Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 27/2023, 22.7.2023

Denna bulletin läses lördagen den 22 juli 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K.

INNEHÅLL

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Protokoll från SRAL:s styrelsemöten från sommaren 2023 finns att ladda ner

Styrelsens frågestund den 12 augusti

Man kan igen skicka meddelanden till alla SRAL e-postadresser som vanligt och egetanropssadresserna fungerar igen

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA:s sommarläger 18-20 augusti

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg den 27 augusti

800 besökare på PäijätHami-sommarlägret

Öppna NM-tävlingar i radioorientering 2023

Tävlings- och DX-nyheter

Förbundets vårmöte hålls den 30 september

Förbundets vårmöte hålls lördagen den 30 september. i Jyväskylä. Det är även möjligt att delta i mötet på distans utan föranmälan. Kallelsen till mötet publiceras i RA-tidningen 4/2023.

Eventuella nya medlemsframställningar ska vara inlämnade till förbundets styrelse per e-post senast den 30 juli 2023 (se §14 i Förbundets stadgar) per adress hallitus@nullsral.fi

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Protokoll från SRAL:s styrelsemöten från sommaren 2023 finns att ladda ner

SRAL:s styrelseprotokoll publiceras för SRAL-medlemmarna när protokollet har granskats. Vi siktar på att publicera styrelsens protokoll inom ca 2 veckor efter styrelsemötena. Nu kan protokollen 5, 6 och 7/2023 laddas ner. Även protokoll från medlemsmöten (d.v.s. vår- och höstmöten) publiceras efter granskningen.

Protokollet finns i medlemssidornas arkiv https://members.sral.fi/ (Arkisto >Yhdistysdokumentit). Arkivet innehåller även elektroniska versioner av tidningen Radioamatööri och de övriga nordiska radioamatörförbundens tidningar.

För att ladda ner dokumenten behöver du en giltig e-postadress som du har tillställt inlands Radioamatörförbunds kansli. Du kan meddela kansliet din mejladress genom att skicka ett mejl till toimisto@nullsral.fi

Styrelsens frågestund den 12 augusti

Efter frågestunden som hålls på PäijätHami sommarläger, hälls nästa frågestund lördagen den 12 augusti. kl 14:00 på frekvensen 3685 kHz. Om det finns trafik på frekvensen i början av frågestunden kan den flyttas till närliggande frekvenser mellan 3680 och 3695 kHz.

I fortsättningen kan du skicka frågor och feedback till styrelsen med hjälp av ett onlineformulär. Styrelsen kommer att försöka besvara inkomna frågor under frågestunderna.

Man kan igen skicka meddelanden till alla SRAL e-postadresser som vanligt och egetanropssadresserna fungerar igen

I SRAL:s e-postadresser som slutar på @sral.fi uppmärksammades meddelandeleveransproblem i slutet av juni. Problemet var relaterat till Elisas (inklusive Saunalahti) e-postsystem, där deras system avvisade e-postmeddelanden från SRAL. Efter utredning uppgav Elisa att felet nu är åtgärdat och avvisningen var obefogad.

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA:s sommarläger 18-20 augusti

Turun Radioamatöörit OH1AA arrangerar sitt traditionella sommarläger i Tövsala (Taivassalo), Tippsund den 18-20 augusti.

För information om inkvartering:

Jouni Anttila OH1CO 040 7710420

oh1co@nulloh1aa.net

Hämeenlinnan Radioamatöörits pryltorg 27 augusti

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, anordnar återigen det populära pryltorget i klubbhuset på Hakapellontie i Tavastehus söndagen den 27 augusti 2023 mellan kl. 09.00 och 15.00. Beroende på vädret kan en stratosfärisk ballongflygning anordnas.

Det finns ett fåtal platser för husbilar/husvagnar på klubbhusets gård så det är möjlgt att bo där från fredag ​​25.8 efter särskild överenskommelse. För boende, vänligen kontakta klubbens funktionärer exempelvis per e-post oh3aa@nullsral.fi

Mer information om evenemanget finns på klubbens hemsida

800 besökare på PäijätHami-sommarlägret

Lägret invigdes officiellt torsdagen den 13 juli. Finlands, Frankrikes och SRALs flaggor hissades av IARU:s ordförande Sylvain, F4GKR; Kirsi Lehtimäki, ordförande i Heinola stadsfullmäktige, Timo, OH5LLR, ordförande för SRAL; och lägerchef Mika, OH3BZK.

Oldtimer-mötet, som inleddes av ordförandena för IARU och SRAL, samlade ett stort antal veteranamatörer för ett varmhjärtat tillfälle. Deltagarnas sammanlagda radioamatörår överskrider 4000 år!

Redan före starten av lägret reste Toke, OH6RM; och hans grupp lägrets stolthet, den mer än 30 meter långa teleskopantennen. Antenner för HF-områdena, sex meter, lägerrepeatern och lokalradiostationen Radio PäijätHami installerades i masten.

Mer än 60 presentationer från de bästa inom sina egna specialområden hade inbjudits till lägret. Omfattningen av programmet och mångsidigheten i ämnena fick särskilt beröm! Bland de unika presentationerna stack två publikhöjdpunkter ut. Intervjun med redaktören Maria Veitola fyllde hela salen, det vill säga 150 åhörare. Sveriges tidigare försvarsminister Peter Hultqvist, SM4HCF; fick stående ovationer när han tillkännagav sitt helt nya anrop OH1P.

Vid kvällsfesten, som hölls på fredagen, kunde deltagarna efter hälsningar från IARU, SRAL och staden Lahtis och en utsökt måltid; njuta av Pauls, F6EXV/OG6EXV, presentation av FT8WW-peditionen med en fint gjord videofilm. I slutet av kvällen, bytte Heikki, OH6ZS; rollen till trollkarlen Al Dante.

Priserna i HF-SM-serien delades ut av IARU:s ordförande Sylvain, F4GKR. Jussi, OH6ZZ; tog hand om att premiera VHF/UHF-banden på VHF-forumet. En Icom ”folkradio” IC-7300 donerad av Koneita.com/Utec Oy lottades ut bland alla som hade ett lägerpass, det vill säga de som kom till lägret. I utlottningen vanns den av Martti, OH1ON. Pekka Lahdensalo, OH1LA, blev den nya och första finska mästaren i telegrafi med ett resultat på 109,5 tecken per minut. Jukka Klemola, OH6LI; arbetat hårt under två dagar på förberedelsekurserna för K, T1 och T2 modulerna. 23 moduler tenterades godkänt på lägret.

Radio PäijätHami sände via sex sändare presentationerna i Country Clubs stora sal samt främst Tias, ​​​​OH3TIA; intervjuer. Presentationerna, intervjuerna och Marttis, OH1ON; videoinspelningar publiceras på lägerarrangörernas hemsidor.

Mer än 60 frivilliga var involverade i arrangemanget av PäijätHami-lägret. Deras bidrag var ovärderlig! Tack!

Läs lägerreportaget i sin helhet på förbundets hemsida och i nästa nummer av Radioamatööri-tidningen.

Radioorienteringens öppna NM-tävlingar 2023

Den öppna nordiska mästerskapstävlingen i radioorientering hålls deb 28-30 juli i Noux. Hotel Nuuksio fungerar som tävlingscentrum. Tävlingarna arrangeras av SRAL i samarbete med de lokala orienteringsklubbarna. Två av tävlingarna hålls på 80-metersbandet och en på 2-metersbandet. Totalt kommer 37 tävlande att delta i tävlingarna från fem länder (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien).

På fredag ​​hålls en sprinttävling på 80-metersbandet där längden på banan är kortast. I sprinttävlingen har intresserade också bäst möjligheter att följa tävlingen på nära håll, eftersom en kontroll är en publikkontroll och till skillnad från övriga kontroller är den känd på förhand. Beräknad segertid är 15-20 minuter.

Tävlingarna som hålls på lördag på 80-metersbandet och på söndag på 2-metersbandet är längre än sprintloppet. Den beräknade segertiden för dessa lopp är 45-60 minuter.

Mer information om NM-tävlingarna på ARDF:s hemsida

Tävlings- och DX-nyheter

Lördag 22.7 är det dags för IARU region 1 ungdomstävling YOTA Contest. Tävlingen består av tre delar och nu är det dags för den andra delen. Tävlingen hålls på CW och SSB. Framför allt behövs radioamatörer som redan har passerat ungdomstadiet för att ge ungdomarna poäng och ordentliga pileups.

Den internationella ARAM-tävlingen, som anordnas av den portugisiska radioklubben Alto Minho,anordnas på sex meter. Moderna är CW och SSB.

Bland DX-peditionerna kommer V7/W0RGC från Marshallöarna och JG8NQJ/JD1, som reser till ön Minami Torishima för tre månader, att vara aktiva under den kommande veckan. Nästa vecka kommer flera peditioner också att resa till sällsynta öar för kommande helgs IOTA-tävling.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 29 juli 2023 kl 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Svensk översättning: Jan Jylhä OH1NDA.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media