På förbundets vårmöte den 27 april utdelades utmärkelser

Osmo Wiios (OH2TK) pris: Matti Hohtola OH7SV

Osmo Wiios OH2TK pris ”delas ut för särskilt stor förtjänst i främjandet av finlänsk amatörradioverksamhet, särskilt amatörradioteknik. Syftet med priset är att minnas Osmo A. Wiios, OH2TK livsverk som radioamatör och hans ansträngning att vårda ham spirit-ttraditionen.”

Matti OH7SV har varit involverad i konstruktionen av RA-teknik och är känd för sitt omfattande arbete med antenner. Han har samlat och dokumenterat materialet för alla att läsa på sin egen hemsida. Dessutom har han arbetat på flera SRAL-evenemang, bland annat på sommarläger, med intressanta presentationer. Han har också startat OH-aktiveringen av 160 metersbandet, där flera hundra amatörer har deltagit under åren.

Koponen-priset: Jouko Koski OH2UN

Priset delas ut till ”en radioamatör som, främst i inrikestrafiken, har visat exempel på arbetssätt, som kan anses vara av betydelse i fostrande syfte”.

Med exemplariskt arbete har Jouko OH2UN haft tid att sakkunnigt diskutera en mängd olika frågor, inklusive historia och andra intressanta frågor i 80 meters ”rundorna”

Särskilt pris för utbildningsverksamhet: Juha Lindfors OH8CW

”Utmärkelsen ges till en amatör som har utmärkt sig som pedagog eller som främjat pedagogisk verksamhet.”

Juha har arbetat med flera kurser sedan mitten av 1980-talet vid Oulun opisto och Haukipudas, fram till idag i Uleåborg och distanskurser på Moodle-plattformen. Han har även deltagit i skapandet av SRALs läromedel.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media