Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 14/2023, 15.4.2023

Denna bulletin läses lördagen den 15 april 2023 kl 15 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

ÄMNEN

Inbjudan till Förbundets vårmöte den 20.5

PäijätHami sommarlägret: Sveriges tidigare försvarsminister till lägret, närliggande inkvarteringar kan nu bokas

Förberedelserna för IARU HQ-tävlingen pågår

Silent key

VUSHF2023 läger i Sverige – anmäl dig till busstransport

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Vårens ITE – aktivitetsevenemang 15.4

Internationella radioamatördagen i april

Kakkosten Kerho ry:s årsmöte

Tävlings- och DX-nyheter

Inbjudan till Förbundets vårmöte den 20.5

Vårmötet sammankallas lördagen den 20 maj kl 12:00. Möjlighet till distansdeltagande och distansröstning kommer att ordnas. Mötesplatsen är ”VALO Hotel & Work” i Brunakärr, Helsingfors på Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet kl. 11:00.

Mötesinbjudan och mötesmaterialet finns på förbundets hemsida.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden och förbundsstyrelsens förslag, som är

1. motion om att ändra uförbundets stadgar och valförfarande för att övergå till systemet med ett årsmöte,

2. en höjning av medlemsavgiften till 74 e och en pdf-tidningsrabatt på 5 e i medlemsavgiften för den som avstår från den tryckta tidningen från 1 januari 2024 och

3. beviljande av en OT-rabatt på 25 % av medlemsavgiften till nya sökande med rätt till OT-rabatt från 1 juni 2023.

Därutöver behandlas inom tidsfristen inkomna motioner, som stöds av minst 10 ledamöter, vilka är

1. motion om att avsätta styrelseledamoten Jari Jussila OH2BU från förbundsstyrelsen.

Vid mötet delas utmärkelser ut till förtjänstfulla medlemmar i förbundet.

Styrelsen ber medlemskåren om förslag på meriterade radioamatörer som ska premieras. Förbundets utmärkelser och grunderna för dem finns på förbundets webbplats. Sista dag för mottagande av motiverade, skriftliga förslag är torsdagen den 20 april. Nomineringar till utmärkelser skickas till styrelsen per e-post hallitus@nullsral.fi eller per post till kansliet.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat 2023 års medlemsavgift i sin helhet.

PäijätHami sommarlägret: Sveriges tidigare försvarsminister till lägret, närliggande inkvarteringar kan nu bokas

Vi bjuder in alla finländska radioamatörer med familjer och vänner till PäijätHami-evenemanget i Vierumäki, ons-sön 12-16 juli.

Sveriges tidigare försvarsminister Peter, SM4HCF, har bekräftat att han kommer till lägret.

Riksdagsledamoten Peter, SM4HCF; var Sveriges försvarsminister från 2014 fram till slutet av förra året och har stått i centrum för de senaste årens drastiska förändringar i världspolitiken. Hans anförande är på lördag 15.7.

Peter har ett varmt klappande hjärta för finländare. Hans mor är från Kajanaland och hans make är också från Finland. Han tillbringar sin sparsamma fritid i Åbolands skärgård.

För svenska radioamatörer är Peter en ikon som starkt lyft hobbyns image. Peter, som är omtyckt socialt, återfinns också då och då i bandet. På PäijätHami-eventet kommer vi också att avslöja hans nya finska anropssignal.

Lokal inkvartering kan nu bokas

Alla lägerpresentationer hålls på Country Club. De olika boendeplatserna där och i stugorna i dess omedelbara närhet kan nu bokas. Redan från början av veckan var det en liten rusning i reservationerna.

Du hittar boendealternativen i den nyligen utgivna tidningen Radioamatööri och även på den ännu halvfärdiga sidan kesaleiri.oh3ac.fi. Andra inkvarteringsalternativ i Vierumäki, särskilt Holiday Club Vierumäki, finns också tillgängliga.

Självklart är accepteras också kontantbetalning!

På lägret kan du betala loppisköp, deltagaravgifter, lotterier etc. antingen med bank- eller kreditkort eller med Mobile Pay-applikationen. Men självklart går det bra med kontanter också.

Det övergripande säkerhetstemat kulminerar i en 72-timmars förberedelse för hela familjen

Fredag ​​14.7 hålls en temadag om övergripande säkerhet. Under dagen får vi höra om flera inhemska säkerhets- och beredskapsrelaterade aktörer med anknytning till radioamatörerna. Försvarsutbildningsföreningen MPK presenterar sig också. Försvarsmakten presenterar sin kommunikationsustning utomhus

I slutet av eftermiddagen kulminerar det övergripande säkerhetstemat i en 72-timmars beredskapsinformation för hela familjen. Lär dig hur du kan förbereda dig för ett långt strömavbrott!

Ligger musik dig varmt om hjärtat, spelar du ett instrument?

Strandbastun värms i slutet av varje lägerdag. Terrassrestaurangen Palmu, bredvid bastun, erbjuder möjligheten att jamma med andra. Så ta med ditt instrument för att skapa Ham Spirit-atmosfär.

Förberedelserna för IARU HQ-tävlingen pågår

Förbundet kommer även i år att delta i IARU-tävlingen med anropet OH2HQ. Tävlingen äger rum första helgen i juli och förra året deltog 13 OH-stationer i den. Ansvarig arrangör är Pusulan Radistit ry, OH9W. Projektledare är Rami, OH2BCI, och Arto, OH2KW ansvarar för att bygga stationsnätet. Arto har redan börjat kartläggningen genom att inledningsvis kontakta fjolårets stationer. Fler villiga stationer och operatörer behövs och intresserade ombeds anmäla sig till Arto så snart som möjligt via e-post till oh2kw@nullsral.fi.

I samband med IARU-tävlingen kommer en ”jakttävling” enligt förra årets modell att anordnas för alla OH-stationer. Loggar behöver inte skickas, arrangören gör dem själv från OH2HQ loggarna. Syftet med detta är att öka OH-aktiviteten hos OH2HQ-stationen. Dessutom håller stationerna som deltar i IARU-tävlingen interna grupptävlingar i syfte att förbättra stationsspecifika resultat och minska felaktiga kontakter. Mer information om hur förberedelserna fortskrider kommer att ges under våren.

Silent key

Vi har underrättats om våra radioamatörkollegors Sakari ”Saku” Silvennoinens OH2KFO och Juha Keisas OH5MU, bortgång. Vi hedrar Sakus och Juhas minne med en tyst stund.

VUSHF2023 läger i Sverige – anmäl dig till busstransport

Sverige står i år i tur att arrangera den nordiska mikrovågsträffen. Radioamatörteknikföreningen RATS ry avser att anordna busstransport till VUSHF-träffen. Bussresan är också tillgänglig för dem som inte är medlemmar i föreningen.

Svara på förfrågningen på RATS:s webbplats så vi vet antalet intresserade.

Arrangören Ericsson Radio Amatörklubb, SK0CT, är en välkänd loppmarknadsleverantör för mikrovågsgrejor med hög kvalitet.

Det rapporteras att bussens bagageutrymme kan ta även större loppmarknadsvaror.

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Vill du lära känna elektronik och radioteknik? Vill du lära känna människor som bor på andra sidan jordklotet genom en direkt telefonikontakt utan internet, eller delta i tävlingar där målet är att kontakta så många stationer som möjligt med telefoni, morsekod eller digitala sändningar? Eller vill du hellre göra olika tekniska experiment med till exempel mjukvaruradio eller trådlös dataöverföring?

Allt det ovanstående är möjligt genom att avlägga en radioamatörexamen. Polyteknikernas radioklubb anordnar en radioamatörkurs för att förbereda för examen med start 2.5 på tisdag- och torsdagskvällar kl. 18-21 i AS3-föreläsningssalen i TUAS-byggnaden på Marvägen 8 i Esbo. Kursen varar i fyra veckor och i slutet av den anordnas en tentamen. Till exempel gymnasiestudierna i ellära räcker väl som förkunskapskrav för kursen. Nykomlingar oavsett bakgrund är välkomna! Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Polyteknikernas Radioklubb. Kursen kostar 10€ för AYY-medlemmar och 20€ för övriga. Vid slutet av kursen debiterar Trafik- och kommunikationsverket totalt 115,45 € för amatörradioexamen, som kan tas i slutet av kursen (prov 53,56 €, examensbevis 43,75 € och en årsavgift för stationslicens på 18,14 €). Genom att anmäla dig till kursen förbinder du dig ännu inte att avlägga amatörradioexamen i slutet av kursen, du kan besluta om att avlägga examen senare. Anmälan till kursen och ytterligare information om kursen finns på klubbens hemsida.

Vårens ITE – aktivitetsevenemang 15.4

Vårens ITE – aktivitetsevenemang kommer att hållas lördagen den 15 april. Evenemanget är ingen tävling utan syftet är att testa egentillverkade eller byggsatsradioapparater och olika antennlösningar.

CW-delen: 09 – 12.00 (finsk tid) frekvens 3500 – 3575 kHz.

FONE-delen: 12 – 16.00 (finsk tid) frekvens 3.600 – 3.770 Khz. DSB, SSB och AM.

Vi hoppas även på aktivitet på frekvensen 5.354 Khz USB.

ITE – stationernas använder tillägget /i /Iivari och hoppas på många motstationer.

Friformade rapporter med bilder och texter kan skickas till Kari OH1UH på oh1uh@nullsral.fi

Internationella radioamatördagen i april

Den internationella radioamatördagen firas på IARU:s dag för grundande den 18 april, och 5PØWARD kommer att aktiveras från 11 till 25 april. Temat för 2023 är Human Security for All, HS4A. Kampanjens partner är FN:s fond för humanitär säkerhet och WAAS, och temat är att betona radioamatörernas roll i akuta och viktiga behov världen över. Mer information finns på IARU:s webbplats

Kakkosten Kerho ry:s årsmöte

Tisdag 25.4 från kl 18.00 i klubbens utrymmen, Kiertotähdentie 6, 00740 Helsingfors. Mer information finns på klubbens hemsida.

Ärenden enligt 10 § i stadgarna kommer att behandlas.

Efter det officiella mötet kommer klubbens nya stations-QTH i Myrskylä att presenteras med en powerpointpresentation.

Kakkosten Kerhos medlemmar tbeds komma med förslag på namnet för QTH.

Välkommen!

Styrelsen

Tävlings- och DX-nyheter

Under helgen anordnas några intressanta regionalt inriktade HF-tävlingar där multiplikatorer eller bonuspoäng kan erhållas från kontakter som hålls med stationer i arrangörens egen region. CQMM är en CW-tävling där sydamerikanska prefix räknas som multiplikatorer. Arbetssättet för Worked All Provinces of China-tävlingen är SSB och multiplikatorerna är provinserna i Kina. Multiplikatorerna för YU DX Contest är serbiska stationer, och i Holyland DX Contest får du bonuspoäng för israeliska stationer. I de serbiska och israeliska tävlingarna är moderna både CW och SSB.

T30UN från den västra Kiribati och 4W1A från Östtimor kommer att fortsätta köra på DX-expeditioner nästa vecka. VU7W från ön Lakshadweep kommer i etern på helgen.


Nästa bulletin läses lördagen den 22 april 2023 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Sysmä med anropet OH2AA.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten

Svensk översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media