Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 1/2024, 13.1.2024

Denna bulletin läses lördagen den 13 januari 2024 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

INNEHÅLL

SRAL:s 2024 medlemsavgifter och digitala tidningen

SRAL:s styrelse 2024 sammanträder den 17 januari.

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Traficom har fått en ny generaldirektör

Silent key

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

WWFF-jakten 2024 har startat

1296MHz-tillstånden kommer att fortsätta 2024

SAC 2023-resultaten är klara

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Förbundets höstmöte den 18 november beslutade om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
  • Dessutom beslutades att de som endast prenumererar på digitidningen, det vill säga de som avstår från papperstidningen, får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. I december är det möjligt för medlemmarna att meddela om de prenumererar enbart på digitidningen. Förfrågan stänger i januari och anmälan är bindande. Du kan svara på förfrågan på förbundets webbsida.

Mottagningen av digitidningsprenumerationer stängs den 28 januari 2024 så fyll i blanketten i tid.

SRAL:s styrelse 2024 sammanträder den 17 januari

Styrelsen för år 2024 konstituerar sig på sitt möte den 17 januari. Protokollen från 2023 års styrelsemöten finns att läsa i arkivet på SRAL:s medlemshemsidor. För att ladda ner länkarna måste din mailadress finnas i vårt medlemsregister, vid problem kan du kontakta förbundets kansli per mejl – toimisto@nullsral.fi

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Förbundets styrelse kommer att fastställa sammansättningen av utskotten i början av 2024. Tyvärr har vissa utskotts verksamhet avtagit, och även de återstående behöver nya krafter. Dessutom uppmanas utskotten att rotera ledarskapet, så att arbetsbördan inte ackumuleras år efter år på samma personers axlar. Genom att växla ledaransvaret finns också möjlighet att förnya gamla verksamhetsmodeller och utveckla nya perspektiv på genomförandet av saker och ting.

Förbundets utskott och andra årligen valda förtroendeuppdrag kan ses på förbundets hemsida. Om du har idéer och ork att bidra till utvecklingen av något delområde är det nu rätt tid att anmäla ditt intresse. Du kan anmäla din beredskap direkt till nuvarande utskottsledare eller till förbundets kansli.

Traficom har fått en ny generaldirektör

Statsrådet har utsett juris magister Jarkko Saarimäki till ny generaldirektör för Traficom för en femårsperiod med start den 20 december 2023. Finlands Radioamatörförbund gratulerar den nya generaldirektören varmt.

Silent key

Vi har blivit underrättade om bortgången av våra radioamatörkollegor Pertti Elonen OH1POR, Olavi Kilpinen OH3QL och Erkki Suikki OH1UP. Vi hedrar minnet av Pertti, Erkki och Olavi med en tyst stund.

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

Kanslibulletinen läses på finska i radio på lördagar kl. 15.00 finsk tid från Grankulla, Lappo, Åbo och i varierande grad även från andra orter. Frekvenserna är 3685 kHz LSB och 7070 kHz LSB. Om lördagen eller den föregående fredagen är en allmän helgdag läses bulletinen inte.

Lästurena för 2024 håller redan på att delas ut. Om du till exempel vill ha lästurer med klubben eller höra mer om uppgiften, vänligen kontakta Förbundets kansli per mail – toimisto@nullsral.fi

Ett smärre arvode betalas för läsning.

Kolla in bulletinerna på förbundets hemsida

WWFF-jakten 2024 startar

Förr i tiden jagade vi bandet kommuner på banden, nästa år jagar vi buskar! OHFF-gemenskapens buskjippo varar hela året 2024 och hundratals naturområden runt om i Finland kommer att höras på banden med hjälp av tiotals operatörer. I genomsnitt aktiveras under året två områden per dag – färre vid kallt väder, flervid humant väder.

De som deltar i jakten erbjuds t.ex. varupriser skänkta av samarbetspartners, för vilka man samlar lotter genom att köra busktationer. Det är enkelt, eftersom buskjägaren inte behöver föra logg över de stationer hen kört. Dessutom finns det utmärkelser och titlar för både hårt arbetande jägare och buskaktivister. Kolla in guiden på hemsidan.

WWFF-jaktens regler publiceras på hemsidan under julmellandagarna och startskottet går direkt på nyårsdagen. På sommaren hålls två speciella OHFF-buskrallyhelger och i maj-september kommer i samband med fredagskvällarnas OH-aktivitet på 160 metersbandet en ”buskstation” att vara aktiv-

Så håll utkik och kör allt som rör sig i buskarna!

1296MHz-tillstånden kommer att fortsätta 2024

1296MHz-tillstånd för år 2024 fortsätter med särskilda tillstånd för det anhållna segmentet. Tillståndet bör sökas eller förnyas på radiotaajuudet@nulltraficom.fi. FinaQSOn på 23cm bandet.

SAC 2023-resultaten är klara

151 radioamatörer deltog från Finland och 140 från Sverige – Finland fick 32 miljoner poäng och Sverige fick 27 miljoner. 1800 loggar kom in och det var deltagare från hundra DXCC-länder. De nya metoderna för loggkontroll användes för första gången. Ett speciellt omnämnande förtjänar CW och SSB singlevinnarna OH1TM och OH8LQ samt multi-multiteamet OH7K.

Tack igen till alla som drog sitt strå till stacken för Finlands segerfest! Detaljerade resultat finns på SAC:s webbplats

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 20 januari 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media