Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 3/2024, 27.1.2024

Denna bulletin läses lördagen den 27 januari 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6ZS.

INNEHÅLL

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

SRAL:s e-post med eget anrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

Silent key

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

Radiokommunikationsövning 15–16 mars

Tävlings- och DX-nyheter

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Förbundets höstmöte den 18 november beslutade om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

 • Full medlemsavgift 69 euro
 • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
 • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
 • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
 • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
 • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
 • Dessutom beslutades att de som endast prenumererar på digitidningen, det vill säga de som avstår från papperstidningen, får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. I december är det möjligt för medlemmarna att meddela om de prenumererar enbart på digitidningen. Förfrågan stänger i januari och anmälan är bindande. Du kan svara på förfrågan på förbundets webbsida.

Mottagningen av digitidningsprenumerationer stängs den 28 januari 2024 så fyll i blanketten i tid.

SRAL:s e-post med eget anrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

 • Teljän Radioamatöörit ry:s OH1AF – OH1AB – OH1F – OG1F årsmötet hålls onsdagen den 31 januari kl 19:00 på klubben på adressen Vanha Raumantie 705, 28660 Björneborg. På agendan finns de ärenden som föreningens stadgar nämner, servering av kaffe. Möjligheten till distansdeltagande anordnas också för mötet.
 • Ordinarie årsmöte för Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, hålls i Iisalmi den 4 februari. kl 13:00, hosTopi Partanen på adressen Mallaskuja 7.
 • Årsmötet för Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, hålls måndagen den 12 februari. kl 18.00 i klubbstugan på Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus.
 • Ordinarie årsmöte för Turun Radioamatöörit ry OH1AA hålls torsdagen den 22 februari. kl 18:00. Mötet kommer att hållas i föreningens lokaler i Sommelo, Sommelovägen 61 Åbo.
 • Årsmötet för Elimäen Radioamatöörkerho ry OH5AE hålls i centrala Elimäki i Pulju bygdegård lördagen den 2 mars. från kl 14.00. På agendan står de stadgeenliga årsmötesärendena.

Silent key

Vår radioamatörkollega Matti Vesalainen OH6-2021 har gått bort. Vi hedrar Mattis minne med en tyst minut.

Bulletinläsningsturerna år 2024 delas ut – är du intresserad av att läsa?

Kanslibulletinen läses på finska i radio på lördagar kl. 15.00 finsk tid från Grankulla, Lappo, Åbo och i varierande grad även från andra orter. Frekvenserna är 3685 kHz LSB och 7070 kHz LSB. Om lördagen eller den föregående fredagen är en allmän helgdag läses bulletinen inte.

Lästurena för 2024 håller redan på att delas ut. Om du till exempel vill ha lästurer med klubben eller höra mer om uppgiften, vänligen kontakta Förbundets kansli per mail – toimisto@nullsral.fi

Ett smärre arvode betalas för läsning.

Kolla in bulletinerna på förbundets hemsida

Radiokommunikationsövning 15–16 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 15-16 mars med stöd av MPK Savo–Karjalas träningscenter i Joensuu.

Vid behov får de som kommer till ledningsstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik.

Personer med radioamatörkvalifikationer kan delta i övningen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 4 mars 2024.

Mer information på MPK:s hemsida och av Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Tävlings- och DX-nyheter

CQ 160 metertävlingen på CW avslutas söndag 28.1 kl. 2200 UTC. I februari står CQ WPX RTTY i tur, som startar 10.2 kl. 0000 UTC och slutar 11.2 kl. 2359 UTC.

TX5S Clipperton, 9N7AA ​​​​Nepal och ZL7D Chatham har hörts på banden. Du hittar även aktuella nyheter och resultat på förbundets hemsida.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 3 februari 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media