Svar på frågor som ställdes på vårmötet angående förbundets bokslut för år 2023

På förbundets vårmöte den 27 april 2024 fick styrelsen frågor från medlemmarna för att förtydliga några punkter i bokslutet. De på mötet närvarande styrelseledamöterna hade inte en mer detaljerad uppdelning av bokslutet tillgänglig, så de lovade att återkomma till frågorna senare. Frågorna var mer specifika, varför bokslutet ändå godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Medlemmarnas frågor gällde följande punkter i bokslutet: övriga utgifter, finansieringsverksamhet och allmänna bidrag:

  • ”Övriga utgifter” omfattar merparten av kostnaderna för förbundets verksamhet (t.ex. RA-tidningen, porto, hyror, bokföring etc.), som inte är personalkostnader.
  • Finansieringsverksamheten består nästan uteslutande av hyresintäkterna för lägenheten som ägs av förbundet och det vederlag som betalas för den.
  • Styrelsen frågade bokföraren separat om generella bidrag, eftersom uppgifterna inte förekommer direkt i bokslutsfördelningen. I bidragen ingår bl.a. skrivarvoden för RA-tidningen som skribenten skänkt till förbundet samt skänkta arvoden för amatörradioexamineringar.

Mer detaljerad information om bokslutet finns i uppdelningen av bokslutet som kan laddas ner från länken nedan:

SRAL bokslut 2023 – bokslutsinformation
Styrelsen svarar även på medlemmarnas frågor om förbundets verksamhet eller förvaltning. Du kan skicka e-post direkt till styrelsen på hallitus@nullsral.fi. Frågor kan också ställas via kansliet per telefon eller genom att besöka förbundskansliet. Du hittar kontaktuppgifter på kansliets hemsida.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media