultaten gällande ordförande och styrelseledamöter offentliggjordes. I valutskottet skedde förändringar. Revisionsbyrån fortsätter som tidigare. Läs mer om resultaten på förbundets webb

SRAL medlemsavgifter för 2024

Mötet beslutade även om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
    Dessutom beslutades att ENDAST de som prenumererar på den digitala tidningen får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. Instruktioner för val av papperstidning eller digital tidning meddelas i december.

Protokoll från styrelsemötena har publicerats

Protokoll från styrelsemötena har publicerats och finns att läsa i arkivet avsett för förbundets medlemmar. I medlemsarkivet finns förutom föreningshandlingar Radioamatööri- och de andra nordiska radioamatörtidningarna. PDF-filerna kan laddas ner till den e-postadress som du meddelat medlemsregistret.

Silent key

Vi har underrättats om bortgången av våra radioamatörkollegor John Ahlbom OH5NZ, Lauri Kuokkanen OH8LK och Günther Rühr OH2KT. Vi hedrar minnet av John, Lauri och Günther med en tyst minut.

23cm-frågan avancerade vid WRC-23 ITU International Radio Conference

På WRC-23-mötet i Dubai har en version av ITU:s rekommendation om verksamhetsförutsättningarna för radioamatörer på GNSS-bandet godkänts. Dokumentet i fråga har delats ut till SRAL:s bestämmelsearbetsgrupp, VUSHF-kommittén och repeaterstationskommittén. I praktiken finns det förmodligen ingen där som kommer att utmana saken längre, men så länge mötet pågår, är det teoretiskt möjligt. Om ärendet informeras mer i detalj efter konferensen, när den slutliga texten är definitivt bekräftad. Läsm närmare på SRAL:s webbplats.

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

En ny ”OHFF nybörjarguide” har publicerats på OHFF:s hemsida. Den guidar dig in i buskoperationernas värld från grunden. Den rikt illustrerade guiden finns att läsa på hemsidan eller alternativt laddas ner i PDF-format med cirka 50 sidor.

I guiden får du först lära känna OHFF-gemenskapen och OHFF-objekt, sedan jaga och aktivera buskar och använda webbplatsen wwff.co med statistik och awardansökningar. Slutligen finns det en lista över användbara länkar och en ordlista om ämnet.

Till exempel berättar guiden för buskjagaren som sitter vid sin hemstation vad buskarna är, var man kan hitta buskstationerna och vilken typ av award som finns att få.

För radioamatören på väg ut i naturen berättar den i detalj vilken typ av utrustning som behövs i busken, hur man hittar rätt buske med hjälp av karttjänster och hur aktiveringen genomförs i praktiken.

Aktivering av OI#MPK-anrop på självständighetsdagen den 6 december

Radioamatörstationer med OI-prefix (militärradioamatörer) kommer att fira Finlands självständighet onsdagen den 6 december 2023. Du hittar OI-stationerna bland annat på de inhemska banden. Samla så många OI-stationer som möjligt och anhåll om det snygga OI-awardet. Det krävs 10 kontakter med olika OI-stationer (OI-anrop) för att få awardet.

Reglerna för OI-awardet finns på Sissiradistikiltas hemsida

Vi ses på banden!

Marko Päätalo OH2LGW

SRAL OI-föreningens kontaktperson

Du hittar mer information på MPK:s kalenderwebbplats.

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december 2023. På lägret har man möjlighet att köra från en tävlingsstation i toppklass, samt lära känna andra radioungdomar utöver resten av programmet.

Registrera dig nu med bifogat formulär.

Tilläggsinforamtion: nuoriso@nullsral.fi

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Nästa år kommer att startas igen med att kryssa i högkvalitativt sällskap och njuta av ett fantastiskt program på Östersjöns böljor. Så boka en plats i din kalender i god tid för första helgen i februari och kom med!

DX & Contest meetingen kommer att hållas på M/S Tallink Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 2.2-4.2.2024. Du hittar programmet, prislistan och registreringslänken på OHDXF:s webbplats. Anmälan ska göras senast den 20 december.

Vi ses på böljorna!

OHDXF & CCF

Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. ledde den rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

Mer än 50 fjärrstationer från olika delar av Finland deltog i övningen. Stort tack till de som var med och stöttade övningen.

Trygg fortsättning och glad väntan på julen.

Tävlings- och DX-nyheter

Näst i det inhemska tävlingsutbudet är Kuutosten Cup. Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD bjuder in alla radioamatörer med telegrafifärdigheter till Kuutosten cup på Finlands självständighetsdag. Den 6 december klockan 10 finsk tid hålls det timslånga cw-racet på 80 och 40 meter. Reglerna är som tidigare.

Den här veckan kan flera DX-peditioner höras bra också i Finland: 9L5M i Sierra Leone, VK9CY på Cocos Keeling Island och 4W8X i Östtimor är stationer som åtminstone är värda att följa.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 9 december 2023 kl 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media