Medlemsklubbarna: vänligen uppdatera kontaktuppgifterna – kolla i synnerhet klubbens e-postadress

Använd detta formulär för att uppdatera din klubbs kontaktinformation.

Observera att klubbens e-postadress och kontaktuppgifter ska vara up to date i medlemsregistret. Efter nedläggningen av förbundets mejltjänst med eget anrop finns det fortfarande en del inaktuella egetanropsadresser i klubbarnas mejladresser. Du kan även kontrollera klubbens offentliga information på klubblistan på förbundets webb.

Som klubbens mejladress rekommenderar vi att fylla i en separat egen adress för klubben, inte till exempel den personliga adressen till ordföranden eller en funktionär. På så sätt kan klubben rösta på distansmöten, eftersom listan över röstberättigade levereras utifrån medlemsregistret och varje adress kan endast användas en gång för röstning.

Mer information om det kommande vårmötet hittar du här

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media