Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 15/2023, 22.4.2023

Denna bulletin läses lördagen den 22 april 2023 kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Sysmä med anropet OH2AA.

ÄMNEN

Inbjudan till Förbundets vårmöte den 20 maj

Förbundets styrelse sammanträdde den 20 april

PäijätHami: Radiokontakternas glädje: FT8WW-pedition, FT8-, OHFF och tävlingsforum

Förberedelserna för IARU HQ-tävlingen pågår

Silent key

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Kakkosten Kerho ry:s årsmöte

Tävlings- och DX-nyheter

Inbjudan till Förbundets vårmöte den 20 maj

Vårmötet sammankallas lördagen den 20 maj kl 12:00. Möjlighet till distansdeltagande och distansröstning kommer att ordnas. Mötesplatsen är ”VALO Hotel & Work” i Brunakärr, Helsingfors på Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet kl. 11:00.

Mötesinbjudan och mötesmaterialet finns på förbundets hemsida.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden och förbundsstyrelsens förslag, som är

1. motion om att ändra uförbundets stadgar och valförfarande för att övergå till systemet med ett årsmöte,

2. en höjning av medlemsavgiften till 74 e och en pdf-tidningsrabatt på 5 e i medlemsavgiften för den som avstår från den tryckta tidningen från 1 januari 2024 och

3. beviljande av en OT-rabatt på 25 % av medlemsavgiften till nya sökande med rätt till OT-rabatt från 1 juni 2023.

Därutöver behandlas inom tidsfristen inkomna motioner, som stöds av minst 10 ledamöter, vilka är

1. motion om att avsätta styrelseledamoten Jari Jussila OH2BU från förbundsstyrelsen.

Vid mötet delas utmärkelser ut till förtjänstfulla medlemmar i förbundet.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat 2023 års medlemsavgift i sin helhet.

Förbundets styrelse sammanträdde den 20 april

Förbundets styrelse sammanträdde den 20 april och protokollet kommer inom kort att finnas tillgängligt på medlemshemsidorna.

Styrelsens följande frågetimmar hålls lördagarna den 10 juni och 12 augusti kl 14:00 på frekvensen 3685 kHz. Om det finns trafik på frekvensen 3685 kHz i början av frågetimmen kan den flyttas till närliggande frekvenser 3680-3695 kHz.

I fortsättningen kan du skicka frågor och feedback till styrelsen med hjälp av ett formulär online som styrelsen kommer att försöka besvara under frågestunden Blanketten finns på förbundets hemsida

PäijätHami: Radiokontakternas glädje: FT8WW-pedition, FT8-, OHFF och tävlingsforum

Alla finländska radioamatörer och radiointresserade är, tillsammans med sina familjer och vänner, inbjudna till PäijätHami sommarläger 12-16 juli. Till Vierumäki!

Kärnan i amatörradioaktiviteten är att hålla kontakter – eller hur? Vi kör DXCC-länder, vi kör buskar och FT8-moden blir allt mer populärt för varje dag. Tävlingar är hobbyns salt för många. Evenemanget PäijätHami betjänar nu även alla aktiva på radiobanden!

En presentation av FT8WW-operationen i vintras har nu bekräftats för lägrets program. Thierry, F6CUK, aktiverade den sällsynta franska ön Crozet. Han höll ensam mer än 46 000 QSOn, vilket gav ATNO ”A Total New One” till många. Kom och hör och se peditionens bästa ögonblick!

Populariteten för aktiviteter från naturreservat eller ”buskar” har exploderat. Män och kvinnor tävlar om att aktivera nya buskar, och i synnerhet nya radioamatörer är aktivt involverade. Kommed på det interaktiva OHFF-forumet på fredag. Efter det kommer du att förstå varför buskoperationerna är beroendeframkallande. Områdets mästare berättar och undervisar!

FT8-moden uppfanns för några år sedan. Sedan dess har dess popularitet skjutit i höjden. Även om inte alla gillar FT8 så använder nästan alla den. Varför? För att DX-stationerna finns där! Kom och lyssna på FT8-forumet, hur de främsta skiljer mellan Fox/Hound, multistream och standard FT8-mod. När du kommer hem har du lärt dig hur du fångar bandets DX-stationer.

Och det är inte allt! På fredag ​​får du höra allt om contesting, lära dig använda tävlingsprogram och klara av pile-upen. Du får höra både filosofi och praktik. Men också framtida trender. Går det verkligen att arbeta växelvis med tre sändare? Ja!

Bokning av inkvartering via mail eller telefon

Inkvartering nära Country Club kan bokas antingen via e-post eller genom att ringa Vierumäkis försäljningstjänst. Boendealternativ och startpriser för rum finns på sommarlägersidan. Det enklaste sättet att ta sig dit är genom att klicka på PäijätHami-logotyperna på sidan oh3ac.fi.

Öppning och OT-möte torsdag 13.7.

Öppningsceremonin för evenemanget kommer att hållas vid lunchtid torsdagen den 13 juli. Efter det bjuds alla som har haft radioamatörlicens i mer än 50 år till ett OT-möte.

Husvagnar och tält

Radioamatörerna är också måna om naturen och miljön. Vi når nu en lösning med Vierumäki när det gäller miljöskyddet av husvagns- och tältområdena, och vi kommer att kunna ge information om att reservera dessa platser i nästa veckas bulletin.

PäijätHami sommarläger ons-sön 12-16 juli i Vierumäki!

Förberedelserna för IARU HQ-tävlingen pågår

Förbundet kommer även i år att delta i IARU-tävlingen med anropet OH2HQ. Tävlingen äger rum första helgen i juli och förra året deltog 13 OH-stationer i den. Ansvarig arrangör är Pusulan Radistit ry, OH9W. Projektledare är Rami, OH2BCI, och Arto, OH2KW ansvarar för att bygga stationsnätet. Arto har redan börjat kartläggningen genom att inledningsvis kontakta fjolårets stationer. Fler villiga stationer och operatörer behövs och intresserade ombeds anmäla sig till Arto så snart som möjligt via e-post till oh2kw@nullsral.fi.

I samband med IARU-tävlingen kommer en ”jakttävling” enligt förra årets modell att anordnas för alla OH-stationer. Loggar behöver inte skickas, arrangören gör dem själv från OH2HQ loggarna. Syftet med detta är att öka OH-aktiviteten hos OH2HQ-stationen. Dessutom håller stationerna som deltar i IARU-tävlingen interna grupptävlingar i syfte att förbättra stationsspecifika resultat och minska felaktiga kontakter. Mer information om hur förberedelserna fortskrider kommer att ges under våren.

Silent key

Vi har underrättats om vår radioamatörkollega Erkki Ruppas OH1ZN bortgång. Vi hedrar Erkkis minne med en tyst stund.

Polyteknikkojen Radiokerho ry anordnar en radioamatörkurs i maj

Vill du lära känna elektronik och radioteknik? Vill du lära känna människor som bor på andra sidan jordklotet genom en direkt telefonikontakt utan internet, eller delta i tävlingar där målet är att kontakta så många stationer som möjligt med telefoni, morsekod eller digitala sändningar? Eller vill du hellre göra olika tekniska experiment med till exempel mjukvaruradio eller trådlös dataöverföring?

Allt det ovanstående är möjligt genom att avlägga en radioamatörexamen. Polyteknikernas radioklubb anordnar en radioamatörkurs för att förbereda för examen med start 2.5 på tisdag- och torsdagskvällar kl. 18-21 i AS3-föreläsningssalen i TUAS-byggnaden på Marvägen 8 i Esbo. Kursen varar i fyra veckor och i slutet av den anordnas en tentamen. Till exempel gymnasiestudierna i ellära räcker väl som förkunskapskrav för kursen. Nykomlingar oavsett bakgrund är välkomna! Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Polyteknikernas Radioklubb. Kursen kostar 10€ för AYY-medlemmar och 20€ för övriga. Vid slutet av kursen debiterar Trafik- och kommunikationsverket totalt 115,45 € för amatörradioexamen, som kan tas i slutet av kursen (prov 53,56 €, examensbevis 43,75 € och en årsavgift för stationslicens på 18,14 €). Genom att anmäla dig till kursen förbinder du dig ännu inte att avlägga amatörradioexamen i slutet av kursen, du kan besluta om att avlägga examen senare. Anmälan till kursen och ytterligare information om kursen finns på klubbens hemsida.

Kakkosten Kerho ry:s årsmöte

Tisdag 25.4 från kl 18.00 i klubbens utrymmen, Kiertotähdentie 6, 00740 Helsingfors. Mer information finns på klubbens hemsida.

Ärenden enligt 10 § i stadgarna kommer att behandlas.

Efter det officiella mötet kommer klubbens nya stations-QTH i Myrskylä att presenteras med en powerpointpresentation.

Kakkosten Kerhos medlemmar tbeds komma med förslag på namnet för QTH.

Välkommen!

Styrelsen

Tävlings- och DX-nyheter

Den första deltävlingen av den internationella YOTA-tävlingen kommer att hållas i helgen. Moderna är CW och SSB. Kom för att ge poäng och inspirera ungdomar att delta i contester. För digioperatörer står SP DX RTTY-tävlingen, som anordnas av den polska radioamatörföreningen, i tur. På söndag går även den traditionella italienska radiotävlingen Vintage Contest HF av stapeln.

Av DX-peditionerna avslutar 4W1A i Östtimor sitt arbete under helgen. Åtminstone T30UN på Western Kiribati, VU7W på Lakshadweep Island och två E51-stationer på South Cook Island kommer att fortsätta i ytterligare en vecka.


Nästa bulletin läses lördagen den 29 april 2023 kl 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten

Svensk översättning Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media