Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 48/2023, 23.12.2023

Denna bulletin läses lördagen den 23 december 2023 kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Rantasalmi med anropet OH2BRN.

INNEHÅLL

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Traficom har fått en ny generaldirektör

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

WWFF-jakten 2024 startar

Finländska julstationer i etern igen

Utlysning av Julradiofrid på julafton kl 12:15

1296MHz-tillstånden kommer att fortsätta 2024

Tävlings- och DX-nyheter


SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Förbundets höstmöte den 18 november beslutade om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
  • Dessutom beslutades att de som endast prenumererar på digitidningen, det vill säga de som avstår från papperstidningen, får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. I december är det möjligt för medlemmarna att meddela om de prenumererar enbart på digitidningen. Förfrågan stänger i januari och anmälan är bindande. Du kan svara på förfrågan på förbundets webbsida.

Mottagningen av digitidningsprenumerationer stängs den 28 januari 2024 så fyll i blanketten i tid.

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Förbundets styrelse kommer att fastställa sammansättningen av utskotten i början av 2024. Tyvärr har vissa utskotts verksamhet avtagit, och även de återstående behöver nya krafter. Dessutom uppmanas utskotten att rotera ledarskapet, så att arbetsbördan inte ackumuleras år efter år på samma personers axlar. Genom att växla ledaransvaret finns också möjlighet att förnya gamla verksamhetsmodeller och utveckla nya perspektiv på genomförandet av saker och ting.

Förbundets utskott och andra årligen valda förtroendeuppdrag kan ses på förbundets hemsida. Om du har idéer och ork att bidra till utvecklingen av något delområde är det nu rätt tid att anmäla ditt intresse. Du kan anmäla din beredskap direkt till nuvarande utskottsledare eller till förbundets kansli.

Traficom har fått en ny generaldirektör

Statsrådet har utsett juris magister Jarkko Saarimäki till ny generaldirektör för Traficom för en femårsperiod med start den 20 december 2023. Finlands Radioamatörförbund gratulerar den nya generaldirektören varmt.

WWFF-jakten 2024 startar

Förr i tiden jagade vi bandet kommuner på banden, nästa år jagar vi buskar! OHFF-gemenskapens buskjippo varar hela året 2024 och hundratals naturområden runt om i Finland kommer att höras på banden med hjälp av tiotals operatörer. I genomsnitt aktiveras under året två områden per dag – färre vid kallt väder, flervid humant väder.

De som deltar i jakten erbjuds t.ex. varupriser skänkta av samarbetspartners, för vilka man samlar lotter genom att köra busktationer. Det är enkelt, eftersom buskjägaren inte behöver föra logg över de stationer hen kört. Dessutom finns det utmärkelser och titlar för både hårt arbetande jägare och buskaktivister. Kolla in guiden på hemsidan.

WWFF-jaktens regler publiceras på hemsidan under julmellandagarna och startskottet går direkt på nyårsdagen. På sommaren hålls två speciella OHFF-buskrallyhelger och i maj-september kommer i samband med fredagskvällarnas OH-aktivitet på 160 metersbandet en ”buskstation” att vara aktiv-

Så håll utkik och kör allt som rör sig i buskarna!

Finländska julstationer i etern igen

I december är de traditionella julstationerna åter aktiva. OF9X-anropet används av medlemmarna i klubbarna Pusulan Radistit, OH9W, och Radio Arkala, OH8X, på alla band och moder fram till slutet av år 2023. OF9X använder sig av ClubLog, som är bekant från DX-peditioner, vilket ger intressanta funktioner för uppföljningen av OF9X-aktiviteten på olika band och realtidsverifiering av dina egna kontakter på olika band och moder.

På banden hörs också Napapiirin ydeksiköts (Polarcirkelns nior) julstation, OH9AB, med anropet OH9SCL. Denna station delar ut ett julaward för fyra kontakter som hålls på olika dagar. Du kan hitta reglerna för awardet på stationens sida på qrz.com. Den tredje inhemska julstationen är OG1XMAS från Björneborg, som har hörts på banden nästan varje dag och är aktiv fram till annandag jul.

Utlysning av Julradiofrid på julafton kl 12:15

Lahden Radioamatöörikerho OH3AC utlyser den traditionella nationella julradiofriden att starta på julafton den 24.12. kl 12:15 finsk tid. Radiofridsförklaringen utfärdas från Radiobacken i Lahtis. Den följer traditionen med julfridsförklaringen i Åbo och ges givetvis bara på radiovågorna. Tillkännagivandet kommer att läsas kl 12:15 finsk tid på frekvensen 3,685 kHz. Efter deklarationen kan radioamatörerna komma för att bekräfta radiofridsförklaringen och samtidigt berätta och utbyta egna julhälsningar med andra radioamatörer.

1296MHz-tillstånden kommer att fortsätta 2024

1296MHz-tillstånd för år 2024 fortsätter med särskilda tillstånd för det anhållna segmentet. Tillståndet bör sökas eller förnyas på radiotaajuudet@nulltraficom.fi. FinaQSOn på 23cm bandet.

Tävlings- och DX-nyheter

På annandag jul är det dags för årets sista HF FM-serietävling, CCF Jultävling. Du hittar tävlingsreglerna på Contest Club Finlands webbplats. Strax efter Trettondagen står den första deltävlingen år 2024 i tur i FT8 FM-serien onsdagen den 10 januari 2024. Du hittar regler och instruktioner för FT8-tävlingar på förbundets tävlingssidor.

Bland de internationella tävlingarna under julen kan vi nämna den tredje deltävlingen i YOTA Contest som hålls lördagen den 30 december.

Under återstoden av månaden kommer åtminstone JD1BMH från Ogasawara, ZD7CA från Saint Helena och T32TT från östra Kiribati att vara aktiva.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 13 januari 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionera, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media