MPK anordnar hösten 2024 en onlinekurs i Teams för radioamatörbehörighet

MPK (Försvarsutbildningsföreningen) anordnar 18.9-13.11 en onlinekurs i Teams för att bli radioamatör. Kursen är den åttonde radioamatörkursen för elementär klass som hålls som en onlinekurs. Syftet med kursen är att utbilda deltagaren så att denne har nödvändiga kunskaper för att avlägga Transport- och kommunikationsverkets grundläggande radioamatörexamen.

Avlagda examina (K och T1/T2) berättigar till att ansöka om behörighetsbevis som ger dig möjlighet att ansöka om en egen radioamatörlicens och ger dig rätt att använda din egen amatörradiosändare och station samt att bygga utrustning som kan anslutas till elnätet. Läs mer på MPK:s hemsida och anmäl dig senast den 4 september.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media