Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 47/2023, 16.12.2023

Denna bulletin läses lördagen den 16 december 2023 kl 15:00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

INNEHÅLL

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidning

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Traficom har utsett en ny vd

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

WWFF-jakten 2024 startar

Julglögg på SRAL:s byrå

Finländska julstationer i etern igen

Aktivitetsdag för estniska ES-stationer den 22 december

Utlysning av Julradiofrid på julafton kl 12:15

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Tävlings- och DX-nyheter


SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Förbundets höstmöte den 18 november beslutade om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
  • Dessutom beslutades att de som endast prenumererar på digitidningen, det vill säga de som avstår från papperstidningen, får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. I december är det möjligt för medlemmarna att meddela om de prenumererar enbart på digitidningen. Förfrågan stänger i januari och anmälan är bindande. Du kan svara på förfrågan på förbundets webbsida.

Mottagningen av digitidningsprenumerationer stängs den 28 januari 2024 så fyll i blanketten i tid.

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Förbundets styrelse kommer att fastställa sammansättningen av utskotten i början av 2024. Tyvärr har vissa utskotts verksamhet avtagit, och även de återstående behöver nya krafter. Dessutom uppmanas utskotten att rotera ledarskapet, så att arbetsbördan inte ackumuleras år efter år på samma personers axlar. Genom att växla ledaransvaret finns också möjlighet att förnya gamla verksamhetsmodeller och utveckla nya perspektiv på genomförandet av saker och ting.

Förbundets utskott och andra årligen valda förtroendeuppdrag kan ses på förbundets hemsida. Om du har idéer och ork att bidra till utvecklingen av något delområde är det nu rätt tid att anmäla ditt intresse. Du kan anmäla din beredskap direkt till nuvarande utskottsledare eller till förbundets kansli.

Traficom har utsett en ny generaldirektör

Statsrådet har utsett juris magister Jarkko Saarimäki till ny generaldirektör för Traficom för en femårsperiod med start den 20 december 2023. Finlands Radioamatörförbund gratulerar den nya generaldirektören varmt.

WWFF-jakten 2024 startar

Förr i tiden jagade vi bandet kommuner på banden, nästa år jagar vi buskar! OHFF-gemenskapens buskjippo varar hela året 2024 och hundratals naturområden runt om i Finland kommer att höras på banden med hjälp av tiotals operatörer. I genomsnitt aktiveras under året två områden per dag – färre vid kallt väder, flervid humant väder.

De som deltar i jakten erbjuds t.ex. varupriser skänkta av samarbetspartners, för vilka man samlar lotter genom att köra busktationer. Det är enkelt, eftersom buskjägaren inte behöver föra logg över de stationer hen kört. Dessutom finns det utmärkelser och titlar för både hårt arbetande jägare och buskaktivister. Kolla in guiden på hemsidan.

WWFF-jaktens regler publiceras på hemsidan under julmellandagarna och startskottet går direkt på nyårsdagen. På sommaren hålls två speciella OHFF-buskrallyhelger och i maj-september kommer i samband med fredagskvällarnas OH-aktivitet på 160 metersbandet en ”buskstation” att vara aktiv-

Så håll utkik och kör allt som rör sig i buskarna!

Julglögg på SRAL:s byrå

På SRAL:s byrå i Helsinfors bjuds på julglögg och pepparkakor samt god hamspirit torsdagen den 21 december kl. 15-19 på adressen Krämarbackastigen 9, Lassas.

Finländska julstationer i etern igen

I december är de traditionella julstationerna åter aktiva. OF9X-anropet används av medlemmarna i klubbarna Pusulan Radistit, OH9W, och Radio Arkala, OH8X, på alla band och moder fram till slutet av år 2023. OF9X använder sig av ClubLog, som är bekant från DX-peditioner, vilket ger intressanta funktioner för uppföljningen av OF9X-aktiviteten på olika band och realtidsverifiering av dina egna kontakter på olika band och moder.

På banden hörs också Napapiirin ydeksiköts (Polarcirkelns nior) julstation, OH9AB, med anropet OH9SCL. Denna station delar ut ett julaward för fyra kontakter som hålls på olika dagar. Du kan hitta reglerna för awardet på stationens sida på qrz.com. Den tredje inhemska julstationen är OG1XMAS från Björneborg, som har hörts på banden nästan varje dag och är aktiv fram till annandag jul.

Aktivitetsdag för estniska ES-stationer den 22 december

Alla finländska OI-, OH- och OG-stationer är särskilt välkomna att delta i ES-stationernas aktivitetsdag fredagen den 22 december 2023. Aktivitetsdagen pågår hela dagen och trafiken sker på CW på 80m och 40m banden. Estniska radioamatörer försöker också aktivera sin egen militarystation. Detta är i första hand SOTA-verksamhet och QTH är Emumägi.

Utlysning av Julradiofrid på julafton kl 12:15

Lahden Radioamatöörikerho OH3AC utlyser den traditionella nationella julradiofriden att starta på julafton den 24.12. kl 12:15 finsk tid. Radiofridsförklaringen utfärdas från Radiobacken i Lahtis. Den följer traditionen med julfridsförklaringen i Åbo och ges givetvis bara på radiovågorna. Tillkännagivandet kommer att läsas kl 12:15 finsk tid på frekvensen 3,685 kHz. Efter deklarationen kan radioamatörerna komma för att bekräfta radiofridsförklaringen och samtidigt berätta och utbyta egna julhälsningar till andra radioamatörer.

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Nästa år kommer att startas igen med att kryssa i högkvalitativt sällskap och njuta av ett fantastiskt program på Östersjöns böljor. Så boka en plats i din kalender i god tid för första helgen i februari och kom med!

DX & Contest meetingen kommer att hållas på M/S Tallink Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 2.2-4.2.2024. Du hittar programmet, prislistan och registreringslänken på OHDXF:s webbplats. Anmälan ska göras senast den 20 december.

Vi ses på böljorna!

OHDXF & CCF

Tävlings- och DX-nyheter

Under helgen försiggår två internationella tävlingar på 24 timmar. The Croatian DX-contest är en traditionell tävling på CW- och SSB. Det finns också en Mixed-kategori för tävlande som är skickliga i båda moderna. RTTY-tävlarna kan delta i OK DX RTTY-Contest som anordnas av Czech Radio Club.

Bland DX-stationerna under den kommande veckan kommer åtminstone T32TT från östra Kiribati, JD1YCE från ön Ogasawara och ZD7CA från ön Saint Helena att vara aktiva.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 23 december 2023 kl 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Rantasalmi med anropet OH2BRN.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media