Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 35/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
 
 
Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 35/2018, 20.10.2018
 
INNEHÅLL

 • * Förbundets valkandidaters presentationer har publicerats *
 • * Anmälning till Höstdagarnas HAM-middag är öppen *
 • * Anmälning till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
 • * Kom med och gör ett rig-temanummer *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Jamboree On The Air detta veckoslut *
 • * Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
 • * Konungariket Bhutan, A5A, i etern *
 • * SDR-radio webbseminarie *
 • * Radioamatörkurs börjar i Lahtis *
 • * Radarföreläsningar i Riihimäki 27.10. *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa FM-deltävling, Femmornas höstmatch *
 • * Nästa bulletin *

 
* Förbundets valkandidaters presentationer har publicerats *
Denna höst ordnas val av både ordförande och styrelsens medlemmar. Kandidaternas presentationer har publicerats på förbundets websidor.
Kandidatpresentationerna publiceras också i nästa nummer av tidningen Radioamatööri. Med tidningen skickas poströstningsmaterial till de röstberättigade. Man kan rösta per post eller i samband med höstmötet i Äänekoski 17.11.2018.
I ordförandevalet väljs förbundets ordförande för en två-års period. I valet av styrelsemedlemmar väljs de två kandidater som fått flest röster till styrelsen för en tre-års period. Ifall vald ordförande redan sitter i styrelsen väljs för den återstående delen av dennes period den styrelsekandidat som fått tredje flest röster till styrelsen.
I ordförandevalet röstar man på en kandidat. I styrelsevalet röstar man på två kandidater. Röstningsanvisningar hittas på förbundets websidor.
 
* Anmälningen till Höstdagarnas HAM-middag är öppen *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar hålles den 17.11 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK.
I samband med Höstdagarna hålls SRAL:s stadge-enliga höstmöte.
På lördag kväll ordnas HAM-middag klockan 19 i restaurangen kallad Wille – Olohuone ja Keittiö (Wille – Vardagsrum och Kök).
Middagens pris är 30 euro per person.
Till middagen kan man anmäla sej via formuläret på förbundets websidor till och med 10.11. Middagsmenyn finns publicerad på websidorna.
Höstdagarnas websidor
 
* Anmälningen till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från stationen, ända från grunderna (SSB, CW, RTTY), olika föredrag, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen har öppnats på webbsidan.
 
* Kom med och gör ett rig-temanummer *
RA 10/2018 har rigtema. I temanumret är artiklar som behandlar goda eller dåliga brukserfarenheter av nya riggar liksom även egenskaper bland äldre riggar, som gör att dessa fortfarande är konkurrenskraftiga.
Tidningens materialdeadline är 19.11.2018. Artiklar önskas fram till det per e-post till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i. Materialet kan även sändas till adressen SRAL ry, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Välkomna med att göra temanummer.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Tauno Salminen, OH1QJ, har lämnat oss.
Vi hedrar Taunos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AC:s demonstrationer för skolelever fortsätter efter höstlovet, motstationer behövs.
Till kulturuppfostringsprogrammet för Lahtis stad hör denna höst Radio- och tv-muséets demonstrationer för skolelever. OH3R-stationen har redan besökts och använts av second-hand operatörer bland några hundra sjätteklassister.
Demonstrationerna börjar på nytt efter höstlovet tisdag 30.10 klockan 09:15. Kontakterna hålls på frekvensen 3685 kHz +/- QRM. Till demonstationeran behövs motstationer. Kom med och få unga intresserade av hobbyn.
 
Heathkit-kväll i Träskända (Järvenpää)
OH2AP:s månadsmöte för november ordnas i den legendariska Heathkits tecken på klubben torsdag 1.11 klockan 18. Adressen är Seuratalo, Kartanontie 20, Järvenpää.
Jussi, OH3ZQ och Matti OH2BDQ, föreläser om Heathkit och berättar om deras tillverkare. Ta med och visa upp din egen Heathkit, så minns vi dessa legendariska apparater över en kopp kaffe.
 
* Jamboree On The Air detta veckoslut *
Jamboree On The Air är en internationell scouthändelse på radiovågorna. Det ordnas åter igen detta veckoslut. Under veckoslutet aktiveras ett flertal av scouternas radiostationer på olika håll i världen.
Scoutstationerna kallar på varandra med ”CQ JAMBOREE” eller på CW med ”CQ JAM”. Stationer som deltar i JOTA-händelsen kan använda suffixet /J till sina anrop.
Händelsens europeiska huvudstation är LX9S i Luxemburg och internationell huvudstation är 9M4S i Kuala Lumpur i Malaysia. De flesta av scoutrörelsens radiostationer känns igen på anropens bokstäver JAM och S. Finlands huvudstation är OH2JAM. Många av Finlands Scouters SUF-, SGF- och S-anrop är aktiva detta veckoslut. Mer information på adressen http://jota.partio.net/.
Välkommen att köra QSO.
 
 
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.
I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och 12.00 – 14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00 -16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.
Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.
Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, beroende av apparattyp och alla är välkomna att delta. Även ett rikt antal OI-stationer önskas delta!
Mer information fås från SRAL:s webbsidor på adressen sral.fi.
 
* Konungariket Bhutan, A5A, i etern *
Martti, OH2BH, deltar i en internationell grupp, som aktiverar Bhutan i kommande veckas CQWW-tävling med anropet A5A i multi-2-klassen på alla band. En del av gruppen blir kvar i Bhutan efter tävlingen för att föreläsa om amatörradio i Royal Technical College på radioamatörkurser och färdigställer samtidigt läroverkets permanenta radiostation.
Veckan efter tävlingen är Martti stundvis aktiv med anropet A52BH.
Bhutan med 730 000 invånare ligger i östra delen av Himalayabergen mellan Indien och Kina. Höjdskillnaden mellan dess högsta och lägsta områden är 7 kilometer. Amatörradiostationen aktiveras på fem kilometer höjd, där det är minusgrader på nätterna.
 
* Webbseminarie om SDR-radiomottagare *
Finlands DX-förbund (Suomen DX-liitto) ordnar i samarbet med brittiska SDRplay Ltds experter ett webbseminarie för Finlands DX-förbunds-, Finlands Radioamatörförbunds- och Finlands Radiohistoriska Sällskaps (Suomen Radiohistoriallinen Seura) medlemmar.
I föreläsningen strävar vi till att omfatta SDRPlay-mottagarens användning åtminstone till DX-lyssning och radioamatöranvändning.
Till webbseminariet är alla tre förenings medlemmar välkomna kostnadsfritt.
Webbseminariet hålls torsdag 8.11 klockan 18:00 finsk tid. Föreläsningen hålls på engelska. Link till webbseminarie publiceras snart på SRAL:s hemsidor. Önskemål angående webbseminariets innehåll kan skickas till ismo snabel-a dig1 punkt fi.
 
* Radioamatörkurs börjar i Lahtis *
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, inleder höstens kurs för elementär klass tisdagen 23.10 klockan 18.00 vid Radiobackens gamla stationsbyggnad. Kursen hålls varje tisdag fram till början av december.
Anmälningar kan göras antingen via MPK:s webbsidor eller direkt till utbildaren, Jari, OH2BU per telefon 0400 503 221 eller per e-post till egenanropsadressen.
 
* Radarföreläsningar i Riihimäki 27.10 *
Tutkamieskilta ry:s föreläsningstillfälle och stadge-enligt valmöte hålls på Riihimäkis officersklubb lördagen den 27.10.
Föreläsningarna är öppna för alla. Föreläsningsprogrammet börjar klockan 12.
Föreläsningar:

 • SAR–radar, Ari Alanne, DA-Design Oy
 • (SAR-) Störning av radar, Petri Kuparinen, ELSO-gillet

För att täcka föreläsningarnas utgifter upbärs en fem euros deltagaravgift. Anmälningar tom. 21.10 till Jukka Kaleva, e-post
förnamn.efternamn@… eller telefon 040 961 6111.
 
* Tävlings-nyhter *
Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, Worked All Germany Contest, Stew Perry Topband Challenge, Feld Hell Sprint och RSGB RoLo.
Nästa tisdag 23.10 står NAC 2,3GHz på tur. Äldre och nyare radions October Test körs 21.-27.20
Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX-Contests SSB-del och ARRL EME Contest.
 
* Nästa FM-deltävling, Femmornas höstmatch *
 
HF-tävlingarnas FM-series nästa deltävling, Femmornas höstmatch, tävlas lördagen den 10.11. I tävlingen CW-, fone- och RTTY-delar.
Banden är 80 och 40 meter. Tävlingens regler hittas på SRAL:s hemsidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 28 oktober klockan 15:00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Jens Andersson, OH6ELN

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media