Förbundets e-postadresser i formen eget anrop@nullsral.fi kommer att avslutas den 2 mars 2024 – läs vad medlemmarna bör göra

Den här artikeln är en kopia av den tidigare artikeln som publicerades den 1 november 2023, för att få synlighet för tillkännagivandet.

NOTERA! För SRAL:s medlemmar: Kontrollera om du använder en e-postadress med egetanrop och följ instruktionerna nedan hur du avslutar användningen av adressen för att undvika att förlora e-postmeddelanden.

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media