Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 34/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 34/2018, 12.10.2018
 
INNEHÅLL
 

 • * Kandidater i förbundets val *
 • * Programmet för höstdagarna har publicerats *
 • * Anmälningen till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
 • * Kom med och gör ett rig-temanummer *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
 • * Radioamatörkurs börjar i Lahtis *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Phonedelen av SAC tävlas detta veckoslut *
 • * Nästa bulletin *

 
* Kandidater i förbundets val *
Följande personer finns uppställda som kandidatera i Finlands Radioamatörförbunds val 2018:
Ordförandeval:

 1. Jari Jussila, OH2BU
 2. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Val av styrelsemedlem

 1. Jari Jussila, OH2BU
 2. Jan Jylhä, OH1NDA
 3. Jari Kekki, OH2EXE
 4. Vili Peippo, OH5GE

Postomröstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med tidningen Radioamatööri nummer 9. I samma tidning presenteras alla kandidater. Kandidatpresentationerna uppdateras under inkommande vecka till förbundets webbsidor.
I ordförandevalet väljs åt förbundet en ordförande för en period på två år. I fråga om valet av styrelsemedlemmar väljs de två kandidater som får flest röster för en period på tre år. Ifall en person som sitter i styrelsen väljs till ordförande, väljs den person som får tredjeflest röster som styrelsemedlem för återstoden av dennes styrelseperiod.
I ordförandevalet röstas på en kandidat, i valet av styrelsemedlemmar ges röster åt två kandidater. Röstningsanvisningarna finns på förbundets webbsidor.
 
* Programmet för höstdagarna har publicerats *
 
Finlands Radioamatörförbund håller sina Höstdagar 16-18.11.2018 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK. I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Lördagens program under höstdagarna ordnas i Äänekoski stadshus, adressen är Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.
Höstdagsprogram lördagen 17.11.
Klockan 8.00 Dörrarna öppnas
Klockan 8.50 Flagghissning
Klockan 9.00 Höstmötet öppnas, Kari Kiiskinen, stadsstyrelsens ordförande
Klockan 9.30 SRAL:s ordförandes hälsningar, Merja Koivaara, OH1EG
Klockan 10.30 Modern informationsteknologi i Valtratraktorn
Klockan 11.30 Presentation av Valtratraktorn
Klockan 12.00–15.00 Ham-lunch, Wille – Olohuone ja Keittiö
Klockan 12.00 Styrelsens frågetimme, festsalen (för SRAL:s medlemmar)
Klockan 13.00 Presentation om rotationspolarisering, Matti Hohtola, OH7SV
Klockan 14.00 Buskradiopresentation, Jari Hynninen, OH6TX
Klockan 15.00 Anmälning till höstmötet
Klockan 16.00 SRAL:s stadgeenliga höstmöte (för SRAL:s medlemmar)
Klockan 18.00 Flagghalning
Klockan 19.00 Tilaisuus päättyy, ovet suljetaan
Klockan 19.00–24.00 Ham-dinner, Wille – Olohuone ja Keittiö, förhandsanmälan
 
Parallellt program:
DMR-Workshop
Juma team, apparatpresentation
SRAL:s försäljningsbord
Backluckeloppis på det område anordnaren hänvisar.
Inkvartering kan bokas från Hotelli Hirvi med SRAL-identifiering. Hotellets telefonnummer är (014) 520 121.
Ham dinner ordnas på restaurang Wille – Olohuone ja Keittiö. Anmälningsblankett till ham dinner finns på förbundets webbsidor och anmälningar tas emot fram till 10.11. Mer information finns på sral.fi.
 
* Anmälningen till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från stationen, ända från grunderna (SSB, CW, RTTY), olika föredrag, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen har öppnats på webbsidan sral.fi.
 
* Kom med och gör ett rig-temanummer *
Som hjälp vid val av rig fungerar t.ex. tester i QST. Dessa ger dock inte alltid tillräckligt med information om riggens driftserfarenheter. På grund av detta behövs artiklar om nya (och äldre) riganvändare.
RA 10/2018 har rigtema. I temanumret är artiklar som behandlar goda eller dåliga brukserfarenheter av nya riggar liksom även egenskaper bland äldre riggar, som gör att dessa fortfarande är konkurrenskraftiga.
Tidningens materialdeadline är 19.11.2018. Artiklar önskas fram till det per e-post till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i. Materialet kan även sändas till adressen SRAL ry, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Välkomna med att göra temanummer.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AC fortsätter sina demonstrationer för skolelever, motstationer behövs.
De demonstrationer från Radio- och tv-muséet som ingår i kulturuppfostringsprogrammet för Lahtis stad började för två veckor sedan. Stationen OH3R som finns på muséet kommer att besökas av alla sjätteklassister i grundskolorna i Lahtis stad, sammanlagt ca 1200-1300 elever från alla 45 sjätte årskurser.
Demonstrationerna kommer att hålla på fram till början av november. Muséet tar dagligen emot fyra olika sjätte årskurser klockan 09.15 och 11.15. Eleverna får under en tid på två timmar en kort presentation av radioamatörverksamheten och en möjlighet att hålla radiokontakter. Kontakterna hålls beroende på motstationer antingen på 3685 kHz eller på den lokala 70 cm repeatern.
I presentationerna behövs motstationer på 3685 kHz +- QRM. Kom med och motivera de unga att delta i hobbyn!
 
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.
I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och 12.00 – 14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00 -16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.
Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.
Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, beroende av apparattyp och alla är välkomna att delta. Även ett rikt antal OI-stationer önskas delta!
Mer information fås från SRAL:s webbsidor på adressen sral.fi.
 
* Radioamatörkurs börjar i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, inleder höstens kurs för elementär klass tisdagen 23.10 klockan 18.00 vid Radiobackens gamla stationsbyggnad. Kursen hålls varje tisdag fram till början av december.
Anmälningar kan göras antingen via MPK:s webbsidor eller direkt till utbildaren, Jari, OH2BU per telefon 0400 503 221 eller per e-post till egenanropsadressen.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SAC phone, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, SKCC Weekend Sprintathon, FISTS Fall Unlimited Sprint, PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint och UBA ON Contest.
Gamla radioapparaters October Test tävlas 14-20.10.
Nästa tisdag 16.10 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdagen 18.10 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, Worked All Germany Contest, Stew Perry Topband Challenge, FeldHell Sprint och RSGB RoLo.
 
* Phonedelen av SAC tävlas detta veckoslut *
Förra årets SAC-tävling vanns rejält till ära för 100-årsjubileet för självständigheten. SAC ska givetvis vinnas även i år, och din insats har stor betydelse! Phonedelen av SAC är detta veckoslut, 13-14.10.
Tävlingen inleddes precis klockan 15.00 finsk tid och varar ett veckoslut. Ännu hinner du alltså bra komma med. Trots att du bara skulle hålla ett par kontakter, sänd in din logg, eftersom alla poäng räknas i landskampen.
Reglerna och statistiken finns på adressen www.sactest.net. Välkomna med att vinna den nordiska landskampen!
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 21 oktober klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media