Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 9/2023, 4.3.2022

Denna bulletin läses lördagen den 4 mars 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

ÄMNEN

Till föreningens vårmöte efterfrågas medlemsinitiativ och förslag på förtjänta amatörer

SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023 – Lägerinformation 2: Boende och OT-möte

T2-förberedelsekursen fortsätter nästa tisdag den 7 mars

Silent key

Kommunikationsvapenslagets årsdag den 5 mars

VUSHF2023-läger i Sverige – anmäl dig till busstransport

22nd DX & Contest Meeting-kryssningen

HF-kommunikationsövningen äger rum 17–18 mars

Tävlings- och DX-nyheter

Till föreningens vårmöte efterfrågas medlemsinitiativ och förslag på förtjänta amatörer

Vårmötet sammankallas lördagen den 20 maj på plats som meddelas senare. Möjlighet till distansdeltagande och distansröstning kommer att ordnas till mötet. Sista dag för inlämning av medlemsinitiativ med underskrifter är den 20 mars kl. 16:00.

Styrelsen ber medlemskåren om förslag på meriterade radioamatörer som bör premieras. Förbundets utmärkelser med grunder finns på förbundets hemsida. Sista dag för mottagande av motiverade, skriftliga förslag är torsdagen den 20 april. Nomineringar till erkännandepriserna skickas till styrelsen per e-post till hallitus ät sral punkt fi eller per post till kansliet.

SRAL:s sommarläger i Vierumäki 12-16.7.2023 – Lägerinformation 2: Boende och OT-möte

SRAL:s sommarläger 2023 kommer att hållas på Vierumäki fritids- och sportcenter, 25 kilometer nordost om Lahtis. Lägret är en dag längre än normalt, från onsdag till söndag 12-16 juli. Det finns tillräckligt med program och evenemang för alla dagar.

Lägerchef är Mika Luttinen, OH3BZK. Hanna Pohjantuli, OH7TO, ansvarar för talko-arbetarna och arbetsfördelningen. Nästa möte för de frivilliga arbetarna är måndag 6 mars.

Nästa webbseminarium ”Vad vill du ha ut av lägret?” kommer att hållas i mitten av mars. I webbinariet kan du framföra dina önskemål om lägret och dess program. Du kan också skicka dina tankar per mejl till oh3ac@nulloh3ac.fi.

De närliggande inkvarteringarna, som reserverats för lägret, börjar säljas i början av april, men det går redan nu att boka boende på Vierumäkis andra hotell och den högkvalitativa timmerstugbyn. Ett meddelande om boendealternativen kommer att meddelas nästa vecka. Lägrets preliminära hemsida är också nästan klar.

Det traditionella OT-mötet hålls onsdagen den 12 juli.

Välkommen

T2-förberedelsekursen fortsätter nästa tisdag den 7 mars

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC i samarbete med Zero Radio Club ry, OHOV/OH4A anordnar en T2-förberedelsekurs, som redan vunnit god popularitet. På båda kurskvällarna deltog 60 elever. Kurslärare Jukka OH6LI sparrades av Reino, OH3mA och Rauno, OH3FR.

Kursen är gratis och avsedd för personer i elementär klass som studerar för T2-modulen. Kursen fortsätter ännu under två tisdagskvällar från 18:00 till 21:00 finsk tid enligt följande:

-Tisdag 7.3 kl 18:00-21:00 Antenner och matningsledningar

-Tisdag 14.3 kl 18:00-21:00 Radiovågornas utbredning, mätning och störningar

Kursen är en förberedande kurs och den täcker utvalda ämnesområden av T2-examen (teknik). Materialet finns på Lahden Radioamatöörikerho ry:s OH3AC hemsida.

Varje kurskväll har sin egen Teams-länk, som finns på samma sida. De som deltar i kurskvällarna får en länk till inspelningen.

Silent key

Vi har underrättats om vår radioamatörkollega Jyrki Valtonens OH2DO bortgång. Vi hedrar Jyrkis minne med en tyst minut.

Kommunikationsvapenslagets årsdag den 5 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho ry anordnar en nationell kommunikationsövning den 17-18 mars. Med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu. I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Mer information och anmälan till övningen senast den 3 mars 2023 på MPK:s hemsida. Tommi OH7JJT kommer även att ge ytterligare information om det behövs. Välkommen med!

VUSHF2023-läger i Sverige – anmäl dig till busstransport

Sverige står i år i tur att arrangera den nordiska mikrovågsträffen. Radioamatörteknikföreningen RATS ry avser att anordna busstransport till VUSHF-träffen. Bussresan är också tillgänglig för dem som inte är medlemmar i föreningen.

Svara på förfrågningen på RATS:s webbplats så vi vet antalet intresserade.

Arrangören Ericsson Radio Amatörklubb, SK0CT, är en välkänd loppmarknadsleverantör för mikrovågsgrejor med hög kvalitet.

Det rapporteras att bussens bagageutrymme kan ta även större loppmarknadsvaror.

22nd DX & Contest Meeting-kryssningen

Byt radiovågorna till Östersjöns vårliga böljor!

DX & Contest-mötet hålls på M/S Silja Symphony på rutten Helsingfors-Stockholm-Helsingfors den 14-16 april.

Så reservera plats i din kalender i tid. Du hittar mer information om registrering och programmet på OHDXF:s hemsida.

Registreringar senast 8 mars.

Välkommen ombord!

OHDXF & CCF

HF-kommunikationsövningen äger rum 17–18 mars

Pohjois-Karjalan radiokerho ry anordnar en nationell kommunikationsövning den 17-18 mars. Med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu. I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Mer information och anmälan till övningen senast den 3 mars 2023 på MPK:s hemsida. Tommi OH7JJT kommer även att ge ytterligare information om det behövs. Välkommen med!

Tävlings- och DX-nyheter

Den viktigaste internationella tävlingen denna helg är SSB-delen av ARRL International DX Contest. Den tre timmar långa UBA Spring Contest på 80-metersbandet står på programmet för CW-operatörer på söndag.

Nästa vecka onsdagen den 8 mars kl 18-19 finsk tid hålls den andra deltävlingen i FT8 FM-serien. Regler och förberedelseanvisningar hittar du på förbundets hemsida.

Det pågår flera intressanta DX-peditioner just nu. 3B7M har redan hållit 40 000 QSOn från St Brandon Island och kommer att fortsätta fram till mitten av nästa vecka. HD8M har kommit igång från Galapagosöarna och kommer att vara aktiv under hela nästa vecka. XU7GNY-peditionen i Kambodja pågår till slutet av nästa vecka. Dessutom kommer FT8WW att köra dagligen från Crozet Island på HF-frekvenser och QO-100 satellit fram till mitten av mars.


Nästa bulletin läses lördagen den 11 mars 2023 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Sysmä med anropet OH2AA.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten

Svensk översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media