Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 14/2024, 20.4.2024

Denna bulletin läses lördagen den 20 april 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

INNEHÅLL

Kallelse till det stadgeenliga vårmötet för Finlands Radioamatörförbund rf

Styrelsens frågetimmar 2024

Uppdatering av kontaktuppgifter för medlemmar och klubbar

Silent key

Resultaten från FT8-deltävling 4/2024 är klara

Traditionsradioverksamhet i Lempäälä den 27 april

OHFF-fredagar från början av maj

Loppis- och bonkläger 10 – 12 maj

Plättjakt den 11 maj i Södra Äimälä

Tävlings- och DX-nyheter

Kallelse till det stadgeenliga vårmötet för Finlands Radioamatörförbund rf

Finlands Radioamatörförbund rf kallar sina medlemmar till det ordinarie vårmötet. Mötet kommer att hållas lördagen den 27 april 2024 kl 13:00.

Mötesplatsen är Opus Business Park på Svetsargatan 20-24, 00810 Helsingfors. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden. Medlemsframställningar har inte kommit in inom deadline.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet. Se till att sköta medlemsavgiften senast 17.4. I oklara fall kontakta förbundets kansli – toimisto@nullsral.fi

Mötesmaterialet och instruktioner för deltagande på distans kommer att uppdateras på förbundets hemsida i god tid före mötet.

Välkommen!

SRAL:s styrelse och kansli

Styrelsens frågetimmar 2024

Förbundets styrelse har på sitt möte beslutat om kommande frågetimmar. De hålls kl. 14.00 den första lördagen i jämna månader, om inte lördagen i fråga är en helgdag.

Frågetimmar anordnas:

 • 8 juni
 • på sommarlägret den 27 juli (endast på plats, schemat är ännu inte bekräftat)
 • 5 oktober
 • 7 december

Frågetimmarna hålls på frekvensen 3685 kHz. Om det är trafik på frekvensen i början av frågetimmen kan frågestunden flyttas till en närliggande frekvens mellan 3680 och 3695 kHz. Frågor och feedback kan skickas till styrelsen via ett online-formulär. Styrelsen kommer att försöka besvara frågorna under frågestunderna.

Uppdatering av kontaktuppgifterna för medlemmar och klubbar

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om du har

 • flyttat
 • ändrat telefonnummer och/eller e-post,
 • bytt eller fått ett nytt anrop

så att förbundets medlemsregister och vallista är uppdaterade.

Du kan snabbt och enkelt uppdatera din kontaktinformation via följande länk:

Meddelande om ändrade kontaktuppgifter (ilmarix.fi) .

Klubbarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter via blanketten.

Du kan också ringa kansliet på 09-562 5973.

Silent key

Vår radioamatörkollega Jarmo Mäkinens OH3CU/OH2MCU bortgång har kommit till vår kännedom. Vi hedrar Jarmos minne med en tyst stund.

Resultatet från FT8 deltävling 4/2024 är klart

Loggarna för den fjärde FT8-deltävlingen har kontrollerats och resultaten beräknats. Du kan kolla resultatet på förbundets tävlingssidor. Deltagarna är ganska etablerade men åtminstone ett par nya stationer hördes på banden. Kom modigt med till det månatliga QSO-rallyt. Även denna gång skickade lite mindre än 30 tävlande sin logg för granskning. Återigen tog sig några resultat till TOP10-listan över OH-rekord.

Kommentarer och rättelseförfrågningar om resultatet ska skickas senast den 28 april 2024 till adressen timo.oh5llr@nullgmail.com. Därefter är resultatet slutgiltigt. Du kan också få information om icke-godkända kontakter i din logg genom att skriva till samma e-postadress.

Följande deltävling är den sista för vårsäsongen och den hålls onsdagen den 8 maj kl. 18-19 finsk tid.

Traditionsradioverksamhet i Lempäälä den 27 april

Lördagen den 27 april arrangeras ”Hela nationens nationella försvarsevenemang” i Lempäälä Ideapark, där Pirkanmaan Viestikiltas traditionella radiostation kommer att förevisas. I takskyddet bredvid A-entrén kan du hitta fjärrpatrullradion Kyynel M10, en krigstida VRFK-fältradio, traditionsradion LV407 från 80-talet, MPK:s HF-utrustning och mycket mer. Radiorna kommer även att användas och som second operator har du möjlighet att bekanta sig med apparaterna. På plats kommer att finnas medlemmar i Pirkanmaan Viestikilta och Lylyn Viestivarikkos Radioklubb OI3V i traditionsenliga kläder, som presenterar utrustningen och berättar om kommunikations- och radioamatörverksamheten. Radioamatörer som inte kan närvara är mer än välkomna att hålla radioförbindelser med mässstationen som använder anropen OI3MPK och OI3V.

OHFF-fredagar från början av maj

OHFF-”buskjakt” 2024-kampanjen är i full gång, då redan omkring 200 OHFF-områden aktiverats sedan början av året. Nästa steg i kampanjen är ”fredagsbuskarna”, som är i etern från maj till september.

Fredagsbuskarna är speciella OHFF-stationer, som är QRV samtidigt som OH-aktiviteten på 160 meter främst på 80m- och 40m-banden. Operatörerna och QTH varierar från fredag ​​till fredag, liksom utrustningenoch antennerna. Callet OH44FF kommer också att finnas på banden oftare än vanligt.

Den första fredagsaktiviteten kommer att hållas fredagen den 3 maj från ett ännu okänt QTH. Kom ihåg att kontakterna till fredagsbuskstationerna är ett enkelt sätt att öka ditt eget saldo av lotter vid sidan om att köra OHFF-kontakter.
Du kan hitta den uppdaterade aktiveringslistan, stolpfrekvenser och användbara länkar på webbplatsen för fredagsbuskaktiviteten.

Loppis- och bonkläger 10 – 12 maj

Salon Radiokerhos loppis anordnas traditionellt vid klubben i Muurla på morsdag, lördagen den 11 maj kl. 10-16. Adress: Pihkavuorentie 15, 25130 Muurla.

Förutom komponenter, mätapparater och olika apparater finns även kaffe, bullar, smörgåsar, plättar, grillkorv och annat gott, samt ett roligt lotteri.

Endast kontantbetalning.

Huvudevenemanget sker på klubbgården. Försäljningsplatser finns tillgängliga för besökande försäljare vid mastfältet för 10 euro. Parkeringsplatsen är endast avsedd för parkering.

Förhandsbokningar och förfrågningar via sms 050 569 2298 eller oh1eg@nullsral.fi.

Innan man kör till mastfältet ska säljaren anmälasig och betala platsavgiften.

I samband med evenemanget finns gamla el- och radiovaror till salu hela veckoslutet. På fredag ​​kan du komma från kl. 16. Dagsavgiften är 5 euro per person. På programmet står bland annat bastu och umgänge samt öppningserbjudanden i bonkbutiken.

På mastfältet finns plats för tält och husvagnar. Ett fåtal blygsamma inkvarteringsplatser inomhus kan ordnas.

Välkommen!

OH1AD – ”vårloppis redan sedan år 1991”

Plättjakt den 11 maj i Södra Äimälä

Plättjakten arrangeras i Etelä-Äimälä lördagen den 11 maj från kl. 12 i ruta KP21cg. Plättpannan sänder på 80m oh3ab moe. Plättstekning, kontaktkörning, bland annat med en QRP-station. OH1UH tar med radion och utrustning som behövs till QPR-stationen. Ta med egna drycker och radioapparater. Deltagare ombeds anmäla sig i förväg: oh3annabella@nullgmail.com. Anmälningen är dock inte obligatorisk. Välkommen!

Tävlings- och DX-nyheter

YUDX Contest 2024

20.4.2024 0700 UTC – 21.4.2024 0659 UTC

Worked All Provinces of China DX Contest

 • K. S. Sainios minnestävling (De stupades minnesdag, sön 19.5.2024)
 • Sommartävlingen (andra söndagen i augusti, sön 11.8.2024)
 • Viitosten syysottelu (allhelgonadagen, lör 2.11.2024)
 • Jultävlingen (Annandag jul, mån 26.12.2024)

Inhemska tävlingar under slutet av året (FT8):

 • Ons 10.4.2024
 • Ons 8.5.2024
 • Ons 14.8.2024
 • Ons 11.9.2024
 • Ons 9.10.2024
 • Ons 13.11.2024
 • Ons 11.12.2024

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 27 april 2024 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media