Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 4/2024, 3.2.2024

Denna bulletin läses lördagen den 3 februari 2024 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

INNEHÅLL

Debiteringen av medlemsavgifterna 2024 startar

Utskott och examinatorer tillsatta för år 2024

SRAL:s e-post med eget anrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

MPK anordnar hösten 2024 en onlinekurs i Teams för radioamatörbehörighet

Radiokommunikationsövning 15–16 mars

Debiteringen av medlemsavgifterna 2024 startar

På förbundets höstmöte den 18 november 2023 fastställdes storleken på medlemsavgifterna för 2024 och man beslutade ge fem euro rabatt till medlemmar som byter till den digitala tidningen. Enkäten om önskan att byta till den digitala tidningen är nu avslutad. Förbundets medlemmar faktureras i februari, följ med inkommande e-postmeddelanden! Du kan kontakta förbundets kansli vid problem: toimisto@nullsral.fi

Utskott och examinatorer tillsatta för år 2024

SRAL:s styrelse utsåg utskotten och behörighetsexaminatorerna för år 2024 vid sitt första möte. Den som vill avlägga en examen kan kontakta en examinator och komma överens om tid och plats för examinationen. Du hittar examinatorernas kontaktuppgifter på förbundets hemsida. Utskotten å sin sida ansvarar för olika delar av hobbyn, läs mer om utskotten på förbundets sida

SRAL:s e-post med eget anrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

  • Ordinarie årsmöte för Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, hålls i Iisalmi den 4 februari. kl 13:00, hosTopi Partanen på adressen Mallaskuja 7.
  • Årsmötet för Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, hålls måndagen den 12 februari. kl 18.00 i klubbstugan på Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus.
  • Ordinarie årsmöte för Turun Radioamatöörit ry OH1AA hålls torsdagen den 22 februari. kl 18:00. Mötet kommer att hållas i föreningens lokaler i Sommelo, Sommelovägen 61 Åbo.
  • Årsmötet för Elimäen Radioamatöörkerho ry OH5AE hålls i centrala Elimäki i Pulju bygdegård lördagen den 2 mars. från kl 14.00. På agendan står de stadgeenliga årsmötesärendena.

MPK anordnar hösten 2024 en onlinekurs i Teams för radioamatörbehörighet

MPK (Försvarsutbildningsföreningen) anordnar 18.9-13.11 en onlinekurs i Teams för att bli radioamatör. Kursen är den åttonde radioamatörkursen för elementär klass som hålls som en onlinekurs. Syftet med kursen är att utbilda deltagaren så att denne har nödvändiga kunskaper för att avlägga Transport- och kommunikationsverkets grundläggande radioamatörexamen. Avlagda examina (K och T1/T2) berättigar till att ansöka om behörighetsbevis som ger dig möjlighet att ansöka om en egen radioamatörlicens, som ger dig rätt att använda din egen amatörradiosändare och station samt att bygga utrustning som kan anslutas till elnätet. Läs mer på MPK:s hemsida och anmäl dig senast den 4 september

Radiokommunikationsövning 15–16 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 15-16 mars med stöd av MPK Savo–Karjalas träningscenter i Joensuu.

Vid behov får de som kommer till ledningsstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik.

Personer med radioamatörkvalifikationer kan delta i övningen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 4 mars 2024.

Mer information på MPK:s hemsida och av Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

. . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 10 februari 2024 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media