Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 8/2023, 25.2.2023

Denna bulletin läses lördagen den 25 februari 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

ÄMNEN

Styrelsens frågestund och möten

Till förbundets vårmöte efterfrågas medlemsinitiativ och förslag på förtjänta radioamatörer

Radioamatööri 1/2023 har publicerats

SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023 – Lägerinformation 2: Inkvarteringar och OT-träff

Den förberedande distanskursen för modul T2 startade med stor popularitet! Fortsätter tisdag 28 februari

Kommunikationsvapenslagets årsdag 5 mars

22nd DX & Contest Meeting-kryssningen

Radioklubbarna informerar om årsmöten

HF-kommunikationsövningen äger rum 17–18 mars

Tävlings- och DX-nyheter

Styrelsens frågestund samt möten

Styrelsens följande frågestunder hålls lördag 1 april och 3 juni kl 14:00 på frekvensen 3685 kHz.

I fortsättningen kan du med hjälp av ett onlineformulär skicka frågor och feedback som styrelsen kommer att försöka besvara under frågestunderna.

Du hittar blanketten på förbundets hemsida

Följande styrelsemöten hålls den 23 mars och 20 april.

Till föreningens vårmöte efterfrågas medlemsinitiativ och förslag på förtjänta radioamatörer

Vårmötet sammankallas lördagen den 20 maj på plats som meddelas senare. Möjlighet till distansdeltagande och distansröstning kommer att ordnas. Sista dag för inlämning av medlemsinitiativ med underskrifter är den 20 mars kl 16:00.

Styrelsen ber medlemskåren om förslag på meriterade radioamatörer som ska premieras. Förbundets utmärkelser och grunderna för dem finns på förbundets webbplats

Sista dag för mottagande av motiverade, skriftliga förslag är torsdagen den 20 april. Nomineringar till erkännandepriserna skickas till styrelsen per e-post till hallitus ät sral punkt fi eller per post till kansliet.

Radioamatööri 1/2023 har publicerats

Årets första Radioamatööri-tidning har kommit ut och den kan laddas ner gratis från förbundets hemsida. Tidningen är ett temanummer för nybörjare och den innehåller en mängd information om hobbyn. Utöver de fyra artiklarna riktade till nybörjare kan du i tidningen läsa om YL-verksamhet, nyheter och evenemang inom förbundet samt sammanställningen av år 2022 ur olika perspektiv.

SRAL sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023 – Lägerinformation 2: Inkvartering och OT-möte

SRAL:s sommarläger 2023 kommer att hållas på Vierumäki fritids- och sportcenter, 25 kilometer nordost om Lahtis. Lägret är en dag längre än normalt, från onsdag till söndag 12-16 juli. Det finns tillräckligt med program och evenemang för alla dagar.

Lägerchef är Mika Luttinen, OH3BZK. Hanna Pohjantuli, OH7TO, ansvarar för talko-arbetarna och arbetsfördelningen. Nästa möte för de frivilliga arbetarna är måndag 6 mars.

Nästa webbseminarium ”Vad vill du ha ut av lägret?” kommer att hållas i mitten av mars. I webbinariet kan du framföra dina önskemål om lägret och dess program. Du kan också skicka dina tankar per mejl till oh3ac@nulloh3ac.fi.

De närliggande inkvarteringarna, som reserverats för lägret, börjar säljas i början av april, men det går redan nu att boka boende på Vierumäkis andra hotell och den högkvalitativa timmerstugbyn. Ett meddelande om boendealternativen kommer att meddelas nästa vecka. Lägrets preliminära hemsida är också nästan klar.

Det traditionella OT-mötet hålls onsdagen den 12 juli.

Välkommen

Den förberedande distanskursen för modul T2 startade med stor popularitet! Fortsätter tisdag 28 februari

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC i samarbete med Zero Radio Club ry, OHOV/OH4A anordnar en T2-förberedelsekurs, som redan vunnit god popularitet. På kursens första kväll deltog 59 elever. Kurslärare Jukka OH6LI sparrades av Reino, OH3mA och Rauno, OH3FR.

Kursen är gratis och avsedd för personer i elementär klass som studerar för T2-modulen. Kursen fortsätter under ytterligare tre tisdagskvällar från 18:00 till 21:00 finsk tid enligt följande:

-Tisdag 28.2 kl 18:00-21:00 Mottagare och sändare

-Tisdag 7.3 kl 18:00-21:00 Antenner och matningsledningar

-Tisdag 14.3 kl 18:00-21:00 Radiovågornas utbredning, mätning och störningar

Kursen är en förberedande kurs och den täcker utvalda ämnesområden av T2-examen (teknik). Materialet finns på Lahden Radioamatöörikerho ry:s OH3AC hemsida.

Varje kurskväll har sin egen Teams-länk, som finns på samma sida. De som deltar i kurskvällarna får en länk till inspelningen.

Kommunikationsvapenslagets årsdag 5 mars

Pohjan Viestikiltas militärradioamatörstation OI8VK aktiveras från Uleåborg för att fira Kommunikationsgillets årsdag.

OI8VK bjuder in alla finländska radioamatörstationer. Stationen är i etern från lördag morgon till söndag kväll.

Stationen kommer att dejourera i Uleåborg lördagen den 4 mars och söndagen den 5 mars på USB från 08:00 till 10:00 på frekvensen 3,685 Mhz med ett särskilt känsligt öra för militärradioentusiaster och traditionella radiostationer med LSB-, USB- och AM-moder.

Övriga tider dejourerar vi på FT8 digimode på åtminstone 80m, 40m och 20m banden.

Operatörer i Uleåborg är Ari OH8CCO och Jaakko OH8FCK.

22nd DX & Contest Meeting-kryssningen

Du hinner ännu anmäla dig till kryssningen.

Byt radiovågorna till Östersjöns vårliga böljor! DX & Contest-mötet hålls på M/S Silja Symphony på rutten Helsingfors-Stockholm-Helsingfors den 14-16 april. Du hittar mer information om registrering och programmet på OHDXF:s hemsida. Registreringar senast 8 mars.

Radioklubbarna informerar om årsmöten

Jokilaakson radiokerho ry:s OH6D stadgeenliga årsmöte kommer att hållas i vår klubblokal på Koivutie 22, Jämsänkoski lördagen den 25.2. från kl 13.00.

Elimäen Radioamatöörikerho ry:s årsmöte hålls i föreningshuset i Pulju (Elimäkis gamla kommungård) lördagen den 4 mars från 14.00. På agendan de stadgeenliga årsmötesärendena.

HF-kommunikationsövningen äger rum 17–18 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho ry anordnar en nationell kommunikationsövning den 17-18 mars med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu. I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Mer information och anmälan till övningen senast den 3 mars 2023 på MPK:s hemsida. Tommi OH7JJT kommer även att ge ytterligare information om det behövs. Välkommen med!

Tävlings- och DX-nyheter

CW-delen av förra helgens ARRL DX-contest lockade ett stort antal OH-tävlande. I tävlingen kunde man njuta av särskilt bra konditioner på de övre banden och många OH-stationer gjorde bra resultat. SSB-delen kommer att tävlas om en vecka, första helgen i mars.

Årets viktigaste 160m SSB-tävling, CQWW 160 Meter Contest, kommer att hållas i helgen. Telegrafisterna kan njuta av endags UBA-tävlingen från Belgian Radio Amateur Association och den tre timmar långa High Speed ​​​​Club Contest på söndag.

Veckans mest intressanta DX-pedition, Agalega & Saint Brandon, börjar inom kort med anropet 3B7M. Expeditionsteamet kör från ön i cirka tio dagar. VK9WX Willis Island har fått igång FT8-utrustningen och kan väl köras från Finland flera dagar i veckan. FT8WW Crozet har gått över till SSB-mode och kommer att vara igång fram till mitten av mars.


Nästa bulletin läses lördagen den 4 mars 2023 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten

Svensk översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media