FT8-deltävlingens resultat är klara

Årets första FT8-deltävling anordnades förra veckans ondsdag 10.1, och loggarna har kontrollerats och resultaten uträknats. Totalt deltog över 40 stationer i evenemanget, varav 33 skickade in loggen för att kontrolleras. Med var gamla i gamet från förra året men också nya stationer, glädjande nog.

Du hittar de preliminära resultaten på förbundets tävlingssidor. Anmärkningar och rättelseyrkanden ska skickas senast den 31 januari 2024 till adressen timo.oh5llr@nullgmail.com. Därefter är resultatet slutgiltigt. Efter deadline kommer tävlingssidorna att uppdateras med aktuellt läge för FM-serien och eventuella resultat som nått Topp10-listan. Du kan också på begäran få information om icke godkända kontakter i din logg.

73, HF-tävlingsutskottet

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media