Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 11/2024, 23.3.2024

Denna bulletin läses lördagen den 23 mars 2024 kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K

INNEHÅLL

Kallelse till det stadgeenliga vårmötet för Finlands Radioamatörförbund rf

Medlemsavgiftsfakturor 2024

Uppdatering av kontaktuppgifterna för medlemmar och klubbar

Förbundets kansli är stängt under påsken

Vårens ITE-evenemang äger rum lördagen den 13 april

FM-seriens Kalakukko-tävling på påskmåndagen den 1 april

Resultaten från den inhemska SM-serien 2023 är klara

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till det stadgeenliga vårmötet för Finlands Radioamatörförbund rf

Finlands Radioamatörförbund rf kallar sina medlemmar till det ordinarie vårmötet. Mötet kommer att hållas lördagen den 27 april 2024 kl 13:00.

Mötesplatsen är Opus Business Park på Svetsargatan 20-24, 00810 Helsingfors. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden. Medlemsframställningar har inte kommit in inom deadline.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

På mötet kommer även erkännandepriser att delas ut till förtjänta personer. Förslag på mottagare av erkännandepris kan lämnas in fram till den 1 april 2024 via e-post: hallitus@nullsral.fi

Tidigare års pristagare och utmärkelser finns på förbundets hemsida.

Mötesmaterialet och instruktioner för deltagande på distans kommer att uppdateras på förbundets hemsida i god tid före mötet.

Välkommen!

SRAL:s styrelse och kansli

Medlemsavgiftsfakturor 2024

Medlemsavgiftsfakturan har kommit antingen med posten eller som e-faktura till banken. Medlemmarna ombeds betala skyndsamt senast på förfallodatum. På vårmötet har endast medlemmar som har betalat sin senaste medlemsavgift rösträtt. Kontrollera noga din egen betalningssituation. Om du fått ett brev hem kan du enkelt byta till e-faktura i din nätbank. Så räddar du också naturen! Användningen av brevutskrift och postutdelning är också en stor kostnad för förbundet.

Kontakta kansliet i oklara situationer: toimisto@nullsral.fi

Uppdatering av kontaktuppgifterna för medlemmar och klubbar

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om du har

 • flyttat
 • ändrat telefonnummer och/eller e-post,
 • bytt eller fått ett nytt anrop

så att förbundets medlemsregister och vallista är uppdaterade.

Du kan snabbt och enkelt uppdatera din kontaktinformation via följande länk:

Meddelande om ändrade kontaktuppgifter (ilmarix.fi) .

Klubbarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter via blanketten.

Du kan också ringa kansliet på 09-562 5973.

Förbundets kansli är stängt under påsken

Förbundets kansli betjänar sina medlemmar och intresserade av amatörradioverksamhet i Helsingfors. Medlemsärenden hanteras på kansliet, du kan bekanta dig med de senaste tidningarna inom området och träffa andra radioamatörer. På kontoret finns en liten shop och ett bibliotek där du kan läsa böcker på plats. Kansliets telefonnummer är (09) 562 5973, och telefontiden är normalt måndag-tisdag kl. 9-15, torsdag-fredag ​​kl. 9-15. Kontoret är öppet för besökare som vanligt måndag-tisdag klockan 9-15, torsdag till fredag ​​klockan 9-15. Kansliet i Lassas, Helsingfors och telefonbetjäningen är stängda runt påsk 29.3-7.4. Under den tiden kan du nå oss via e-post: toimisto@nullsral.fi

Vårens ITE-evenemang (egentillverkad utrustning) äger rum lördagen den 13 april

Evenemanget är ingen tävling utan syftet är att prova egentillverkade och byggda radioapparater och olika antennlösningar.

CW : kl 09.00 – 12.00 finsk tid på frekvensen 3500 kHz – 3575 kHz.

FONE : AM , DSB och SSB 12.00 – 16.00 finsk tid.

Om möjligt hoppas vi också på experiment på frekvensen 5354 kHz USB.

Meddelande: Eget anrop / (i) Iivari/Ivar t.ex. OH1UH / i

Reportage i fri form med bilder kan skickas till Kari på xoh1uh@nullgmail.com

FM-seriens Kalakukko-tävling på påskmåndagen den 1 april

Tävlingen FM-Kalakukko 2024 hålls annandag påsk, måndagen den 1 april. Tävlingen arrangeras i år av Pohjois Karjalan Radiokerho ry, OH7AB. Kalakukko är en av de sex deltävlingarna i finska mästerskapsserien.

Läs mer på SRAL:s hemsida där du även hittar tävlingsinbjudan och reglerna.

Resultaten från den inhemska FM-serien 2023 är klara

Resultaten från FM-serien för de inhemska HF-tävlingarna är klara och de främsta i de olika kategorierna har klarnat. Samtidigt har en rankingplacering utifrån resultaten beräknats för alla som deltagit i OH-tävlingarna . Resultaten finns på förbundets tävlingssidor.

120 olika OH-stationer deltog i SSB-tävlingarna, 75 tävlande skickade in loggarna. På motsvarande sätt deltog 98 i CW-tävlingarna varav 55 tävlande skickade sina loggar. 32 tävlande deltog i de digitala tävlingarna varav 23 skickade en logg. De inhemska tävlingarna har bibehållit sin popularitet, eftersom 166 olika tävlande deltog i dem.

Läs mer på SRAL:s hemsida

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Kouvola militärradiomuseum anordnar, nu för tionde gången, militärradiodagen lördagen den 13 april 2024 kl. 10.00-15.00 i Kouvolahuset, Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Evenemanget är som vanligt öppet för alla. Deltagaravgiften är 15 € och den inkluderar pausservering. Du kan läsa mer om programmet i förbundets evenemangskalender.

Anmälan via e-mail: sotaradiot@nullgmail.com

Tävlings- och DX-nyheter

CQ WW WPX Contest

SSB: 30.03.2024 0000 UTC – 31.03.2024 2359 UTC
Reglerna på bl.a. engelska, finska och norska finns på https://www.cqwpx.com/rules.htm

Inhemska tävlingar under slutet av året (CW, SSB, RTTY):

 • Kalakukkotävlingen (påskmåndag 1.4.2024)
 • K. S. Sainios minnestävling (De stupades minnesdag, sön 19.5.2024)
 • Sommartävlingen (andra söndagen i augusti, sön 11.8.2024)
 • Viitosten syysottelu (allhelgonadagen, lör 2.11.2024)
 • Jultävlingen (Annandag jul, mån 26.12.2024)

Inhemska tävlingar iunder slutet av året (FT8):

 • Ons 10.4.2024
 • Ons 8.5.2024
 • Ons 14.8.2024
 • Ons 11.9.2024
 • Ons 9.10.2024
 • Ons 13.11.2024
 • Ons 11.12.2024

Nästa bulletin läses lördagen den 6 april kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media